Supplies - 500388-2018

13/11/2018    S218

Poland-Katowice: Parts of conveyors

2018/S 218-500388

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 202-460614)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Ewa Godziek
E-mail: e.godziek@pgg.pl
Telephone: +48 327572901
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 w ramach składów konsygnacyjnych (nr grupy asortymentowej 292-2)

Reference number: 701801396/01
II.1.2)Main CPV code
42419800 Parts of conveyors
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.157 9 ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 w ramach składów konsygnacyjnych. Przedmiot zamówienia podzielono na 60 zadań - zgodnie z załącznikiem B do niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/11/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 202-460614

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 09/11/2018
Local time: 08:15
Read:
Date: 20/11/2018
Local time: 08:15
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 09/11/2018
Local time: 08:30
Read:
Date: 20/11/2018
Local time: 08:30
VII.2)Other additional information: