The Publications Office of the EU is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Works - 498147-2018

13/11/2018    S218    Works - Contract award notice - Open procedure 

Lithuania-Vilnius: Engineering works and construction works

2018/S 218-498147

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“
National registration number: 300149794
Postal address: Sausio 13-osios g. 10
Town: Vilnius
NUTS code: LT
Postal code: LT-04347
Country: Lithuania
Contact person: Rūta Kiškytė-Botinienė
E-mail: r.botiniene@placiajuostis.lt
Telephone: +370 67581462

Internet address(es):

Main address: https://www.placiajuostis.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6045

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas (I regionas)

II.1.2)Main CPV code
45220000
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Pirkimo objektas – šviesolaidinių kabelių projektavimo, klojimo, pridavimo darbai, atliekami Lietuvos Respublikoje. Pirkimo objekto savybės nustatytos techninėje specifikacijoje, pateiktoje pirkimo sąlygų 4 priede. Orientacinis (preliminarus) šviesolaidinių kabelinių linijų ilgis – 479 kilometrai ir šis kiekis gali pakisti (galima paklaida) ne daugiau kaip 60 proc. Darbų atlikimo vieta – geografinė Lietuvos Respublikos teritorija (Elektrėnų r. sav., Širvintų r. sav., Švenčionių r. sav., Ukmergės r. sav., Vilniaus m. sav., Vilniaus r. sav., Jonavos r. sav., Kaišiadorių r. sav., Kėdainių r. sav., Pasvalio r. sav., Joniškio r. sav., Pakruojo r. sav., Radviliškio r. sav., Šiaulių r. sav., Biržų r. sav., Kupiškio r. sav., Panevėžio r. sav., Rokiškio r. sav., Anykščių r. sav., Ignalinos r. sav., Molėtų r. sav., Utenos r. sav., Visagino r. sav., Zarasų r. sav.).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 5 574 110.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
45231600
71320000
71351810
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT
II.2.4)Description of the procurement:

Pirkimo objektas – šviesolaidinių kabelių projektavimo, klojimo, pridavimo darbai, atliekami Lietuvos Respublikoje. Pirkimo objekto savybės nustatytos techninėje specifikacijoje, pateiktoje pirkimo sąlygų 4 priede. Orientacinis (preliminarus) šviesolaidinių kabelinių linijų ilgis – 479 kilometrai ir šis kiekis gali pakisti (galima paklaida) ne daugiau kaip 60 proc. Darbų atlikimo vieta – geografinė Lietuvos Respublikos teritorija (Elektrėnų r. sav., Širvintų r. sav., Švenčionių r. sav., Ukmergės r. sav., Vilniaus m. sav., Vilniaus r. sav., Jonavos r. sav., Kaišiadorių r. sav., Kėdainių r. sav., Pasvalio r. sav., Joniškio r. sav., Pakruojo r. sav., Radviliškio r. sav., Šiaulių r. sav., Biržų r. sav., Kupiškio r. sav., Panevėžio r. sav., Rokiškio r. sav., Anykščių r. sav., Ignalinos r. sav., Molėtų r. sav., Utenos r. sav., Visagino r. sav., Zarasų r. sav.). Konkrečios darbų atlikimo vietos bus nurodomos perkančiosios organizacijos pateiktuose užsakymuose. Perkančioji organizacija gali užsakyti ir kitus, techninės specifikacijos 2 priede nenurodytus objektus, esančius bet kurioje Lietuvos Respublikos teritorijos vietoje.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Linijų RKKS ilgis (T2) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Rizikų valdymas (T3) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Aplinkos apsaugos priemonių taikymas (T4) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų patirtis (T5) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Darbuotojams mokamas atlyginimas (T6) / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

"Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra" programos 2 prioriteto "Informacinės visuomenės skatinimas" įgyvendinimo priemonė Nr. 02.1.1-CPVA-V-521“Naujos kartos prieigos plėtra", Projekto pavadinimas "Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra", projekto kodas NR. 02.1.1-CPVA-V-521-01-0002.

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 083-186030
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: S4-11
Title:

Šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas (I regionas)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
09/11/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: UAB „EnergoLT“
National registration number: 302551560
Postal address: Šakių k., Stumbro g. 3
Town: Kauno r.
NUTS code: LT
Country: Lithuania
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 5 574 110.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas. Perkančioji organizacija objektą skaido į atskirus pirkimus regionais, t. y. darbai bus vykdomi šiuose regionuose:

— šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas (I regionas). Numatoma įrengti apie 479 km šviesolaidinių kabelinių linijų,

— šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas (II regionas). Numatoma įrengti apie 479 km šviesolaidinių kabelinių linijų.

