Supplies - 497681-2018

10/11/2018    S217

Denmark-Ballerup: Security, fire-fighting, police and defence equipment

2018/S 217-497681

Voluntary ex ante transparency notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
National registration number: 16-28-71-80
Postal address: Lautrupbjerg 1-5
Town: Ballerup
NUTS code: DK0 DANMARK
Postal code: 2750
Country: Denmark
Contact person: Tobias von der Ahé
E-mail: fmi-ja-s204@mil.dk
Telephone: +45 7281425
Internet address(es):
Main address: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/aa14faa5-8a4b-48e2-8792-3a5b0adcd6b9/homepage
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Anskaffelse af håndbårne multifunktionskameraer JIM COMPACT og LR via NSPA

II.1.2)Main CPV code
35000000 Security, fire-fighting, police and defence equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen ønsker via NATO Support and Procurement Agency (NSPA) at anskaffe håndbårne multifunktionskameraer til præcisions måludpegning. Anskaffelsen forventes at beløbe sig til en samlet værdi af 34 000 000 DKK.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 34 000 000.00 DKK
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK0 DANMARK
II.2.4)Description of the procurement:

Anskaffelsen foretages i henhold til beskrivelsen i afsnit II.1.4.

II.2.5)Award criteria
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The procurement falls outside the scope of application of the directive
Explanation:

Anskaffelsen vil ske gennem NATO Support and Procurement Agency (NSPA) gennem et faciliteret Support Partnership (SP) - Night Vision and Optronic.

Anskaffelsen vil blive leveret af Safran Electronics & Defense - Arcs de Seine - 18/20 quai du Point du Jour - 92659 Boulogne-Billancourt Cedex - France.

SP aftaler er omfattet af NSPA´s særlige procedureregler, og er derfor undtaget fra forsvarsdirektivets anvendelsesområde, jf. forsvarsdirektivets artikel 12, litra a og c.

FMI agter på denne baggrund at indgå kontrakt med Safran Electronics & Defense. Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information

Section V: Award of contract/concession

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
30/09/2018
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: NATO Support and Procurement Agency
Town: Capellen
NUTS code: LU LUXEMBOURG
Country: Luxembourg
The contractor/concessionaire will be an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot/concession: 15 000 000.00 DKK
Total value of the contract/lot/concession: 34 000 000.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Datoen i bekendtgørelsens pkt. V.2.1 er datoen for beslutningen om, at tildele kontrakten direkte og ikke datoen for kontraktens indgåelse. Kontrakten vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/11/2018