Lieferungen - 498786-2019

23/10/2019    S205    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Puławy: Dieselöl

2019/S 205-498786

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach
Postanschrift: ul. Składowa 1a
Ort: Puławy
NUTS-Code: PL815
Postleitzahl: 24-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Artur Wiak, Aleksandra Pijanowska, Marcin Pękala
E-Mail: rdw.pulawy@zdw.lublin.pl
Telefon: +48 818863163
Fax: +48 818864103

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://zdw.bip.lubelskie.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://zdw.bip.lubelskie.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.zdw.lublin.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: samorządowa jednostka budżetowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa paliw w 2020 r.

Referenznummer der Bekanntmachung: R6.ST.3721.23.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09134100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Opis przedmiotu zamówienia:

1) Dostawa polegać będzie na:

a) tankowaniu benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 4 800 l,

b) tankowaniu oleju napędowego w ilości do 14 500 l,

c) zakupie materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej pojazdów i sprzętu (płyn do chłodnic, do spryskiwaczy szyb, żarówki, zapachy, ściereczki, oleje silnikowe i smarowe, itp.),

na stacjach paliw Wykonawcy.

2) zamówienie podzielone zostało na 2 zadania:

a. zadanie nr 1: Dostawa paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, garażowanych w m. Puławy, ul. Dęblińska 29, w ilości: do 11 000 litrów ON i do 3 500 litrów PB,

b. zadanie nr 2: Dostawa paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, garażowanych w m. Annopol, ul. Puławska 45, w ilości: do 3 500 litrów ON i do 1 300 litrów PB.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 82 917.98 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1 dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego RDW Puławach oraz OD Puławy

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09132100
09211000
24960000
39831500
09211100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL815
Hauptort der Ausführung:

Stacja paliw należąca do Wykonawcy w promieniu nie większym, niż 20 km od siedziby OD w Puławach (ul. Dęblińska 29).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, garażowanych w m. Puławy, ul. Dęblińska 29, w ilości:

— do 11 000 litrów ON,

— do 3 500 litrów PB.

W przypadku wystąpienia konieczności dostawy większej ilości niż podana, zamówienie realizowane będzie do maksymalnych kwot umownych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Wielkość upustu od ceny aktualnie obowiązującej dla wszystkich nabywców (wyrażona w %) / Gewichtung: 40,00
Kostenkriterium - Name: Średnia cena detaliczna brutto oleju napędowego w miesiącu październiku 2019 r. / Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 62 030.77 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2020
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłata wadium w kwocie 900,00 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 2 dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego RDW Puławach oraz OD Annopol

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09132100
09211000
24960000
39831500
09211100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL815
Hauptort der Ausführung:

Stacja paliw należąca do Wykonawcy w promieniu nie większym, niż 20 km od siedziby OD w Annopolu (ul. Puławska 45).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, garażowanych w m. Annopol, ul. Puławska 45, w ilości:

— do 3 500 litrów ON,

— do 1 300 litrów PB.

W przypadku wystąpienia konieczności dostawy większej ilości niż podana, zamówienie realizowane będzie do maksymalnych kwot umownych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Wielkość upustu od ceny aktualnie obowiązującej dla wszystkich nabywców (wyrażona w %) / Gewichtung: 40,00
Kostenkriterium - Name: Średnia cena detaliczna brutto oleju napędowego w miesiącu październiku 2019 r. / Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 20 887.20 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2020
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłata wadium w kwocie 300,00 PLN.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

2. opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału:

Posiadanie ważnej koncesji na obrót paliwami płynnymi, wydanej zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 755 z późn. zm.).

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek:

a) może być spełniony łącznie, w przypadku jeżeli drugi Wykonawca będzie realizował sprzedaż materiałów eksploatacyjnych,

b) musi być spełniony przez wszystkich wykonawców w przypadku jeżeli Wykonawcy będą realizować dostawy na paliwa.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z zapisami w pkt XVII i XX SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 046-104849
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 05/11/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 04/01/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 05/11/2019
Ortszeit: 10:15
Ort:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy do dnia 5.11.2019 r. do godz. 10:00.

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego: ZDW w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach, ul. Składowa 1a, w pokoju nr 11 w dniu 5.11.2019 r. o godz. 10:15:00.

3. Otwarcie ofert jest jawne, na platformie, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587700
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587700
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

8. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587700
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/10/2019