Paslaugos - 500412-2020

Pateikti glaustą rodinį

21/10/2020    S205

Prancūzija-Fleury-les-Aubrais: Gyvulininkystės paslaugos

2020/S 205-500412

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2009/81/EB

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: EMA/DCSSA/DAPS-SSA
Adresas: TSA 20003
Miestas: Fleury-les-Aubrais Cedex
Pašto kodas: 45404
Šalis: Prancūzija
Kam: m paul Cédric
El. paštas: dapsa-dafs-achat-ebme.ach.fct@intradef.gouv.fr

Interneto adresas(-ai):

Pirkėjo profilio adresas: http://www.marches-publics.gouv.fr

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)Pagrindinė veikla
Gynyba
Sveikata
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
20pc7750-1
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 26: Kitos paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: IRBA Brétigny, 91220 Brétigny-sur-Orge.

NUTS kodas FR104 Essonne

II.1.3)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
Preliminarusis susitarimas su vieninteliu subjektu

Preliminariojo susitarimo trukmė

Trukmė mėnesiais: 84

Numatoma bendra pirkimų vertė per visą preliminariojo susitarimo trukmę

Numatoma vertė be PVM: 1 459 000 EUR
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas:
Prestations d'élevage à façon, de cryo-préservation, de stockage de sperme et d'embryons, de revitalisation, de redérivation de lignées de souris à partir de lignées génétiquement modifiées provenant de sources internes ou externes à l'administration, au profit de l'institut de recherche biomédicale des armées.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

77500000 Gyvulininkystės paslaugos

II.1.7)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Dalyvis pasiūlyme turi nurodyti sutarties dalį, kurią ketina pagal subrangos sutartį perduoti vykdyti trečiosioms šalimis, ir visus siūlomus subrangovus, taip pat subrangos sutarčių, kurioms jie siūlomi, dalyką
Dalyvis turi nurodyti visus su subrangovais susijusius pokyčius, atsiradusius vykdant sutartį
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Numatoma vertė be PVM: 1 459 000 EUR
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Galimų pratęsimų skaičius: 7
Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė:
mėnesių: 12 (nuo sutarties sudarymo)
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 84 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)Kitos sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos, visų pirma dėl tiekimo ir informacijos saugumo:
III.1.5)Informacija apie leidimą dirbti su slaptais dokumentais:
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Asmeninė padėtis
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
III.2.3)Techniniai ir (arba) profesiniai pajėgumai
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Ribota procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
Taikoma į etapus suskirstyta procedūra, laipsniškai mažinant aptartinų sprendimų ar deryboms teikiamų pasiūlymų skaičių ne
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: kriterijus, pateiktus specifikacijose, kvietime teikti pasiūlymus arba derėtis ar aprašomajame dokumente
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Surengtas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
20.11.2020 - 12:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
1.12.2020
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
prancūzų kalba.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija:

Le règlement de la consultation de la phase candidature est à télécharger sur le site www.marches-publics.gouv.fr sous la référence 20pc7750-1. Les candidatures doivent être déposées sur le même site.

Les éléments relatifs aux garanties et capacités techniques sont stipulés dans le règlement de la consultation 20pc7750-1.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 16.10.2020.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Tribunal administratif de Versailles
Adresas: 56 avenue de Saint-Cloud
Miestas: Versailles
Pašto kodas: 78011
El. paštas: greffe.ta.versailles@juradm.fr
Interneto adresas: http://versailles.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Skundų pateikimas
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą

Oficialus pavadinimas: Tribunal administratif de Versailles
Adresas: 56 avenue de Saint-Cloud
Miestas: Versailles
Pašto kodas: 78011
El. paštas: greffe.ta.versailles@juradm.fr
Interneto adresas: http://versailles.tribunal-administratif.fr

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
16.10.2020