Építési beruházás - 501291-2019

24/10/2019    S206

Magyarország-Budapest: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák

2019/S 206-501291

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22998536
Postai cím: Szentháromság tér 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borbély Pál
E-mail: iroda@ter6.hu
Telefon: +36 14719142
Fax: +36 14719144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ter6.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ter6.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: nonprofit gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: beruházásszervezés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Műemléki épületrekonstrukció II. ütem 1. konzultác

Hivatkozási szám: EKR000094632019
II.1.2)Fő CPV-kód
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az épület eredeti tömegének és megjelenésének rekonstrukciójaként megvalósul az eredeti és elpusztult épületszintek visszaépítése, a meglevő-megmaradó épületelemek restaurálása. Ebben a szakaszban valósulnak meg a visszaépítésre kerülő rizalit és az oldalsó emeleti szintek kőmunkái, a Szentháromság téri és oldalsó homlokzatok meglevő-megmaradó kőelemeinek restaurálása.

4 műemléki, reprezentatív terem teljeskörű rekonstrukciója történik meg a részletes tervezői műleírásnak és terveknek megfelelően:

— Tanácsterem

— Tanácsterem előtér

— Audienciás terem

— Miniszteri Váróterem.

Teljes szöveg: II.2.4) pontban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 106 436 203.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
45451100 Díszítőszobrászat
45262000 Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás megkötése a Pénzügyminisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt történő elhelyezésének műemléki épületrekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására - II. ütem 1. konzultáció feladatai:

Az épület eredeti tömegének és megjelenésének rekonstrukciójaként megvalósul az eredeti és elpusztult épületszintek visszaépítése, a meglevő-megmaradó épületelemek restaurálása. Ebben a szakaszban valósulnak meg a visszaépítésre kerülő rizalit és az oldalsó emeleti szintek kőmunkái, a Szentháromság téri és oldalsó homlokzatok meglevő-megmaradó kőelemeinek restaurálása.

4 műemléki, reprezentatív terem teljeskörű rekonstrukciója történik meg a részletes tervezői műleírásnak és terveknek megfelelően:

— Tanácsterem

— Tanácsterem előtér

— Audienciás terem

— Miniszteri Váróterem.

Főbb mennyiségek:

1. Restaurátori szakfelügyelet és gyártmánytervezés

2. Homlokzati kőmunkák:

873 m2 meglévő kőfelület felújítása, javítása, impregnálással, antigraffiti bevonattal

1320 m2 durva mészkő homlokzati elem beépítése impregnálással

85 m3 tagozatos homlokzati kőfaragó munka keménymészkőből

38 m3 tagozatos kőfaragó munka durva mészkőből

30 m3 tagozatos kőfaragó munka tercitből

162 m3 kőszobrászati munka

3. Reprezentatív terek belső rekonstrukciója I. ütem:

334 m2 (4 terem) díszes gipszmennyezet újragyártása

84 fm díszes fa falburkolat újragyártása

9 db műemléki ajtó rekonstrukciója/felújítása

337 m2 műemléki táblás parketta újragyártása

8 db ólmozott üvegablak újragyártása

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás (hónapban, minimum 48 hónap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 190-428877
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Műemléki épületrekonstrukció II. ütem 1. konzultác

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
11/07/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Garage Ingatlanfejlesztő Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_38777361
Postai cím: Múzeum utca 9. III. em. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@garagekft.hu
Telefon: +36 703808490
Fax: +36 14850110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_67485615
Postai cím: Vendel Park Huber utca 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Fax: +36 96511434
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 106 436 203.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 106 436 203.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevők adószámai:

West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság: 11469830-2-44

Garage Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság: 10830640-2-42

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó információt a Kbt. 148.§ (3) bekezdése rögzíti.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/10/2019