Paslaugos - 499982-2020

21/10/2020    S205

Lenkija-Lublin: Šiukšlių rinkimo paslaugos

2020/S 205-499982

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 194-469384)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Gmina Lublin
Adresas: pl. Króla Władysława Łokietka 1
Miestas: Lublin
NUTS kodas: PL814 Lubelski
Pašto kodas: 20-109
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Katarzyna Podkańska-Dziubińska
El. paštas: zamowienia@lublin.eu
Telefonas: +48 814663013
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://lublin.eu

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych poza pasem drogowym w rejonie nr I /II na terenie miasta Lublin – 2 części

Nuorodos numeris: ZP-P-I.271.87.2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90511300 Šiukšlių rinkimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Zakres zamówienia rejonu I i rejonu II i obejmuje usługę likwidacji dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych poza pasem drogowym na terenie miasta Lublin odpowiednio w rejonie nr I /II w następującym zakresie prac:

— wykoszenie chwastów i jednorocznych samosiewów,

— powierzchniowe oczyszczanie terenu z gruzu, zanieczyszczeń komunalnych i innych zanieczyszczeń, zebranie ich w pryzmy oraz wywóz zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 oraz art. 51 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797),

— przemieszczenie gruntu wraz z rozplantowaniem,

— dowóz ziemi i jej rozplantowanie.

Cd. w pkt VI.4.3.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
16/10/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 194-469384

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: III.1.3
Keistino teksto vieta: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Yra:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dysponowanie sprzętem:

a) min. 1 ciągnik kołowy z przyczepą lub samochód samowyładowczy powyżej 5 Mg – na każdy rejon;

b) min. 1 kosiarka samobieżna lub ciągnikowa – na każdy rejon;

c) min. 1 wykaszarka – na każdy rejon;

d) min. 1 podnośnik koszowy min. 18 m – na każdy rejon.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami:

a) min. 1 ciągnik kołowy z przyczepą lub samochód samowyładowczy powyżej 5 Mg – na każdy rejon;

b) min. 1 kosiarka samobieżna lub ciągnikowa – na każdy rejon;

c) min. 1 wykaszarka – na każdy rejon;

d) min. 1 podnośnik koszowy min. 18 m – na każdy rejon.

Turi būti:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dysponowanie sprzętem:

a) min. 1 ciągnik kołowy z przyczepą lub samochód samowyładowczy powyżej 5 Mg – na każdy rejon;

b) min. 1 kosiarka samobieżna lub ciągnikowa – na każdy rejon;

c) min. 1 wykaszarka – na każdy rejon.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami:

a) min. 1 ciągnik kołowy z przyczepą lub samochód samowyładowczy powyżej 5 Mg – na każdy rejon;

b) min. 1 kosiarka samobieżna lub ciągnikowa – na każdy rejon;

c) min. 1 wykaszarka – na każdy rejon.

Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert – Miejsce
Yra:

Otwarcie ofert nastąpi w Lublinie Ratuszu, pl. Łokietka 1, sala nr 2, POLSKA z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Turi būti:

Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, pl. Litewski 1, pok. nr 302, POLSKA, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 19/10/2020
Vietos laikas: 11:00
Turi būti:
Data: 03/11/2020
Vietos laikas: 11:00
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 19/10/2020
Vietos laikas: 13:00
Turi būti:
Data: 03/11/2020
Vietos laikas: 13:00
VII.2)Kita papildoma informacija: