Servicios - 500564-2019

23/10/2019    S205

Hungría-Budapest: Servicios de suministro de personal, incluido personal temporal

2019/S 205-500564

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Número de identificación fiscal: AK15889
Dirección postal: Szőlő utca 38.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1034
País: Hungría
Persona de contacto: dr. Kréling Katalin Ágnes
Correo electrónico: kozbeszerzes@spabudapest.hu
Teléfono: +36 14524571
Fax: +36 14524501
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://budapestgyogyfurdoi.hu
Dirección del perfil de comprador: http://budapestgyogyfurdoi.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Vállalkozási keretszerződés keretében diákmunkaerő foglalkoztatása 1. rész

II.1.2)Código CPV principal
79620000 Servicios de suministro de personal, incluido personal temporal
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Vállalkozási keretszerződés keretében diákmunkaerő foglalkoztatása 1. rész

Lote nº: 1. rész
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79620000 Servicios de suministro de personal, incluido personal temporal
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ajánlatkérő budapesti telephelyei, fürdői

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Vállalkozási keretszerződés alapján diákmunkaerő foglalkoztatása az alábbiak szerint:

Az Ajánlatkérő kezelésében lévő fürdőkben/strandfürdőkben:

— uszodamester és/vagy úszómester.

Munkakörök a 2006. évi X. törvény 10/B. § (1) bekezdése szerinti külső szolgáltatás keretében iskolaszövetkezeti tagsági jogviszonyban álló diákok által történő ellátása az Ajánlatkérő részére.

Alapmennyiség: Ajánlatkérő kötelezettséget vállal a keretszerződés időtartama alatt legalább 55 000 munkaóra keretében diákmunkaerő foglalkoztatására. Ajánlatkérő az alapmennyiségen felül a 130 millió Ft keretösszeg erejéig jogosult további munkaórák keretében diákmunkaerő foglalkoztatására.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 109-248704

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 2
Lote nº: 1. rész
Denominación:

Vállalkozási keretszerződés alapján diákmunkaerő foglalkoztatása 1. rész

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
31/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Y Generáció Iskolaszövetkezet
Dirección postal: Móricz Zsigmond utca 2. 1. ép.
Localidad: Kecskemét
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 6044
País: Hungría
Correo electrónico: nagy.tamas@ydiak.hu
Teléfono: +36 304009676
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 130 000 000.00 HUF

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

A szerződés módosítás dátuma 30.9.2019

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt 148. § alapján van lehetőség.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
18/10/2019

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
79620000 Servicios de suministro de personal, incluido personal temporal
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ajánlatkérő budapesti telephelyei, fürdői

VII.1.4)Descripción del contrato:

Vállalkozási keretszerződés alapján diákmunkaerő foglalkoztatása az alábbiak szerint:

Az Ajánlatkérő kezelésében lévő fürdőkben/strandfürdőkben:

— uszodamester és/vagy úszómester.

Munkakörök a 2006. évi X. törvény 10/B. § (1) bekezdése szerinti külső szolgáltatás keretében iskolaszövetkezeti tagsági jogviszonyban álló diákok által történő ellátása az Ajánlatkérő részére.

Alapmennyiség: Ajánlatkérő kötelezettséget vállal a keretszerződés időtartama alatt legalább 55 000 munkaóra keretében diákmunkaerő foglalkoztatására. Ajánlatkérő az alapmennyiségen felül a 130 millió Ft keretösszeg erejéig jogosult további munkaórák keretében diákmunkaerő foglalkoztatására.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 24
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 194 000 000.00 HUF
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Y Generáció Iskolaszövetkezet
Dirección postal: Móricz Zsigmond utca 2. 1. ép.
Localidad: Kecskemét
Código NUTS: HU11 Budapest
Código postal: 6044
País: Hungría
Correo electrónico: nagy.tamas@ydiak.hu
Teléfono: +36 304009676
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján. Indoklása: A munkapiacot érintő általános torzulások különösen súlyosan érintették azt az ágazatot, melyben a gazdasági társaságunk működik, és a munkaerő gazdálkodásunk – saját állományban lévő munkavállalók létszámának korábbi éveket meghaladó mértékű fluktuációján, ezen szerződés ilyen mértékű módosításával, az egyre nagyobb mértékű diák munkaerő foglalkoztatásával tudunk csak úrrá lenni. A minimálbér és a garantált bérminimum emelések okozta munkaerő piaci helyzet alakulását a szerződés aláírásakor a felek kellő gondossággal eljárva sem láthatták előre, ezért szükséges a szerződés keretóraszámainak és keretösszegeinek ismételt emelése.

Fentiek okán szükségessé vált a Szerződés módosítása Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján, a diákmunkaerő foglalkoztatás szolgáltatás nyújtása vonatkozásában mindkét részajánlatban. Jelen módosítás a Kbt. § (4) bekezdés cb) pontja alapján a Szerződés általános jellegét nem változtatja meg, továbbá a Kbt. 141.§ (4) bekezdés cc) pont alapján az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las razones económicas o técnicas y de los inconvenientes o el aumento de costes que impiden cambiar de contratista:

A munkapiacot érintő általános torzulások különösen súlyosan érintették azt az ágazatot, melyben a gazdasági társaságunk működik, és a munkaerő gazdálkodásunk- saját állományban lévő munkavállalók létszámának korábbi éveket meghaladó mértékű fluktuációján, ezen szerződés ilyen mértékű módosításával, az egyre nagyobb mértékű diák munkaerő foglalkoztatásával tudunk csak úrrá lenni. A minimálbér és a garantált bérminimum emelések okozta munkaerő piaci helyzet alakulását a szerződés aláírásakor a felek kellő gondossággal eljárva sem láthatták előre, ezért szükséges a szerződés keretóraszámainak és keretösszegeinek ismételt emelése.

Fentiek okán szükségessé vált a Szerződés módosítása a Kbt. 141. § (4) bekez. c) pontja alapján, mindkét részajánlatban. Jelen módosítás a Kbt. § (4) bekez. cb) pontja alapján a Szerződés általános jellegét nem változtatja meg, továbbá a Kbt. 141.§ (4) bekez. cc) pont alapján az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 149 000 000.00 HUF
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 194 000 000.00 HUF