Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 50126-2020

03/02/2020    S23

Włochy-Parma: Usługi doradcze w zakresie zarządzania

2020/S 023-050126

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Adres pocztowy: Via Carlo Magno 1A
Miejscowość: Parma
Kod NUTS: ITH52 Parma
Kod pocztowy: 43126
Państwo: Włochy
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd BEREC — Agencja wsparcia BEREC
Miejscowość: Riga
Kod NUTS: LV LATVIJA
Państwo: Łotwa
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: CdT — Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
Państwo: Luksemburg
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Cedefop — Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego
Miejscowość: Thessaloniki
Kod NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Państwo: Grecja
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: CPVO — Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin
Miejscowość: Angers Cedex 2
Kod NUTS: FR FRANCE
Państwo: Francja
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: EACEA — Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Państwo: Belgia
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: EUNB — Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
Miejscowość: Paris La Défense CEDEX
Kod NUTS: FR FRANCE
Państwo: Francja
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ECHA — Europejska Agencja Chemikaliów
Miejscowość: Helsinki
Kod NUTS: FI SUOMI / FINLAND
Państwo: Finlandia
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: EDA — Europejska Agencja Obrony
Miejscowość: Ixelles
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Państwo: Belgia
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: EEA — Europejska Agencja Środowiska
Miejscowość: Copenhagen
Kod NUTS: DK DANMARK
Państwo: Dania
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: EFCA — Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa
Miejscowość: Vigo
Kod NUTS: ES ESPAÑA
Państwo: Hiszpania
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: EBI — Europejski Bank Inwestycyjny
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
Państwo: Luksemburg
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: EIGE — Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn
Miejscowość: Vilnius
Kod NUTS: LT LIETUVA
Państwo: Litwa
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: EIT — Europejski Instytut Innowacji i Technologii
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Państwo: Węgry
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: EMA — Europejska Agencja Leków
Miejscowość: Amsterdam
Kod NUTS: NL NEDERLAND
Państwo: Niderlandy
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ENISA — Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa
Miejscowość: Maroussi
Kod NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Państwo: Grecja
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ERCEA —Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Państwo: Belgia
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ESMA — Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
Miejscowość: Paris
Kod NUTS: FR FRANCE
Państwo: Francja
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: eu-LISA — Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości
Miejscowość: Tallin
Kod NUTS: EE EESTI
Państwo: Estonia
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Eurojust — Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych
Miejscowość: The Hague
Kod NUTS: NL NEDERLAND
Państwo: Niderlandy
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europol — Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania
Miejscowość: The Hague
Kod NUTS: NL NEDERLAND
Państwo: Niderlandy
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: F4E — Wspólne Przedsięwzięcie „Fusion for Energy”
Miejscowość: Barcelona
Kod NUTS: ES ESPAÑA
Państwo: Hiszpania
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: FRA — Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej
Miejscowość: Vienna
Kod NUTS: AT ÖSTERREICH
Państwo: Austria
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Frontex – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej
Miejscowość: Warsaw
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: GSA — Agencja Europejskiego GNSS
Miejscowość: Prague
Kod NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Państwo: Czechy
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: EU-OSHA — Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
Miejscowość: Bilbao
Kod NUTS: ES ESPAÑA
Państwo: Hiszpania
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR — Single European Sky ATM Research Joint Undertaking
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Państwo: Belgia
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wspólne Przedsięwzięcie S2R — Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Państwo: Belgia
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SRB — Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Państwo: Belgia
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi doradcze w zakresie zarządzania

Numer referencyjny: OC/EFSA/FIN/2019/01
II.1.2)Główny kod CPV
79410000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) to wiodący organ UE przewodzący niniejszym zaproszeniem do składania ofert. Następujące organy UE uczestniczą w niniejszym zaproszeniu: Urząd BEREC, CdT, Cedefop, CPVO, EACEA, EUNB, ECHA, EDA, EEA, EFCA, EBI, EIGE, EIT, EMA, ENISA, ERCEA, ESMA, eu-LISA, Eurojust, Europol, F4E, FRA, Frontex, GSA, OSHA, Wspólne Przedsięwzięcie SESAR, Wspólne Przedsięwzięcie S2R, SRB. Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zapewnienie uczestniczącym organom UE wieloletniego bloku usług doradztwa w odniesieniu do transformacji biznesowej i rozwoju operacyjnego mających znaczenie dla zwiększenia wartości, wydajności i skuteczności organów UE.

Zdolność oferenta powinna obejmować pełen cykl życia zarządzania usługami doradztwa, zaczynając od analizy strategicznej, poprzez planowanie strategiczne aż po usługi wdrożenia polityk, procesów i narzędzi w zakresie zarządzania, to jest zarówno rozwój jak i wdrożenie metod.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 50 000 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: IT ITALIA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba organu UE / siedziba wykonawcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rodzaj zamówienia: umowa ramowa

Rodzaj umowy ramowej: wielokrotna umowa ramowa w systemie kaskadowym i z ponownym otwarciem cyklu kaskadowego

Maksymalna liczba wykonawców w odniesieniu do tej umowy ramowej wynosi: 4

Czas trwania umowy ramowej: 4 lata z opcją automatycznego przedłużenia na 2 dodatkowe lata.

Budżet: maksymalna kwota dostępna dla zamówień szczegółowych/zleceń na podstawie umowy ramowej w maksymalnym łącznym okresie 6 kolejnych lat wynosi 50 000 000 EUR. W pułapie tym są już uwzględnione nieprzewidziane wydatki w wysokości 10 % oraz ewentualna indeksacja cen.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 70
Cena - Waga: 30
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 128-311695
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: OC/EFSA/FIN/2019/01 CT01
Nazwa:

Usługi doradcze w zakresie zarządzania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 9
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 8
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 9
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Deloitte Consulting and Advisory
Krajowy numer identyfikacyjny: 474429572
Adres pocztowy: Luchthaven
Miejscowość: Zaventem
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1930
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 50 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 50 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: OC/EFSA/FIN/2019/01 CT02
Nazwa:

Usługi doradcze w zakresie zarządzania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 9
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 8
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 9
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: KPMG Advisory CVBA/SCRL
Krajowy numer identyfikacyjny: BE439819279
Adres pocztowy: Luchthaven
Miejscowość: Zaventem
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1930
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Bearing Point France SAS
Krajowy numer identyfikacyjny: FR96443021241
Miejscowość: Paris
Kod NUTS: FR FRANCE
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 50 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 50 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: OC/EFSA/FIN/2019/01 CT03
Nazwa:

Usługi doradcze w zakresie zarządzania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 9
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 8
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 9
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Price Waterhouse Coopers PWC EU Services EESV
Krajowy numer identyfikacyjny: BE0872793825
Miejscowość: Sint-Stevens-Woluwe
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 50 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 50 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: OC/EFSA/FIN/2019/01 CT04
Nazwa:

Usługi doradcze w zakresie zarządzania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 9
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 8
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 9
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Business Integration Partners Spa
Krajowy numer identyfikacyjny: 03976470967
Miejscowość: Milano
Kod NUTS: IT ITALIA
Państwo: Włochy
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: RHEA Systems S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: BE0447709339
Miejscowość: Wavre
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1300
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 50 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 50 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/01/2020