Från i dag den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Varor - 500813-2022

14/09/2022    S177

Sverige-Svedala: Däck till lätta fordon

2022/S 177-500813

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: SVEDALA KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-1074
Postadress: Stortorget
Ort: Svedala
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 23380
Land: Sverige
E-post: robert.aradszky@svedala.se
Telefon: +46 406268397
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.svedala.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Däck och däcktjänster 2022

Referensnummer: UH-2022-78
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34351000 Däck till lätta fordon
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Burlöv, Kävlinge, Lomma och Svedala kommun inbjuder till anbudsgivning i upphandlingen "Däck och däcktjänster". Upphandlingen är uppdelad på flera anbudsområden och anbudsgivaren väljer själv ett eller flera områden att lägga anbud på. Generella krav gäller för samtliga anbudsområden till dessa krav tillkommer specifika krav för respektive anbudsområde. Med detta vill vi uppmärksamma anbudslämnarna att vara extra noggranna vid val av anbudsområden.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Burlöv Kommun

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34351000 Däck till lätta fordon
34351100 Bildäck
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Däck och däcktjänster, 4000000 SEK

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Kävlinge Kommun

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34351000 Däck till lätta fordon
34351100 Bildäck
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Däck och däcktjänster, 4000000 SEK

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lomma Kommun

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34351000 Däck till lätta fordon
34351100 Bildäck
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Däck och däcktjänster, 4000000 SEK

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Svedala Kommun

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34351000 Däck till lätta fordon
34351100 Bildäck
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Däck och däcktjänster, 4000000 SEK

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 153-436684
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Burlöv Kommun

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
09/09/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Vianor AB
Nationellt registreringsnummer: 556185-1063
Postadress: Östra Ringleden
Ort: Vara
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 534 22
Land: Sverige
E-post: urban.person@vianor.com
Telefon: +46 706808986
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 89 159.92 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 3
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Kävlinge Kommun

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
09/09/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Vianor AB
Nationellt registreringsnummer: 556185-1063
Postadress: Östra Ringleden
Ort: Vara
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 534 22
Land: Sverige
E-post: urban.person@vianor.com
Telefon: +46 706808986
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 139 838.40 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 4
Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Lomma Kommun

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
09/09/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Däck Mäster AB
Nationellt registreringsnummer: 556214-1845
Postadress: siriusgatan 25
Ort: Lomma
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 234 37
Land: Sverige
E-post: peter@dackmaster.se
Telefon: +46 708412290
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 39 018.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 5
Del nr: 4
Benämning på upphandlingen:

Svedala Kommun

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
09/09/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Vianor AB
Nationellt registreringsnummer: 556185-1063
Postadress: Östra Ringleden
Ort: Vara
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 534 22
Land: Sverige
E-post: urban.person@vianor.com
Telefon: +46 706808986
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 183 865.76 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Malmö och migrationsdomstol
Postadress: Box 4522
Ort: Malmö
Postnummer: 203 20
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
Telefon: +46 40-353500
Fax: +46 40-972490
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/09/2022