Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 50005-2023

25/01/2023    S18

Polen-Przasnysz: Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen

2023/S 018-050005

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 7611438775
Postanschrift: ul. Kacza 9
Ort: Przasnysz
NUTS-Code: PL924 Ostrołęcki
Postleitzahl: 06-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marcin Jakubowski
E-Mail: zarzad@mzgkimprzasnysz.pl
Telefon: +48 297522844
Fax: +48 297522844
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mzgkimprzasnysz.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://mzgkimprzasnysz.ezamawiajacy.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Spółka prawa handlowego
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przyjęcie odpadów komunalnych celem zagospopdarowania

Referenznummer der Bekanntmachung: 2/2022/G
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przyjęcie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oaz zmieszanych odpadów opakowaniowych na rok 2023. I część:Przyjęcie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komun. o kodzie 20 03 01 do instalacji posiadającej status Instalacji Komunalnej będącej na Liście Marszałka Woj. Maz. maks. w odl. 70 km od bazy sprzętowo-magazyn. przy ul. Leszno 47 w Przasnyszu. II część:Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01do podmiotu prowadzącego instalację przetwarzania odpadów, posiadającą stosowne zezwolenia, zlokal. na ter. woj. mazow. maks. w odl. 70 km od bazy sprzętowo-magazyn. ul. Leszno 47. III część: Przyjęcie i zagospodarowanie zmieszanych odpadów opakowaniowych o kodzie 15 01 06 do instalacji posiadającej stosowne zezwolenia, zlokaliz. na terenie woj. mazow. maks. w odległ. 70 km od bazy sprzętowo-magazyn. ul. Leszno 47 Przasnysz.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 240 631.08 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przyjęcie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 do instalacji posiadającej status Instalacji Komunalnej będącej na Liście Marszałka Województwa Mazow.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL92 Mazowiecki regionalny
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przyjęcie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 do instalacji posiadającej status Instalacji Komunalnej będącej na Liście Marszałka Województwa Mazowieckiego, prowadzonej na podstawie art. 38b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j.).

Przewidywana ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do zagospodarowania w całym okresie trwania umowy to około 4 000 Mg. Odpady te pochodzą z gmin z powiatu przasnyskiego.

Przyjęcie odpadów do zagospodarowania może nastąpić jedynie przez instalację przetwarzania odpadów posiadającą status Instalacji Komunalnej będącej na Liście Marszałka Województwa Mazowieckiego, prowadzonej na podstawie art. 38b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. Dz.U.2022.699 t.j.) w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu lub odzysku oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z treścią ustawy z dnia 13.09.1996r „o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach” (Dz. U. 2022.1297 t. j).

Odpady do instalacji zostaną dostarczone przez Zamawiającego. W związku z tym Zamawiający wymaga aby Instalacja Komunalna znajdowała się maksymalnie w odległości 70 km od bazy sprzętowo-magazynowej przy ul. Leszno 47 w Przasnyszu. Wynika to z kosztów i czasu transportu Zamawiającego (mocy przerobowych Zamawiającego).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Odległość / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 do podmiotu prowadzącego instalację przetwarzania odpadów, posiadającą stosowne zezwolenia, zlok. na ter. woj.maz.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL92 Mazowiecki regionalny
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 do podmiotu prowadzącego instalację przetwarzania odpadów, posiadającą stosowne zezwolenia, zlokalizowanego na terenie województwa mazowieckiego.

Przewidywana do zagospodarowania ilość odpadów ulegających biodegradacji w całym okresie trwania umowy to około 800 Mg. Odpady te pochodzą z gmin z powiatu przasnyskiego.

Przyjęcie odpadów do zagospodarowania może nastąpić jedynie przez instalację posiadającą stosowne zezwolenia na przetwarzanie odpadów komunalnych w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t. j.)

