Építési beruházás - 498212-2019

Submission deadline has been amended by:  570713-2019
23/10/2019    S205

Magyarország-Székesfehérvár: Kiállításokkal kapcsolatos épületek kivitelezése

2019/S 205-498212

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_97218353
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bárdos Katalin
E-mail: bardos.katalin@pmhiv.szekesfehervar.hu
Telefon: +36 22537661
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szekesfehervar.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001162082019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001162082019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kőtár és Árpád-ház kutatóintézet 2.

Hivatkozási szám: EKR001162082019
II.1.2)Fő CPV-kód
45212310 Kiállításokkal kapcsolatos épületek kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kőtár, Árpád-ház kutatóintézet és ideiglenes látogatóközpont generál kivitelezése, kiállítás kialakítása és kivitelezése, kiegészítő parkoló kivitelezése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212310 Kiállításokkal kapcsolatos épületek kivitelezése
45223800 Előre gyártott szerkezetek összeállítása és felállítása
45310000 Villamos szerelési munka
45420000 Asztalos- és ácsipari szerelés
72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
92521100 Múzeumi kiállítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

8000 Székesfehérvár, Várkörút 32. hrsz 465, 462/1, 461.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Haszn alapter: beltér 1746m2, kültér 288m2, össz 2034m2 Beép. zártsorú mozi ép. belső bontás 6000m3 dúcolás, víztelenítés: acél

Szádpalló fal 160m2 nyíltvíztart+szivattyú zsaluz részb látszó 1900m2 fal, 1900m2 födém, 700m2 gerenda mungödör kiem 1400m3

Jet-grouting 430m3 mon vb födém 130m3, mon vb fal 430m3, mon vb gerenda 150m3 betonacél 200t, vasbetétek 30t homl bont tégla

Burk 900m2 íves ck monolitikus burk 550m2 függ álmenny 300m2, mon álmenny 1000m2 gk válaszfal 1100m2 terazzo burk 1500m2

Ck fűtött esztrich 1500m2 acél tokos külső nyz. nyíló/fix íves szerk 169m2 egyedi acél lakatos rács, vízelvezető, zsalu, korlát, kapu

80tétel belső nyz. festett MDF/nyíló/toló/acél/tg/tölgy 117,3m2 íves üveg felülvil. 106m2 gk glett 3200m2 talajvíznyom ell szig HDPE

350m2 spec többféle vízszig 1920m2 pl. tömbinjekltálás-oxaldryin 200m2 többf. hőszig: kőzetgyapot, ásványgyapot, EPS, XPS, PU,

Ásványi, fagyapot, egyedi bútor, gipszbeton polcrendsz 80m2 tetősík napelem rendsz 160db (1665x999x40mm) védőcső 4500m

Kábeltálca 270m vezeték 9450m lámpatest 500db padlófűtés 1200m2 komp folyhűtő belt, elektromos fagyvédő 1db fancoil 7db

Splitklíma 1db kör km légvezeték Na125-400 1200m, 4szög km légcsat 260m2 Komp légkez elekt fagyv. előfűtő hővisszanyerő, 80/60o

C melegv utófűtő, motoros zsalu, C5.1 szab. autom, léghőm érz, kapcsszekr 2db komp légkezel, 80/60oC melegv utófűtő, 7/12oC hűtő

Kalorifer, motoros zsalu, szabályozó autom, kapcsszekr, léghőm érz 2db vezetékek 20mm alu kas ásványgyap szig 600m2 lift 13,65m

Em.mag, 1000kg, 8fő/630kg, 1db tűzj kp 1db, opt füstérz 109db, kábel 2700m, tűzálló káb 1200m, parkoló+udvar+kivitelezés

KIÁLLÍTÁS Fém szerk kövekhez:211db+102db műgyanta foglalat, mintavét, min20kg/cm2 szilárds, UVstab, vákuumtérben min1,5m3

Öntött, transzparens, helyszíni szerelés, hidegen húzott, 27,8t. 3500mm hossz kádakban vegysz tiszt, porszór. Restaur. 250m2 spec

Gyártócsarn. Kőtartó plexi posztamens, vitrin világít 88db. Hangszobor: körmedence, hang-fény effektek, vízforg,betonrelief, 8m2,

3Dnyomt, egyedi boltozatmodell 3db, megjel-ő felirat. IT: témacsop-ok hangosít: ultraszűk hangsug pár. Max hangnyom 100dB @

1,5kHz/2m;Impedancia: 10kOhm;Ultrah vivőfrekv:40kHz;Szabadalm modul. elj; Hangsz. típ: szabadalm monol film hord; 15W D-oszt

Stereó erősít 26pár DSP funk D17 AGC autom kev, exp, kompr, EQ-k, zaj komp, mátr.kev, peaklimiter stb Beép effekt;Külső vezérl;

Rendsz.spec PTZ kam vez;16 GPIO interfész dig. anal. pwm, AV integ USB2.0 interfész; Windows/Mac audio-videó eszk softcodec.

