Dienstleistungen - 49969-2023

25/01/2023    S18

Rumänien-Satu Mare: Umfragengestaltung

2023/S 018-049969

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Satu Mare
Nationale Identifikationsnummer: 4038806
Postanschrift: Strada: 25 Octombrie, nr. 1
Ort: Satu Mare
NUTS-Code: RO115 Satu Mare
Postleitzahl: 440026
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Andrea Szilagyi
E-Mail: achizitii@primariasm.ro
Telefon: +40 261807520
Fax: +40 261807510
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.satu-mare.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de elaborare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare

Referenznummer der Bekanntmachung: 4038806/2022/S01/154682
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79311100 Umfragengestaltung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Autoritatea contractantă a semnat cu MDLPA contractul de finanţare cu nr. 717/24.05.2022, cod SMIS 154682 / cod SIPOCA 1251, pentru implementarea proiectului cu titlul „Elaborarea PMUD 2023-2030 la nivelul municipiului Satu Mare” având ca sursă de finanţare Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Proiectul are ca obiectiv general introducerea de standarde şi sisteme comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele către beneficiari în concordanţă cu SCAP, elaborarea PMUD 2023-2030 în scopul obţinerii de finanţări aferente perioadei 2021-2027. Obiectivul general al proiectului contribuie la creşterea calităţii procesului decizional la nivelul administraţiei publice locale a UAT Municipiul Satu Mare.

Elaborarea şi implementarea planului de mobilitate urbană trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţii locale în domeniul mobilităţii şi transportului urban, deplasarea fără expunere la riscuri personale majore, îmbunătăţirea continuă a mobilităţii şi calităţii vieţii cetăţenilor.

Abordând obiective sociale, de mediu şi economice, precum şi obiective în domeniul integrării şi al siguranţei, se va pune un accent sporit pe transportul durabil.

În acest scop, planul de mobilitate urbană trebuie să ofere soluţii care să vizeze următoarele obiective:

• Managementul eficient al transportului şi mobilităţii

• O bună distribuţie a bunurilor şi servicii de logistică performante

• Restricţionarea accesului auto în anumite zone ale oraşului

• Promovarea transportului în comun

• Promovarea unor mijloace de transport alternative

• Renunţarea la automobil în favoarea transportului în comun, mersului pe jos, mersului cu bicicleta, cu motocicleta sau cu scuterul

• Asigurarea unor spaţii de parcare suficiente şi a unor piste de rolleri şi biciclişti

• Facilitarea accesului tuturor la locurile de muncă şi la servicii;

• Îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii;

• Reducerea poluării, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumului de energie

• Creşterea eficienţei şi a eficacităţii costurilor pentru transportul de persoane şi mărfuri

• Furnizarea de orientări, având în vedere că unele din mijloace de transport alternative prezintă provocări semnificative în materie de siguranţă

• Creşterea atractivităţii şi a calităţii mediului urban.

Conf prev art 160 (2) din Legea 98/2016 modificat prin OUG 107/2017, autoritatea contractanta va raspunde la clarificari in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Totodata numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20 zile.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 245 000.00 RON
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71335000 Technische Studien
90712100 Umweltorientierte Stadtentwicklungsplanung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO115 Satu Mare
Hauptort der Ausführung:

Loc. Satu Mare

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Proiectul are ca obiectiv general introducerea de standarde şi sisteme comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele către beneficiari în concordanţă cu SCAP, elaborarea PMUD 2023-2030 în scopul obţinerii de finanţări aferente perioadei 2021-2027. Obiectivul general al proiectului contribuie la creşterea calităţii procesului decizional la nivelul administraţiei publice locale a UAT Municipiul Satu Mare.

Elaborarea şi implementarea planului de mobilitate urbană trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţii locale în domeniul mobilităţii şi transportului urban, deplasarea fără expunere la riscuri personale majore, îmbunătăţirea continuă a mobilităţii şi calităţii vieţii cetăţenilor.

Valoarea totală estimată a serviciilor a fost stabilită în conformitate cu prevederile art. 9 alin.(1) din Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.17 alin.(4) lit. a) din HG nr. 395/2016, cu modificările și completările

ulterioare, care este de 400.000,00 lei fără TVA.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiectul „Elaborarea PMUD 2023-2030 la nivelul municipiului Satu Mare”, SIPOCA/SMIS: 1251/154682, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 179-506106
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3412 RCONTR 18
Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de elaborare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TRAFFIC PLAN
Nationale Identifikationsnummer: 28144065
Postanschrift: Strada 21 Decembrie 1989, Nr. 46
Ort: Cluj-Napoca
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 400094
Land: Rumänien
E-Mail: info@trafficplan.eu
Telefon: +40 753392113
Internet-Adresse: https://www.trafficplan.eu
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 400 000.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 245 000.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

NOTA 1: Necompletarea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se materializeaza sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

NOTA 2: In cazul in care se constata ca doua sau mai multe oferte se situeaza pe primul loc ca urmare a pretului egal ofertat, pentru departajare ofertelor, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SICAP, reofertarea de la ofertantii clasati pe primul loc. In acest sens la solicitarea comisiei de evaluare, ofertantii vor prezenta in SICAP in termenul acordat propunerea financiara cu un nou pret.

