Na internetových stránkách TED se ode dneška, 2. listopadu 2022, začínají používat elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy

Dodávky - 500663-2020

22/10/2020    S206

Španělsko-Torrejón de Ardoz: Zařízení pro ukládání dat a služby údržby

2020/S 206-500663

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Satelitního střediska Evropské unie

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Satelitní středisko Evropské unie (SatCen)
Národní identifikační číslo: N0063121H
Poštovní adresa: Avenida de Cádiz, Ed. 457. Base Aérea de Torrejón
Obec: Torrejón de Ardoz
Kód NUTS: ES3 COMUNIDAD DE MADRID
PSČ: 28850
Země: Španělsko
Kontaktní osoba: Adrian Sanchez
E-mail: procurement.satcen@satcen.europa.eu
Tel.: +34 916786000
Fax: +34 916786006
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.satcen.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: https://www.satcen.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7368
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7368
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Bezpečnost a obrana

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zařízení pro ukládání dat a služby údržby

Spisové číslo: SatCen OP-03/20
II.1.2)Hlavní kód CPV
32420000 Síťová zařízení
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této výzvy k podávání nabídek je uzavřít smlouvu na dodávku a údržbu diskových stěn a zařízení pro ukládání dat pro utajené i neutajené sítě střediska SatCen.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ES3 COMUNIDAD DE MADRID
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách střediska SatCen. (Torrejón de Ardoz, Madrid, Španělsko).

II.2.4)Popis zakázky:

Cílem této výzvy k podávání nabídek je uzavřít smlouvu na dodávku následujících zařízení pro ukládání dat a diskových stěn, které budou instalovány v utajených a neutajených sítích střediska SatCen:

• dvě (2) diskové stěny SSD, 12G, 24x960GB,

• čtyři (4) diskové stěny DSK, 12G, 12x8TB, 7,2K,

• čtyři (4) moduly IOM 12GB SAS,

• čtyři (4) porty FAS8200 HBA SAS 4,

• jeden (1) pár systémů pro ukládání dat, FAS2720, HA, 12x4TB, Base Bundle, 36 měsíců.

Dále bude zakázka zahrnovat poskytování následujících služeb:

• instalace, konfigurace a spuštění zařízení pro ukládání dat, které budou provedeny v prostorách střediska SatCen,

• služby údržby pro disky SSD a DSK do 30. listopadu 2022,

• tříletá údržba systému pro ukládání dat FAS2720,

• služba nevratného disku pro jednu diskovou stěnu SSD a pro dvě diskové stěny DSK.

Zadávací dokumentace uvádí vlastnosti požadovaných zařízení a služeb.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 250 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 36
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 23/11/2020
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Španelština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 3 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 24/11/2020
Místní čas: 12:00
Místo:

Prostřednictvím videokonference

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Satelitní středisko Evropské unie (SatCen)
Poštovní adresa: Avenida de Cádiz, Ed. 457. Base Aérea de Torrejón
Obec: Torrejón de Ardoz
PSČ: 28850
Země: Španělsko
E-mail: info@satcen.europa.eu
Tel.: +34 916786000
Fax: +34 916786006
Internetová adresa: https://www.satcen.europa.eu/
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Satelitní středisko Evropské unie (SatCen)
Poštovní adresa: Avenida de Cádiz, Ed. 457. Base Aérea de Torrejón
Obec: Torrejón de Ardoz
PSČ: 28850
Země: Španělsko
E-mail: info@satcen.europa.eu
Tel.: +34 916786000
Fax: +34 916786006
Internetová adresa: https://www.satcen.europa.eu/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
15/10/2020