Hatásvilágít:LED prof fényvet; 19onyitás; késes fényhat. rendsz,zoom,800Lum, min50 000h LED, sínrendsz, színvisszaad index<90;

14Wos telj.felvét, 30db. Videó frame-pontos kpi vezérl: 10 csatornás UHD playout (25p) server, scaling, processingappliance. Xeon

CPU, dual GPU, video mappingfeature, frame pontos kijátsz. 8csat-án: JPEG, JPEG2000, H.264, H.265, MP4, mxf, mov, mp4

Wrapperben, valósidejű dekód., scaling, mapping. HDR/SDR konverzió, HDR kompat., valósid AR felirat Unity/Unrealengine-en.

Audiodeembedder, AES67 interfész, 10Gbe, 1Gbedualinetrfész, Mozg.érz-infra vezérl kompatib. keyb+egér 2db. Panor.vetít:DLP léz.

Projektor 10,000 ISO/8,800 ANSI Lum; 4szegm. RGBY színkerék; 1x0,65" DMD kijelz;1920x1080 FHD; Lézer foszf fényforr, 20,000h;

Bemen: HDMI 2, 3G SDI, DVI-D, HD15, USB, HDBaseT, RJ45;Kimen: HDMI, 3G SDI;Vezérl: RS232, RJ45; Valósid, kp-i vez., autom.

Graf-anim. rendering kijátsz: valósid AR felirat Unity/Unrealengine-en. Audiodeembedder, AES67 interfész, 10Gbe, 1Gbedualinetrfész,

Mozg érz, infra vez. kompatibil, keyb+egér, angyal rendsz. Valósid, adatfeldolg interfész graf+anim-hoz: AR Interfész app, databridge.

Hardv. vez. rendsz frame pontos anim, playout vez-hez:8csat-ás kontroller frame pontos kijátsz vez-hez, 2U ház, Xeon CPU Q-sys,

Crestron, mozg érz, interfész, IP, Arcnet+soros kimen. világít-i- hangrendsz felé. Mozg érz bundle, 15db, max 12m műk PIR szenz,

Vezérlő interfész, 12V táp. Mozg érz-alapú V

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: M2/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-É Építési szakterület jelű szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap legfeljebb 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M2/2. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-ÉV Épületvillamossági szakterület jelű szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap legfeljebb 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M2/3. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-ÉG Épületgépészeti szakterület jelű szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap legfeljebb 60 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 20
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont. A pontkiosztás a VI.3) pontban és részletesebben a dokumentációban kerül ismertetésre. A II.2.7) pontban A szerződés meghosszabbítható rovat nemmel jelöltsége a már megkötött szerződésre vonatkozik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasságigazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok fennállnak,

— Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplőnek (alvállalkozónak, más szervezetnek vagy személynek) az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdésére figyelemmel ajánlattevő részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsátja a jelen eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintát. Ajánlattevő azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdésére figyelemmel ajánlatában köteles benyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) és ic) alpontjaiban foglaltak szerint kell igazolnia. A kizáró okokra vonatkozóigazolások benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján jár el,

— Megkövetelt igazolási mód MAGYARORSZÁG-i letelepedésű ajánlattevő(k) vonatkozásában:ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását,

— Megkövetelt igazolási mód nem MAGYARORSZÁG-i letelepedésű ajánlattevő(k) vonatkozásában:ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §-ában,a 6-7-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatában

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: a Kbt. 65. §(1) bekezdésének c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 21. § alapján:

— a MAGYARORSZÁG-i letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési és mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamaranévjegyzékében (nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés a követelmény vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély,jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása). A MAGYARORSZÁG-i letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem MAGYARORSZÁG-i letelepedésű gazdasági szereplő esetében a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés a követelmény, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. §-ában meghatározott mód.

A Szakmai tevékenységre vonatkozó alkalmasság előzetes igazolására elfogadott, ha a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel”) arról, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben a követelményeket nem kell a dokumentum IV. rész A.pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére kérheti. Az eljárásra egyebekben a 321/2015. (X.30.) korm. rend. 1-16 § bekezdéseit az irányadók.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felszólítására a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkoznia kell az eljárást megindító felhívás feladását (jelen felhívás VI. 5) pontja) megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenységből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre,illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelését az ajánlat benyújtásával egyidejűleg az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolja.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)bekezdés alapján jár el.

Az alkalmassági előírásra irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3), (6) és (7) bekezdése.

Ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása során a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint más szervezetre is támaszkodhat az alkalmasság igazolása során.

A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására szolgáló nyilatkozatot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Az alkalmasság igazolására irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései is.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1 Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha:

Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenységből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összességében a nettó 1 milliárd forintot, valamint a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenységből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 700 millió forintot.

Az alkalmassági követelményeknek közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (Az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg - Kbt. 65. § (6) bekezdés)

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelését egyidejűleg az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolja.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)bekezdés alapján jár el.

