ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

darbai - 498164-2019

22/10/2019    S204    darbai - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Šveicarija-Givisiez: Elektra

2019/S 204-498164

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Darbai

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Transports publics fribourgeois Infrastructure (TPF INFRA) SA
Adresas: Route du Vieux-Canal 6
Miestas: Givisiez
NUTS kodas: CH0
Pašto kodas: 1762
Šalis: Šveicarija
Asmuo ryšiams: Julien Pillonel
El. paštas: julien.pillonel@tpf.ch

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: https://www.simap.ch

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Prieiga prie pirkimo dokumentų yra ribojama. Daugiau informacijos galima rasti čia: http://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?NOTICE_NR=1101423
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.6)Pagrindinė veikla
Geležinkelio paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Programme de bulle_secteurs gare voyageurs et tronçon commun_ Installations électriques (IE)

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
09310000
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Le projet porte sur les travaux d'Installations électriques (IE) dans le secteur gare de Bulle du projet «Programme de Bulle». Ce projet partiel IE regroupe les installations câbles (KAB) et basse tension (BT).

Le projet partiel IE est séparé en 2 lots distincts, présentés dans le chapitre 1.3). Le présent document intègre les prestations communes aux 2 lots.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CH0
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Bulle.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Le projet porte sur les travaux d'Installations électriques (IE) dans le secteur gare de Bulle du projet «Programme de Bulle». Ce projet partiel IE regroupe les installations câbles (KAB) et basse tension (BT).

Le projet partiel IE est séparé en 2 lots distincts, présentés dans le chapitre 1.3). Le présent document intègre les prestations communes aux 2 lots.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pradžia: 03/02/2020
Pabaiga: 01/12/2023
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.4)Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.1.6)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
III.1.7)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
III.1.8)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 17/12/2019
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Prancūzų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 17/12/2019
Vietos laikas: 23:59
Vieta:

Givisiez.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Ouverture non publique.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

Des offres partielles ne sont pas admises.

— conditions pour les pays n'ayant pas adhéré aux accords de l'OMC: conformément aux documents d'appel d'offres,

— conditions générales: conformément aux documents d'appel d'offres.

— négociations: demeurent réservées,

— conditions régissant la procédure: le pouvoir adjudicateur adjuge des marchés publics pour des prestations en Suisse uniquement à des adjudicataires qui garantissent le respect des dispositions sur la protection des travailleurs, les conditions de travail et l'égalité de salaire entre hommes et femmes.

Indication des voies de recours: conformément à l’art. 30 LMP, la présente publication peut être attaquée, dans 1 délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du tribunal administratif fédéral, case postale 9023 St-Gall. Le mémoire de recours, à présenter en 2 exemplaires, indiquera les conclusions, motifs et moyens de preuve et portera la signature de la partie recourante ou de son mandataire, y seront jointes une copie de la présente publication et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

Délai de clôture pour le dépôt des offres/Remarques: seules les offres en français, complètes, arrivées dans le délai fixé et signées seront prises en considération.

Remarques (délai souhaité pour poser des questions par écrit): l’adjudicateur répondra uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé posées par écrit et transmises sous la forme électronique directement sur le site SIMAP.CH par le biais du forum dédié à cet effet.

Publication de référence nationale: SIMAP du 18.10.2019, doc. 1101423. Délai souhaité pour poser des questions par écrit: 11.11.2019.

Dossier disponible à partir du 18.10.2019 jusqu'au 17.12.2019.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Bundesverwaltungsgericht
Adresas: Postfach
Miestas: St.-Gallen
Pašto kodas: 9023
Šalis: Šveicarija
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
18/10/2019