Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 49914-2023

25/01/2023    S18

Sverige-Visby: System- och stödtjänster

2023/S 018-049914

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 243-700776)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Gotland
Nationellt registreringsnummer: 212000-0803
Postadress: Region Gotland
Ort: Visby
Nuts-kod: SE214 Gotlands län
Postnummer: 621 81
Land: Sverige
Kontaktperson: Andreas Karlsson Konsult
E-post: andreas.karlsson@ecenea.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.gotland.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Lärplattform - förskola

Referensnummer: BUN 2022/176
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72250000 System- och stödtjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser Lärplattform till Region Gotland för förskolan som ska underlätta samarbetet och kommunikationen mellan personal, elever och i förekommande fall vårdnadshavare kring mål, planer och utveckling, samt göra läroplanerna lättåtkomliga i det vardagliga arbetet.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
20/01/2023
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 243-700776

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 27/01/2023
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 06/02/2023
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 30/01/2023
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 07/02/2023
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: