Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 501213-2021

05/10/2021    S193

Luxembourg-Luxembourg: Udførelse af undersøgelser vedrørende elektrificering af ONCF's østlige netværk (Fes-Oujda og Taourirt-Nador)

2021/S 193-501213

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Investeringsbank
Postadresse: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2950
Land: Luxembourg
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.eib.org/en/about/procurement/technical-assistance.htm
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9355
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udførelse af undersøgelser vedrørende elektrificering af ONCF's østlige netværk (Fes-Oujda og Taourirt-Nador)

Sagsnr.: AA-010517-001
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71241000 Gennemførlighedsundersøgelser, rådgivning, analyser
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forbindelse med støtten til Marokko til et jernbanenet, der er bæredygtigt og af høj kvalitet, skal denne tekniske bistand finansiere et konsulentteam til forberedelse (i) af gennemførlighed, (ii) miljømæssige og sociale konsekvensundersøgelser og (iii) investeringsudviklingsundersøgelser vedrørende renovering og elektrificering af jernbanenettet i Oriental-regionen i Marokko, der dækker et netværk på 550 km mellem Fès og Oujda, Taourirt og Nador, Oujda og Jerada samt Selouane og Port Nador Ouest. Arbejderne vil skulle omfatte istandsættelsesarbejder, der er nødvendige for en modernisering af linjen, opsætning af 550 km ensporet køreledning, opførelse af fordelingsstationer og tilpasning af jernbanesignaler. Disse investeringer vil på længere sigt skulle gøre det muligt at erstatte dieseltogene, der for nuværende kører på linjen, og udbygge elektrificeringen af det marokkanske jernbanenet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311200 Rådgivning i forbindelse med transportsystemer
71311230 Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner
71356200 Tjenesteydelser i forbindelse med teknisk støtte
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: MA Morocco
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Følgende opgaver vil skulle udføres for at nå målet for den tekniske bistand:

— indledende undersøgelser inden elektrificeringen : landmåling, konsekvensanalyser (i forbindelse med signalering/telekommunikation samt miljømæssige og sociale konsekvensundersøgelser) og gennemførlighedsundersøgelse;

— kapacitetsundersøgelser, undersøgelser om højspænding med 25 kV og verificering af undersøgelsen om en kapacitet på 3 kV;

— analyse af valg af elektrificeringsform;

— undersøgelse og projektering (understationer og luftkøreledning).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Se internetadressen anført i punkt I.3).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i punkt I.3).

Kontrakten iværksættes med en forbeholdsklausul vedrørende forekomsten af tilgængelige midler og underskrivelsen af en samarbejdsaftale mellem EIB og bygherren.

Den tekniske bistandsydelse er finansieret over EIB's resiliensinitiativ.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i punkt I.3).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i punkt I.3).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/11/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Fransk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/12/2021
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Luxembourg.

Datoen og klokkeslættet for åbningen af bud er midlertidige.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Se internetadressen anført i punkt I.3).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i punkt I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/09/2021