M1/1 Ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felszólítására a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásától (jelen felhívás VI.5) pontja) visszafelé számított 8 évben (96 hónapban) teljesített, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett, legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését cégszerűen aláírt nyilatkozattal és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.

M1/2 Ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felszólítására a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásától (jelen felhívás VI.5) pontja) visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, legjelentősebb szoftverfejlesztés ismertetését cégszerűen aláírt nyilatkozattal és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.

Az M1 alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait ajánlati dokumentáció tartalmazza.

M2 Ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felszólítására a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtani a nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az M2 alkalmassági követelményigazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

A műszaki és szakmai alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése és a 67. § (2) bekezdése is.Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) - M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi referenciával:

M1/1. Legalább 1500 m2-es hasznos alapterületű épület kivitelezésére és/vagy felújításra és/vagy korszerűsítésére vonatkozó jártassággal, mely legfeljebb három szerződés keretében valósult meg a megépült létesítményre vonatkozó információk megadásával (legfeljebb 11 éven belül megkezdett, legjelentősebb építési beruházások vehetők figyelembe);

M1/2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi referenciával:

Ha nem rendelkezik (műszakilag átadott) az elmúlt 5 évben megvalósult egyedi szoftverfejlesztés több csatornás HD vagy UHD playout vagy rögzítőrendszer beüzemeléses referenciával. (legfeljebb 8 éven belül megkezdett)

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

M2/1. Min. 1 fő, a 266/2013 Korm rendelet MV-É vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges egyenértékű végzettséggel/képzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel

M2/2. Min. 1 fő, a 266/2013 Korm rendelet MV-ÉV vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges egyenértékű végzettséggel/képzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.

M2/3. Min. 1 fő, a 266/2013 Korm rendelet MV-ÉG vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges egyénértékű végzettséggel/képzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.

Az előírt végzettséggel egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az

Ajánlattevőnek igazolnia kell. A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének

Időpontjától számít. Egy szakember több jogosultsággal is rendelkezhet. A párhuzamos szakmai gyakorlatokat csak egyszer veszi figyelembe Ajánlatkérő.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő 5 % mértékű előleget biztosít. A műszaki előrehaladásához igazodóan, a 322/2015. Korm. rendelet 32. § (3)-(6) bekezdés szerint nyújthatóak be részszámlák és a végszámla.

A kifizetésekre irányadó a Kbt. 135. § (1)-(3) (5)-(6) bek.-ei, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ei, a 322/2015. Korm.rendelet 32/A-B. §-a. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

A szerződés tervezet tartalmazza továbbá a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket: kötbérterhes részhatáridőket, teljesítési - és jótállási biztosítékot, meghiúsulási és hibás teljesítési kötbért.

Ajánlatkérő 5 % tartalékkeretet biztosít a szerződés kivitelezésével kapcsolatban.

Tekintettel a 322/2015. (X.30.) Korm.rend 26. §-ára az Ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási (fb) szerződést kötni vagy meglévő fb-t kiterjeszteni. Az fb kártérítési limitértéke minimum 150 millió Ft/káresemény és minimum 300 millió Ft/kárév. További infó szerződésben

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/11/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20/11/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: a bontási eljárásra a Kbt. 68. § (3)-(4), (6) bekezdésében és az e-KR rendeletben (15-17. §) foglaltak irányadók

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az értékelésnél a pontszámok kiszámítása során ajánlatkérő a következő módszereket alkalmazza: Ajánlati ár: fordított arányosítás, Minőségi kritérium (szakemberek): egyenes arányosítás. Pontszám: 0-10. További információ a dokumentációban.

2. A felhívásban, illetőleg a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban bármely gazdasági szereplő, aki tárgyi közbeszerzési eljárásban Ajánlattevő lehet kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a Kbt.56.§-a alapján.

3. Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71.§ (6) bekezdésalapján, hiánypótlás keretében bevont új gazd. szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.

4. A III.1.2), III.1.3) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai irányadók.

6. Ajánlatkérő nem kívánja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazni.

7. FAKSZ: Dr. Bárdos Katalin 00330

8. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a jelen eljárás a Kbt. 53 § (5)-(6) bekezdése alapján feltételes, további információ a szerződéstervezetben.

9. A részajánlattétel kizárásának bővebb indokolása: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja észszerűnek, a feladat komplexitása miatt az építési beruházás nem osztható részekre. Az épület fizikai megvalósítása és a tervezett kiállítás megépítése időben egymásra épülnek ezért a kivitelezési idő időtartamra tekintettel nem indokolt a részekre osztás. A két feladatnak egy időben egy helyen kell megvalósulnia.

10. A szerződéskötés feltétele Min. 1 fő Mérnökinformatikus (Bsc végzettségű vagy ezzel egyenértékű) szakember és Min. 1 fő Tervezőgrafikus (BSc, BA, O, MSc, MA felsőfokú végzettségű vagy ezzel egyenértékű) szakember rendelkezésre állása a szerződés teljesítése során. (bővebb információ a Szerződés tervezetben).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/10/2019