Services - 49806-2022

28/01/2022    S20

Netherlands-Hoofddorp: IT services: consulting, software development, Internet and support

2022/S 020-049806

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 228-600807)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Haarlemmermeer
National registration number: 381942865
Postal address: Raadhuisplein 1
Town: Hoofddorp
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2132 TZ
Country: Netherlands
Contact person: Rob Bosma
E-mail: aanbesteden@haarlemmermeer.nl
Telephone: +31 9001852
Internet address(es):
Main address: http://www.haarlemmermeer.nl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Vervanging Zaak en Archiefsysteem

Reference number: 2021-344
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

In schema van leidraad (par 2.3) staat aangegeven wat binnen en buiten de scope van de opdracht valt. Met uitzondering van PDC beheer en publicatie en Bestuurlijke besluitvorming, valt het overige binnen de scope van de opdracht.

Van opdrachtnemer wordt verwacht om onderstaande aspecten te leveren en te implementeren, inclusief de benodigde koppelingen, en om het systeem inclusief koppelingen gedurende de overeenkomst te onderhouden.

Wat betreft de migratie van de oude data naar het nieuwe systeem wordt van inschrijver verwacht om hiervoor een oplossing in te dienen, inclusief de gerelateerde kosten. Dit wordt als gunningscriterium qua oplossing en kosten integraal beoordeeld en welke optioneel door de gemeente afgenomen kan worden, wat analoog is aan het Kansendossier van Best Value. Wanneer de gemeente positief is over datgene wat ingediend is en besluit om dit af te nemen, dan zal ook dit deel uitmaken van de opdracht.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 228-600807

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.7)
Place of text to be modified: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Instead of:

Aanvang: 01-07-2022

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

De gemeente sluit met 1 ondernemer de overeenkomst welke een initiële looptijd heeft van 6 jaar met daarna verlengingsopties van steeds 2 jaar. Omdat de implementatie van het systeem de nodige tijd kan nemen en de gemeente daarna graag optimaal van het systeem wil profiteren, is er gekozen voor een lange initiële periode van 6 jaar. En omdat het zaak/archiefsysteem één van de belangrijkste systeme

Read:

Aanvang: 15-07-2022

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

De gemeente sluit met 1 ondernemer de overeenkomst welke een initiële looptijd heeft van 6 jaar met daarna verlengingsopties van steeds 2 jaar. Omdat de implementatie van het systeem de nodige tijd kan nemen en de gemeente daarna graag optimaal van het systeem wil profiteren, is er gekozen voor een lange initiële periode van 6 jaar. En omdat het zaak/archiefsysteem één van de belangrijkste systeme

Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Instead of:
Date: 03/02/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 03/03/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Instead of:

Datum: 03-02-2022

Plaatselijke tijd: 10:05

Read:

Datum: 03-03-2022

Plaatselijke tijd: 10:05

VII.2)Other additional information:

Extra vragenronde ingelast