Diensten - 498176-2019

Submission deadline has been amended by:  18509-2020
TITitelLuxemburg-Luxemburg: EIB - Geavanceerd casemanagementsysteem (e-CMS) voor de EIB-groep
NDPublicatienummer aankondiging498176-2019
PDPublicatiedatum23/10/2019
OJNummer PB S205
TWPlaats van de koperLUXEMBURG
AUOfficiële naam van de koperEuropese Investeringsbank
OLOriginele taalEN
CYLand van de koperLU
AAType koper5 - Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
HAEU-instelling/-agentschapEuropese Investeringsbank
DSDocument verzonden16/10/2019
DTUiterste indieningsdatum24/01/2020
NCType contract4 - Diensten
PRType procedure1 - Openbare procedure
TDType aankondiging3 - Aankondiging van een opdracht
RPVerordening3 - Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
TYType inschrijving1 - Inschrijving voor alle percelen
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)48000000 - Software en informatiesystemen
72267000 - Onderhouds- en reparatiediensten voor software
72200000 - Softwareprogrammering en -advies
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
72263000 - Software-implementatiediensten
72261000 - Softwareondersteuningsdiensten
72260000 - Diensten in verband met software
RCPlaats van uitvoering (NUTS-code)LU000
IAInternetadres (URL)http://www.eib.org
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU