Szolgáltatások - 499385-2017

15/12/2017    S241

Dánia-Koppenhága: Utazásszervezési szolgáltatások nyújtása az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) számára

2017/S 241-499385

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Környezetvédelmi Ügynökség
Postai cím: Kongens Nytorv 6
Város: Copenhagen
NUTS-kód: DK011 Byen København
Postai irányítószám: 1050
Ország: Dánia
Kapcsolattartó személy: Corina Samson
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Telefon: +45 33367249
Fax: +45 33367199
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eea.europa.eu/
A felhasználói oldal címe: http://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3134
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Környezetvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Utazásszervezési szolgáltatások nyújtása az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) számára

Hivatkozási szám: EEA/ADS/17/014
II.1.2)Fő CPV-kód
63510000 Utazási irodák szolgáltatásai és hasonló szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A pályázati felhívás tárgya keretszerződés kötése egy szállítóval utazási irodai szolgáltatások nyújtására az EEA következő, utazásszervezést igényelő tevékenységei számára: küldetések, találkozók és toborzás.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
63515000 Utazási szolgáltatások
63516000 Utazási ügyintézési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

A szolgáltatások teljesítése a nyertes ajánlattevő telephelyén történik.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A pályázati felhívás tárgya keretszerződés kötése egy szállítóval utazási irodai szolgáltatások nyújtására az EEA következő, utazásszervezést igényelő tevékenységei számára: küldetések, találkozók és toborzás.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 6 000 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A nyertes ajánlattevőnek egy, a mindkét szerződő fél általi aláírástól számítva 24 hónap kezdeti időtartamra szóló szolgáltatási keretszerződés kerül odaítélésre, amely legfeljebb egy alkalommal, további 24 hónapra meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 29/01/2018
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/02/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:

Európai Környezetvédelmi Ügynökség, Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, Dánia.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A pályázatbontáson pályázónként 1 képviselő vehet részt. Kérjük, hogy az EEA közbeszerzési szolgálatát legkésőbb 2.2.2018 időpontig értesítsék a procurement@eea.europa.eu e-mail-címen

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

A pályázók a pályázati dokumentációt és a további információkat az eTendering weboldalról (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3134) tölthetik le

A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes fél értesítésétől (átvétel dátuma), illetve – ennek hiányában – attól a naptól számított 2 hónapon belül, hogy az érintett fél a vonatkozó információról tudomást szerzett, fellebbezés nyújtható be a Törvényszéknél. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nincs hatással a jogorvoslati kérelmek benyújtásának fent említett határidejére.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/12/2017