Odpady do instalacji zostaną dostarczone przez Zamawiającego (luzem i w workach). W związku z tym Zamawiający wymaga aby podmiot prowadzący instalację przetwarzania odpadów, posiadający stosowne zezwolenia, znajdował się maksymalnie w odległości 70 km od bazy sprzętowo-magazynowej przy ul. Leszno 47 w Przasnyszu. Wynika to z kosztów i czasu transportu Zamawiającego (mocy przerobowych Zamawiającego).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Odległość / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przyjęcie i zagospodarowanie zmieszanych odpadów opakowaniowych o kodzie 15 01 06 do podmiotu prowadzącego instalację przetwarzania odpadów, posiadającą stos. zezwolenia, zlok. na ter. woj.maz.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL92 Mazowiecki regionalny
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przyjęcie i zagospodarowanie zmieszanych odpadów opakowaniowych o kodzie 15 01 06 do podmiotu prowadzącego instalację przetwarzania odpadów, posiadającą stosowne zezwolenia, zlokalizowanego na terenie województwa mazowieckiego.

Przewidywana do zagospodarowania ilość zmieszanych odpadów opakowaniowych w całym okresie trwania umowy to około 700 Mg. Odpady te pochodzą z gmin z powiatu przasnyskiego.

Przyjęcie odpadów do zagospodarowania może nastąpić jedynie przez instalację posiadającą stosowne zezwolenia na przetwarzanie odpadów komunalnych w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022.699 t. j.)

Odpady do instalacji zostaną dostarczone przez Zamawiającego (luzem i w workach). W związku z tym Zamawiający wymaga aby podmiot prowadzący instalację przetwarzania odpadów, posiadający stosowne zezwolenia, znajdował się maksymalnie w odległości 70 km od bazy sprzętowo-magazynowej przy ul. Leszno 47 w Przasnyszu. Wynika to z kosztów i czasu transportu Zamawiającego (mocy przerobowych Zamawiającego).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Odległość / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 213-611241
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2/2022/G
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Przyjęcie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 do instalacji posiadającej status Instalacji Komunalnej będącej na Liście Marszałka Województwa Mazow.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 5661643631
Postanschrift: ul. Gostkowska 83
Ort: Ciechanów
NUTS-Code: PL922 Ciechanowski
Postleitzahl: 06-400
Land: Polen
E-Mail: puk@ciechanow.pl
Telefon: +48 236722242
Fax: +48 236722242
Internet-Adresse: www.pukciechanow.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 505 600.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2/2022/G
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 do podmiotu prowadzącego instalację przetwarzania odpadów, posiadającą stosowne zezwolenia, zlok. na ter. woj.maz.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Błysk-Bis Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 7571433635
Postanschrift: ul. Stanisława Moniuszki 108
Ort: Maków Mazowiecki
NUTS-Code: PL924 Ostrołęcki
Postleitzahl: 06-200
Land: Polen
E-Mail: biuro@blysk-bis.pl
Telefon: +48 297172234
Fax: +48 297172234
Internet-Adresse: www.blysk-bis.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 423 360.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2/2022/G
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Przyjęcie i zagospodarowanie zmieszanych odpadów opakowaniowych o kodzie 15 01 06 do podmiotu prowadzącego instalację przetwarzania odpadów, posiadającą stos. zezwolenia, zlok. na ter. woj.maz.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Błysk-Bis Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 7571433635
Postanschrift: ul. Stanisława Moniuszki 108
Ort: Maków Mazowiecki
NUTS-Code: PL924 Ostrołęcki
Postleitzahl: 06-200
Land: Polen
E-Mail: biuro@blysk-bis.pl
Telefon: +48 297172234
Fax: +48 297172234
Internet-Adresse: www.blysk-bis.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 287 280.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- aktualnego zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów lub inny sposób zagospodarowania wydanego przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022.699 t. j.);

- aktualnego zezwolenia na przetwarzanie odpadów komunalnych;

- Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2021.275 t. j.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;

- Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p. sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

- Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 P.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1,4,5,7,10 p.z.p.; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;

- Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

- Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

- Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p. przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy p.z.p. jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy p.z.p.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023