Suministros - 497460-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Locomotoras de ferrocarril y de tranvía, material móvil y sus partes

2018/S 217-497460

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK01331
Akácfa utca 15.
Budapest
1072
Hungría
Persona de contacto: dr. Gara Richárd
Teléfono: +36 14616578
Correo electrónico: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bkv.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.bkv.hu/beszerzesek

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.6)Principal actividad
Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Combino villamosok csuklófelújításához szükséges alkatrészek beszerzése

Número de referencia: BKV Zrt. T-444/17.
II.1.2)Código CPV principal
34600000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Combino villamosok csuklófelújításához szükséges alkatrészek beszerzése adásvételi keretszerződés keretében.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor IVA excluido: 149 732 500.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

BKV Zrt. V200 raktár 1087 Budapest, Brüll Alfréd utca 1.

II.2.4)Descripción del contrato:

Combino villamosok csuklófelújításához szükséges alkatrészek beszerzése.

41 db / 6 hónap tervezett mennyiségben

Az alkatrészek részletezését a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Ajánlati árak táblázata tartalmazza.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Szállítási határidő (legfeljebb 120 nap) / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 95
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.

Mindkét részszempont esetén az értékelés módszere: fordított arányosítás

A módszer részletes ismertetése a további közbeszerzési dokumentumokban történik.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 066-147724
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: BKV Zrt. T-444/17.
Denominación:

Combino villamosok csuklófelújításához szükséges alkatrészek beszerzése

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
05/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
VARIENS Kereskedelmi Kft.
Kiskőrösi utca 1.
Soltvadkert
6230
Hungría
Teléfono: +36 78480544
Correo electrónico: ikarus2@variens.hu
Código NUTS: HU1
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total del contrato/lote: 149 732 500.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Közbeszerzési eljárás azonosítója: KBE-02674/2018.; KÉ-4628/2018.

Nyertes ajánlattevő: VARIENS Kereskedelmi Kft. (székely: 6230 Soltvadkert, Kiskőrösi út 1.; adószáma: 10517954-2-03)

Ajánlattevők:

VARIENS Kereskedelmi Kft. (székely: 6230 Soltvadkert, Kiskőrösi út 1.; adószáma: 10517954-2-03)

MOVILL Jármű és Alkatrész Javító és Gyártó Kft. (székhely: 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 15.; adószáma: 12106189-2-42)

BUDAKER Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Kft. (székhely: 1222 Budapest, Méz utca 11.; adószáma: 12248885-2-43)

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése alapján.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/11/2018