Bauleistung - 497800-2020

Submission deadline has been amended by:  566024-2020
21/10/2020    S205

Belgien-Hasselt: Bauarbeiten

2020/S 205-497800

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: De Vlaamse Waterweg nv
Nationale Identifikationsnummer: 0216.173.309_16711
Postanschrift: Havenstraat 44
Ort: Hasselt
NUTS-Code: BE221 Arr. Hasselt
Postleitzahl: 3500
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): ir. Charlotte Beels
E-Mail: regio.west@vlaamsewaterweg.be
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.vlaamsewaterweg.be
Adresse des Beschafferprofils: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=390107
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=390107
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Waterbouwkundige werken & diensten

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Seine-Schelde. Bouw van een vispassage en renovatie van de stuw op de Leie te Sint-Baafs-Vijve

Referenznummer der Bekanntmachung: De Vlaamse Waterweg-ABS-19-002-F02_0
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Het voorwerp van de opdracht is renovatie van een bestaand stuwcomplex en bouw van een vispassage op de oude Leie-arm te Sint-Baafs -Vijve (Leiesas 1, 8793 Waregem).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31720000 Elektromechanische Ausrüstung
45111100 Abbrucharbeiten
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45210000 Bauleistungen im Hochbau
45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten
45223210 Bauarbeiten für Stahlkonstruktionen
45240000 Wasserbauarbeiten
45248500 Bau von beweglichen Stauwerken
45262420 Baustahlmontagearbeiten für Konstruktionen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE257 Arr. Tielt
Hauptort der Ausführung:

St-Baafs-Vijve.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Het voorwerp van de opdracht is renovatie van een bestaand stuwcomplex en bouw van een vispassage op de oude Leie-arm te Sint-Baafs -Vijve (Leiesas 1, 8793 Waregem).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 380
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

EU-programma ‘CEF-Transport MAWP 2014 – 2020’ (MAWP = Multi-Annual Work Programme) - projecttitel ‘Seine-Scheldt 2020’ – projectnummer ‘2014-EU-TM-0373-M’.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zie bestek.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie B, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 8 behoren.

De in deze opdracht begrepen staalbouw dient verplicht uitgevoerd te worden door een aannemer die erkend is in categorie F waarbij de klasse bepaald wordt door het totale inschrijvingsbedrag van het gedeelte van de werken dat door de betreffende aannemer zal worden uitgevoerd.

Indien de inschrijver zich voor deze werken beroept op de draagkracht van andere entiteiten moet de behoorlijk ondertekende en gedagtekende verbintenis met deze entiteiten bij de offerte gevoegd worden conform artikel 73 ‘Beroep op draagkracht andere entiteiten’.

De in deze opdracht begrepen elektromechanica dient verplicht uitgevoerd te worden door een aannemer die erkend is in de categorie K1 of P2 waarbij de klasse bepaald wordt door het totale inschrijvingsbedrag van het gedeelte van de werken dat door de betreffende aannemer zal worden uitgevoerd.

Indien de inschrijver zich voor deze werken beroept op de draagkracht van andere entiteiten moet de behoorlijk ondertekende en gedagtekende verbintenis met deze entiteiten bij de offerte gevoegd worden conform artikel 73 ‘Beroep op draagkracht andere entiteiten’.

Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Registratie vereist.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/11/2020
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/11/2020
Ortszeit: 09:30
Ort:

Merelbeke.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

De bijlagen bij dit bestek zijn op te vragen bij gunther.vandenberghe@vlaamsewaterweg.be (+32 092921275) en worden u, na aanvraag via mail, overgemaakt via WeTransfer.

— uitvoeringstermijn: zie bestek,

— Vanaf 1.1.2017 moeten alle facturen die in het kader van deze opdracht worden ingediend op een elektronische manier (e-facturen in XML formaat) worden verstuurd. Meer info over e-invoicing is terug te vinden via https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing,

— Bij toepassing van art. 42, §1, 2o Wet 2016 heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen,

— De inventaris wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld.

De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris.

Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze invulvelden.

De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand.

Zowel het excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e-tendering.

Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf- bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige.

Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op

http://mow.vlaanderen.be/qc en is ook bijgevoegd als bijlage bij dit bestek.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Raad van State
Ort: Brussel
Land: Belgien
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/10/2020