NOTA 3: In cazul in care ofertantii intampina dificultati de natura tehnica in ceea ce priveste transmiterea Ofertei in SICAP (documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, documentele propunerii tehnice si ale propunerii financiare, cat si pretul ofertei in spatiul din SICAP dedicat), rugam ca acestia sa contacteze operatorul serviciului SICAP.

NOTA 4: În cazul în care garantia de participare se va constitui prin instrument de garantare emis de o societate de asigurari se va prezenta pe lânga scrisoarea de garantie si polita de asigurare/clauze de garantare/conditii generale, conditii specifice de asigurare, semnata de catre asigurator si asigurat.

Nota 5: Procedura se va desfasura integral prin mijloace electronice, trasabilitatea actiunilor aferente atribuirii contractelor de achizitie publica este asigurata implicit de SICAP, astfel toate solicitarile de clarificari privind documentatia de atribuire se vor solicita in SICAP, raspunsurile se vor transmite tot prin SICAP. Solicitarile de clarificari si raspunsurile in timpul evaluarii ofertelor se vor trimite prin SICAP. Comunicările cu privire la rezultatul procedurii se vor transmite prin SICAP.

NOTA 6: Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa îsi legalizaze din punct de vedere formal asocierea. În cadrul acordului de asociere trebuie mentionate cel putin urmatoarele: ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si individuala pentru indeplinirea contractului; ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor; atat pe parcursul derularii procedurii cat si in cazul desemnarii ca si castigator pe parcursul executiei contractului liderul este responsabil în nume propriu si în numele Asocierii pentru indeplinirea contractului; se vor indica obligatoriu partile, respectiv categoriile de lucrari/servicii care urmeaza a fi executate de fiecare dintre asociati in parte.

NOTA 7: DUAE- urile se vor completa direct in SICAP de catre ofertant/ ofertantul asociat/ subcontractant/ tertul sustinator, potrivit Notificarii ANAP din 02.07.2019 cu privire la utilizarea DUAE integrat în SICAP: ”DUAE aferent procedurii de atribuire va fi completat de către operatorii economici direct în SICAP, după autentificare, ținând cont de calitatea în care aceștia participă la procedura de atribuire în discuție, respectiv de candidat/ofertant unic/asociere (lider/ofertant asociat)/ subcontractant/terț susținător (conform Ghidului de utilizare DUAE ofertant publicat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României)”.

NOTA 8: In cadrul DUAE- ului, ofertantii la criteriile de selecție, vor specifica toate cerintele solicitate prin FDA.

Nota 9: In acordul de subcontractare/acordul de asociere, toate partile vor specifica CUI si ONRC iar în cazul subcontractării în acordul de subcontractare se va preciza şi proporţia de subcontractare.

Nota 10: Potrivit Hot 395/2016 toate documentele solicitate de autoritatea contractantă (mai puţin DUAE-ul), cum ar fi: ofertele, raspunsurile la solicitari de clarificari, etc., vor fi semnate cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii şi încărcate în SICAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de către operatorii economici înregistraţi.

Nota 11: În cazul în care ofertantul doreşte modificarea unor clauze contractuale la modelul publicat de autoritatea contractantă, acesta (ofertantul) trebuie să îşi manifeste intenţia printr-o solicitare de clarificări la documentaţia de atribuire (adică înainte de termenul specificat la punctul I.3 din prezenta FDA), în vederea asigurării neîncălcării principiilor statuate de legea achiziţiilor publice. În caz contrar, dacă ofertantul nu uzitează de acest drept înainte de termenul specificat la punctul I.3 din prezenta FDA, autoritatea contractantă înţelege că acesta (ofertantul) şi-a asumat în totalitate prevederile contractului publicat de autoritatea contractantă, fără a mai avea posibilitatea ca în cadrul ofertei să transmită un contract cu prevederi modificate.

Nota 12: Comunicările cu privire la rezultatul procedurii se transmit prin intermediul SICAP-ului.

Nota 13: Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023