Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 498824-2021

04/10/2021    S192

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2021/S 192-498824

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István ügyvezető igazgató
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Csengőd Község Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_38429204
Postai cím: Dózsa György Utca 35
Város: Csengőd
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6222
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pivarcsi Csaba polgármester
E-mail: polgarmester@csengod.hu
Telefon: +36 78341144
Fax: +36 78341144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.csengod.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_17649746
Postai cím: Fő Utca 40
Város: AKASZTÓ
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 6221
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Suhajda Antal polgármester
E-mail: polgarmester.akaszto@kabel2.hu
Telefon: +36 78451260
Fax: +36 78451150
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://akaszto.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tabdi Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_48431242
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 9.
Város: Tabdi
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6224
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fábián Sándor polgármester
E-mail: polgarmester@tabdi.hu
Telefon: +36 78310246
Fax: +36 78210277
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tabdi.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Gyömrő Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_41213104
Postai cím: Fő Tér 1.
Város: Gyömrő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyenes Levente Zoltán polgármester
E-mail: pmhiv@gyomro.hu
Telefon: +36 29330047
Fax: +36 29330047
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gyomro.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szeremle Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_88165570
Postai cím: Szabadság Utca 1.
Város: Szeremle
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6512
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga György polgármester
E-mail: phszeremle@t-online.hu
Telefon: +36 79576146
Fax: +36 79576577
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://szeremle.bajai.net/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: EU-s forrásfelhasználások projektfelügyelete

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Csengőd-Szennyvíz tervezés és kivitelezés (ADVV1.)

Hivatkozási szám: EKR001047332020
II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.2.2-15-2019-00146 azonosító számú Csengőd agglomeráció szennyvízkezelésének fejlesztése (Csengőd, Akasztó, Tabdi) és a KEHOP 2.2.2-15-2017-00129 Gyömrő szennyvízelvezetése projekt és Szeremle szennyvízelvezetési agglomeráció (csatorna + telep, 2 település) tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC sárga könyv feltételei szerint (ADVV1.)

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 7 999 882 640.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45232421 Szennyvízkezelő mű
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Csengőd, Akasztó, Tabdi, Gyömrő, Ecser, Maglód, Szeremle, Bátmonostor

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 339/2014.(XII. 19.)Kr.Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és-tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások lebonyolítását.

A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges:

Csengőd Műszaki összefoglaló

Érintett települések : Csengőd, Tabdi, Akasztó

A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet szerint a három település együtt alkot egy szennyvíz agglomerációt 6 386 fővel és 24 005 LEÉ-kel.

A jelenlegi OMS rendszerű szennyvíztisztító telep több paraméter tekintetében is határérték feletti kibocsátásokat produkált. A vonatkozó agglomerációs felülvizsgálatot a BM elfogadta, így a telepet fejleszteni kell.

A meglévő telep egy részét felhasználva, a jelenlegi helyen (Csengőd hrsz: 043/18), ill. az út szemben lévő oldalán (Csengőd hrsz: 052/7) új műtárgyak kialakításával egy új, eleveniszapos biológiai szennyvíztisztítási technológiával rendelkező szennyvíztisztító telep építése tervezett folyamatos üzem alatt.

Az új telep kapacitása:

hidraulikai kapacitása : 804 m3/d

biológiai kapacitása : 12 355 LEÉ

A befogadó továbbra is a VII. jelű csatorna 3+871 cskm szelvénye, parti beömléssel. A befogadó időszakos vízfolyás.

A csatornahólaz 2001-ben mind a három településen ki lett építve. A projekt a csatornahálózatot nem érinti.

Az új biológiai vonal számára egy új iszapkezelési vonalat kell kiépíteni. Biztosítani kell a víztelenített iszap mozgatásához, manipulálásához és szalmával történő bekeveréséhez célgépeket (Egy darab homlokrakodó és egy darab mobil szalma/iszap bekeverő gép).

Biztosítani kell a víztelenített iszap és szalma bekeveréséhez burkolt területet, illetve biztosítani kell 6 havi bekevert anyag tárolásához, szükséges fedett tárolót (740 m2).

Új kezelő épületet kell építeni min. 84 m2 alapterülettel, melyben az alábbi főbb helyiségeket kell kialakítani:

fekete-fehér öltöző 3 fő/műszaklétszám figyelembevételével,

wc, zuhanyzó,

diszpécser- és tartózkodó helyiség, étkezési lehetőséggel,

labor helyiség,

raktár helyiség.

Az agglomeráció szennyvíz hálózatán 3 db átemelő műtárgynál szükséges gépészeti felújítás hálózatrekonstrució keretében.