Į šio pirkimo objekto apimtį įeina tik I regiono šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas. Sprendimas neskaidyti į dar smulkesnes atskiras pirkimo objekto dalis grindžiamas aplinkybėmis:

— pirkimo objekto specifika – darbai, nurodyti šio pirkimo techninėje specifikacijoje, yra tarpusavyje susiję ir techniniu požiūriu neatskiriami. Tai sudėtingi, vienas nuo kito tiesiogiai priklausantys, vientisumo reikalaujantys darbo procesai, kuriuos vykdant skirtingiems rangovams jų tinkamas atlikimas taptų praktiškai neįgyvendinamu ir visiškai nevaldomu procesu. Remiantis objekto specifiškumu, pirkimo objekto skaidymas į dalis yra netikslingas, kadangi nebus įmanoma užtikrinti kokybiško darbų atlikimo tarpiniuose tinklų mazguose. Tarpinių darbų etapų (atskiros linijos tarp tinklo vartotojų) rezultatų techniniai parametrai (linijos slopinimas, atspindžiai ir pan.) turi būti pamatuoti tam, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti perkamų darbų kokybiškumu ir įvertinti, ar įrengtos linijos atitinka pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus, pavyzdžiui, šviesolaidiniam kabeliui, klojamam į polietileninį vamzdelį arba ryšių kabelių kanalų sistemas, šviesolaidinių kabelių komutavimo panelėms ir pan. Nurodyti matavimai atliekami šviesolaidiniu reflektometru, lazerio šaltiniais ir galios matuokliais. Ši įranga įvertina įrengtų linijų kokybinius parametrus, kurie yra ypač svarbūs duomenų perdavimo įrangos šviesolaidinių modulių lazerio priėmimo–perdavimo kokybei. Jeigu minėti kokybiniai parametrai (slopinimas ir atspindys) yra didesni nei techninėje specifikacijoje nurodytos reikšmės, duomenų perdavimo įranga ne tik atitinkamoje linijoje gali neveikti, tačiau gali sutrikdyti ir kitų susisiekiančių tinklo segmentų veiklą,

— ekonomiškumas – tiekėjas pats atlikdamas linijos projektavimo darbus kartu siekia efektyvumo ir kaštų taupymo, t. y. parenka optimaliausią trasą tiek trasos klojimo kaštų, tiek sudėtingumo prasme, tiek techninio įgyvendinamumo prasme. Pavyzdžiui, jeigu tarp taško A ir taško B, kuriuos reikia sujungti, teka upė, projektuotojas, nebūdamas suinteresuotas rangovo, kuris klos liniją, kaštais, projektuotų kuo trumpesnę liniją (mažiau žemės sklypų savininkų, paprastesnis derinimo procesas ir pan.), o rangovas, klodamas šią liniją pagal parengtą projektą, turės įvertinti padidėjusias sąnaudas dėl itin sudėtingo valdomo gręžimo uždaru būdu po upe. Atsižvelgiant į tai, kad projektavimo procesas yra žymiai pigesnis už linijos klojimą, akivaizdu, kad perkančioji organizacija šiuo pavyzdžiu už galutinį produktą sumokėtų daugiau. Kitu atveju, jeigu projektuotojas ir rangovas dirba kartu, trasa gali būti parenkama šiek tiek ilgesnė, bet žymiai lengviau įgyvendinama, pvz., panaudojant netoliese esantį tiltą, ar pan.,

— perkančioji organizacija pirkimo objekto neskaidymą grindžia neigiama vienu metu vykdytų projektų „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ ir „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse“ šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimo patirtimi, kuomet keli tiekėjai, vykdydami atskiras šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimo sutartis, turėjo įrengti vientisą (tarpusavyje susisiekiantį) šviesolaidinį tinklą. Vienam tiekėjui neįrengus į jo pirkimo objekto apimtį įeinančių šviesolaidinių kabelinių linijų, kurios turėjo prie esamo tinklo prijungti kito tiekėjo tinkamai įrengtas linijas, pastarosios negali būti naudojamos, kadangi jos nėra prijungtos prie bendro šviesolaidinio tinklo ir negali būti pasiekiamos dėl neįrengtos infrastruktūros dalies.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/11/2018