Nova različica portala TED bo začela delovati 29. januarja 2024 (okvirni datum – še ni potrjen). Vas zanimajo nove funkcije, izboljšave in koristi za uporabnike? Preberite članek in se seznanite z najpomembnejšimi spremembami in novimi funkcijami.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Prijavite se na četrto delavnico za ponovne uporabnike podatkov TED 14. decembra 2023

Storitve - 499400-2017

15/12/2017    S241

Belgija-Bruselj: Pridobitev podatkov o podjetjih in drugih pravnih subjektih

2017/S 241-499400

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Poštni naslov: Rue de la Loi 200
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštna številka: B-1049
Država: Belgija
E-naslov: OLAF-FMB-TENDERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm
Internetni naslov profila kupca: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3087
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3087
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3087
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: boj proti goljufijam

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Pridobitev podatkov o podjetjih in drugih pravnih subjektih

Referenčna številka dokumenta: OLAF/C3/83/2017
II.1.2)Glavna koda CPV
72320000 Storitve podatkovnih baz
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen je sklenitev okvirne pogodbe o storitvah, ki jo bo uporabljal OLAF za pridobivanje podatkov o podjetjih in drugih pravnih subjektih, ki bodo predstavljali vir informacij in podatkovni vložek za analizo. OLAF išče izvajalca, ki lahko zagotovi komercialno podatkovno zbirko s celovitim globalnim kritjem, ki bo vsebovala podrobne podatke o največjem številu podjetij in subjektov po vsem svetu in v vseh gospodarskih sektorjih.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 150 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Podatkovna zbirka z osnovnimi informacijami o podjetjih

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
72320000 Storitve podatkovnih baz
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Opis javnega naročila:

Podatkovna zbirka mora vsebovati osnovne informacije o podjetjih, tj. lokacijo, kontaktne podatke, vodilne delavce, strukturo podjetja, panogo (koda NACE), status podjetja, vključno z dela prostimi dnevi in nacionalnimi identifikatorji.

Začetne poizvedbe se pogosto opravljajo na podlagi nepopolnih informacij, zato mora biti omogočeno iskanje na podlagi vseh razpoložljivih podatkovnih polj v zvezi s podjetjem in delov imena, zlasti imena podjetja, imen vodstvenih delavcev, lokacije, kontaktnih podatkov in katere koli kombinacije polj. Iskanje mora biti omogočeno za vse države brez predizbora. Omogočen bo tudi izvoz rezultatov iskanja za namen nadaljnje analize, in sicer v različnih formatih, med drugim csv, pdf itd.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Okvirna pogodba bo podpisana za 12 mesecev in jo bo mogoče 3-krat podaljšati, vsakič za 12 mesecev, kar pomeni, da bo okvirna pogodba trajala največ 48 mesecev. Podaljšanje posebne pogodbe bo odvisno od proračunskih omejitev in/ali zadovoljstva s kakovostjo storitve.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Skupni proračun za oba sklopa znaša 150 000 EUR letno. Najvišji proračun za en sklop se bo spreminjal glede na proračun drugega sklopa.

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Podatkovna zbirka z izčrpnimi informacijami o podjetju

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
72320000 Storitve podatkovnih baz
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Opis javnega naročila:

Podatkovna zbirka mora vsebovati izčrpne informacije o podjetju, vključno s podatki o lastništvu in finančnimi informacijami ter vsemi zgodovinskimi podatki.

Iskanje v podatkovni zbirki mora biti mogoče na podlagi imena podjetja in/ali njegove nacionalne matične številke/identifikacijske številke za DDV. Izvoz celotnih poročil o podjetju mora biti mogoč vsaj v formatu pdf. Izvajalci morajo v primeru poročil, ki niso na voljo v podatkovni zbirki, ali zahtevka za poročilo o najnovejših podatkih Evropski komisiji ponuditi možnost, da za posamezni primer zahteva posodobljeno različico.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Okvirna pogodba bo podpisana za 12 mesecev in jo bo mogoče 3-krat podaljšati, vsakič za 12 mesecev, kar pomeni, da bo okvirna pogodba trajala največ 48 mesecev. Podaljšanje posebne pogodbe bo odvisno od proračunskih omejitev in/ali zadovoljstva s kakovostjo storitve.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Skupni proračun za oba sklopa znaša 150 000 EUR letno. Najvišji proračun za en sklop se bo spreminjal glede na proračun drugega sklopa.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte razpisno dokumentacijo – sprejemna pisarna za e-razpise na povezavi v oddelku I.3) Sporočanje.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 08/01/2018
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Francoščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 12/01/2018
Lokalni čas: 10:30
Kraj:

European Anti-Fraud Office

Rue Joseph II 30 Front desk

B-1000 Brussels

Belgija

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Pri odpiranju ponudb je lahko navzoč 1 pooblaščeni zastopnik vsakega ponudnika.

Prošnjo za udeležbo na odpiranju ponudb je treba poslati na naslov: OLAF-FMB-TENDERS@ec.europa.eu do petka, 5.1.2018, najpozneje do 16:00.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxemburg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Kraj: Strasbourg
Država: Francija
Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
05/12/2017