Gyömrő Műszaki összefoglaló

A beruházással Gyömrő, Ecser, Maglód települések érintettek.

A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet szerint a három település együtt alkot egy szennyvíz agglomerációt 32 454 fővel és 41 303 LEÉ-kel.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság által kiadott időközi igazolás szerint a Gyömrő szennyvízelvezetési agglomeráció telepfejlesztési igényeivel kapcsolatos felülvizsgálati kérelme jóváhagyásra került.

A meglévő telep fejlesztése a jelenlegi területen (Gyömrő hrsz: 068/2) a meglévő műtárgyak felhasználásával és új műtárgyak építésével történik.

A projekt során épül plusz 1 400 m3/d és 10 600 LEÉ tisztítási kapacitás.

Az új eleveniszapos szennyvíztisztító telep kapacitás:

hidraulikai kapacitás : 4 900 m3/d, mechanikai tisztítás: 500 m3/h

biológiai kapacitás : 37 100 LEÉ

Új tisztított gravitációs szennyvíz elvezető csatorna kerül kialakításra melynek anyaga: DN400 KG-PVC, hossza: 1 285 fm.

A befogadó továbbra is a Gyáli I. főcsatorna 23+725 km szelvénye (KDV VIZIG adat) tisztított szennyvíz élővízi bevezetésének kialakítása vasbeton kitorkoló fejjel, a kitorkolásnál 5+5 m hosszon mederburkolással.

A projekt a települési csatornahálózatokat nem érinti.

Szeremlei agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása

Az érintett települések jelenleg nem rendelkeznek közműves csatornahálózattal és szennyvíztisztító teleppel. Az agglomeráció létrehozásával a két település egy új, közös szennyvíztisztító telepet építene, mely Szeremle külterületén kerülne elhelyezésre.

Telep tervezett hidraulikai kapacitása: 311 m3/d

Csatornán érkező szennyvíz: Qd= 288 m3/d

Qh= 12 m3/h

Szippantott szennyvíz: 23 m3/d

Telep tervezett biológiai kapacitása: 3 127 LE

A tervezett szennyvíztisztítási technológia, eleveniszapos tisztítás technológia nitrifikációval, denitrifikációval és részleges biológiai- illetve kiegészítő vegyszeres foszfor-eltávolítással, valamint a keletkező aerob úton stabilizált iszap víztelenítésével.

Főbb funkciók, létesítmények:

NKÖHSZ fogadás- és előkezelés fedett kivitelben, szagtalanítva,

NKÖHSZ és csurgalékvíz átemelés, szerelvényaknával, szagtalanítva,

előmechanikai leválasztás gépi finomráccsal+homokfogóval, szagtalanítva,

biológiai tisztítás ülepítési funkcióval (2 db),

iszaptárolás sűrítéssel (2 db),

fertőtlenítés,

gépi iszapvíztelenítés, szagtalanítva,

tisztított szennyvíz mérés külön aknában,

tisztított szennyvíz elvezetés gravitációs csatornában.

A kiépítendő csatornahálózatra vonatkozó főbb műszaki mennyiségek összesen:

gravitációs csatorna: DN 200 KG-PVC; Bátmonostor (továbbiakban: Bátm) 9 929,9fm, Szeremle (továbbiakban:Sze) 10 224fm, összesen: 20 154fm

szennyvíz nyomóvezeték: DN 160 (PE100 SDR17) Sze: 3 620fm

szennyvíz nyomóvezeték: DN 110 (PE100 SDR17) Bátm: 4 400,0fm Sze: 1 200fm, összesen: 5 600

szennyvíz nyomóvezeték: DN 90 (PE100 SDR17) Bátm: 1 225,0fm, Sze: 1 171fm, összesen: 2396fm

szennyvíz nyomóvezeték DN 400: Sze:125 fm

szennyvíz nyomóvezeték DN 300 Sze:100 fm

szennyvíz nyomóvezeték DN 125: Sze:5600 fm

átemelő: Ø2,00m beton Bátorm:3db, Sze:2 db, összesen: 5 db

kompresszor: Bátm:1 db

házi átemelő: Bátm, Sze:11 db összesen:14 db

gravitációs bekötés: Bátm, Sze:586db, összesen: 1301 db

bekötés összesen: Bátm, Sze: 597 db, összesen:1315 db

Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009.(IX.15.)Kr.megfelelő tartalommal.A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban,jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyvrendelkezései alkalmazandók.

AK a 321/2015. K.r. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és KD-ban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása AT feladata

A szerz.teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.)Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TER jog-gal rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát,hogy a szerződéskötés időpontjára a szerz. teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a266/2013. (VII.11.) Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TER jog-gal rend.szakember(ekk)el. Részletesen: KD.

AK a felhívás III.2.2. pont kapcsán is felhívja a figyelmet a 272/2014.(XI.5).Kr.(1a)bek-ben foglaltakra.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap) / Súlyszám: 32
Minőségi kritérium - Név: 2.1.AFIII/1.3.M.2.1.pont szerinti szakember vízgazdálkodási projektekben vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési többlet szakmai tap. (hónap, max: 36, min 0) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.2. AF III/1.3. M.2.2. pontban előírt alk. követelményre bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.3. AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.4. AF III/1.3. M.2.4. pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min: 0) / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 68
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.2.2-15-2019-00146, KEHOP 2.2.2-15-2017-00129, KEHOP 2

II.2.14)További információk

AK a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és a További információkban és a KD-ban szereplőkre figyelemmel nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét.

FAKSZ: Kuti Gábor (FAKSZ - lajstromszám: OO800)

AK jelzi, hogy a II.2.5. pont 2.1. szerinti szakmai „tap."rövidítés alatt szakmai tapasztalatot ért.

1. AK jelen eljárását a Kbt.53§ (6)bek. alapján indítja meg.A Kbt.135. §(12)bek.-ben foglaltakra is tekintettel,AK felhívja AT figyelmét,hogy támogatásra irányuló igényt(pályázatot;támogatási szerz.-módosítást,változásbejelentést)nyújtott be.AK tájékoztatja AT-t,hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ)mód-ot vagy vált. bej. el nem fogadását olyan körülménynek tekinti,amelyre az AK a szerződés megkötésére (Kbt. 131. § (9) bek.)vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.AK a Kbt.53.§(6)bek. és a Ptk.6:116. § (1)bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja,ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító TSZ nem kerül megkötésre,vagy a TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a vált. bej. nem kerül elfogadásra.Jelen feltételek a szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei.

2. Ajánlattevő (AT), alkalmasság (alk) igazolásában résztvevő szervezet csatolja:

Ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát,vagy 2006. évi V. tv 9.§ (1) szerinti aláírásmintáját,külföldi illetőségű AT esetén ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert,teljes bizonyító erejű magánokiratba v. ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírásminta) cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (meghatalmazó és meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást egyéni vállalkozó és magánszem. esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (így például: személyi igazolvány)

3. Ajánlatnak tartalmaznia kell:

- Kbt.66.§(6) a) és b) szerinti nyíl.(nemleges tartalommal is)

- Kbt.66.§(2)bek. nyil,

- Kbt.66.§(5)alapján felolvasólap

- szakmai aj-ot a dok. szerint.

4. Az Ért. szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0,00-10,00pont; 0,00pont legrosszabb,10,00 pont legjobb érték. Módszerek: az 1. ért. szempont: a KH 25.03 2020-i útmutatója („Útm.”) 1.m.A.1.aa)pontja szerinti fordított ar. A 2.rszpt.1-4 alszempontok esetében a KH 25.03 2020-i útm.1.sz. mell.A 1.ab) egyenesar.(Részl.AD.I.kötet) (legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap). A 2. részszempont alátámasztására az önéletrajzok csatolása már az ajánlatban szükséges.

5. III.1.2)P.1. valamint III.1.3)M.1.-M.2.pontokban előírt feltételek és ig. módok minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

6. Ajánlati biztosíték 10000000,-HUF. Az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az NFP 10032000-00332945-00000024 sz. fizetési számlájára történő befizetésével pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,vagy biztosítási szerz. alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel

való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat, biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény.

A garancialevél, a kezességvállalásról szóló dok.valamint a kötelezvény tekintetében AK előírja és kiemelten is felhívja a figyelmet az alábbiakra:

Az olyan nyilatkozat,amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat),elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!

Az igazolást az ajánlatban csatolni szükséges.

7. Kbt.35.§(8)alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság)létrehozása.

8. AK alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját.

9. AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást nem alkalmazza.

10. AK a Kbt. 81.§ (5) bek.-t alkalmazza.

11. Aj-ban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok AT általi felelős fordítását is elfogadja.

12. A 339/2014. (XII. 19.) KR-ben szerint az NFP más AK nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján (Kbt. 29. § (1) bek.). Az AF I.1. pontjában AK-ként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1. szervezet, jelen eljárás ajánlatkérője az AFI.1. pontjában megjelölt szervezet(ek).

13. Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ajtevők által cégszerűen aláírt közös AT megállapodást.

14. A nyertesAT a közbeszerzési dok.okban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő min. 1 milliárd Ft/év és min. 300millió Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR)valamint min.200millió Ft/év és min.100millió Ft/káreseményenkénti mértékű tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt szerz.kötéskor be kell nyújtania. AT csatolja nyilatkozatát az aj-ban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertesség esetén rendelkezni fog.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 212-515218
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1.
Elnevezés:

Csengőd-Szennyvíz tervezés és kivitelezés (ADVV1.)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
08/09/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22995591
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 021_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím: http://www.strabag.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_14226911
Postai cím: Kenyérgyári Út 1/E.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@pentakft.hu
Telefon: +36 28529050
Fax: +36 28529070
Internetcím: http://www.pentakft.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9 531 600 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 7 999 882 640.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság:

Állapotfelvétel részfeladatai, lőszermentesítési és régészeti részfeladatok, bontási munkák részfeladatai, őrzés védelem,

szakfelügyeletek biztosítása, VZ-TEL víziközmű tervezési feladatok, geodéziai munkák (felmérések és megvalósulási

bemérések), geotechnikai munkák részfeladata, közterület igénybevétele, forgalomtechnikai feladatok, aszfaltmarások,

aszfaltozási munkák részfeladata, szennyvíz csatornaépítési részmunkái, munkaárok dúcolás, víztelenítési részmunkák, nyomáspróbák, csatorna kamerás

vizsgálata, út- átfúrások, sajtolási részmunkák, irányított fúrási részmunkák, közmű vezeték kiváltásának részmunkái, minőség

ellenőrzés, laborvizsgálatok, közművezetékek védelembe helyezése, földmunkák föld és törmelék elszállítás,

veszélyes hulladék szállítás és ártalmatlanítása, gépészeti és elektromos szerelés részmunkái, út- és térburkolat helyreállítási

részmunkák, daruzási és szállítási munkák, kőművesipari és falazási részmunkák, hideg és melegburkolatok részmunkái,

szigetelési munkák, MV-ÉG és MV-ÉV műszaki vezetői feladatok,

épületgépészeti és épületvillamossági részmunkák, vasbetonszerelés részmunkái, szennyvíztisztító építés részmunkái,

technológiai gépészeti szerelési munkák, erősáramú elektromos munkák, irányítástechnikai- távfelügyeleti és vezérlési munkák, kertészeti és térburkolatok helyreállítási részmunkái

Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

műszaki vezetés; mérnöki szolgáltatások; tervezés; tervezői művezetés; geodéziai munkák; állapotfelvétel; őrzés,

vagyonvédelem; szakfelügyelet;közműigénybevétellel összefüggő szolgáltatások; közműkiváltások/áthelyezések;

minőségvizsgálatok, minősítő vizsgálatok;régészeti munkák; tűzszerészeti munkák; víztelenítés; irtási munkák; bontási munkák;

tereprendezés; földmunka; kertészeti munkák,

parkosítás; szállítás; daruzási munkák; hulladék kezelés, szállítás, lerakás; vezetéképítés; vezeték élőre kötése;

csomópontépítés; műtárgyépítés; szerkezetépítés; szakipari munkák; kerítésépítés; csőszerelés, hegesztés; lakatosszerkezetek

előregyártása, beszerelése; gépészeti technológiai szerelés; gépészeti munkák; energiaellátás, villamos munkák;

irányítástechnika, vezérlés; próbaüzem;

helyreállítási munkák; burkolatépítés; vízépítési munkák; burkolat alépítményi munkák;

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2., 10776456443 és Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 2100 Gödöllő Kenyérgyári út 1/E., 10452556-2-44

2. Betonútépitő Zrt., 1131 Budapest, Jász u. 156-158., 23041565-2-41 és EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753., 13125811-2-44

A Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel Betonutépitő Zrt. - EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevő ajánlata nem került elbírálásra.

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 8 800 127 617

A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap)

2.1.AFIII/1.3.M.2.1.pont szerinti szakember vízgazdálkodási projektekben vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési többlet szakmai tap. (hónap, max: 36, min 0): 36

2.2. AF III/1.3. M.2.2. pontban előírt alk. követelményre bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) : 36

2.3. AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) : 36

2.4. AF III/1.3. M.2.4. pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min: 0) : 36

Összpontszáma: 938,12

Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdés szerint feltételes. A szerződés abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és amikor a szerződés pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírására kerül és, így a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről a nyertes ajánlattevő tudomást szerez.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

148. § előírásai szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/09/2021