Služby - 50149-2020

TINázovBelgicko-Brusel: Technická podpora rozvoja a vykonávania politiky RES – zjednodušenie povolení a administratívnych postupov pre zariadenia RES
NDČíslo zverejnenia oznámenia50149-2020
PDDátum uverejnenia03/02/2020
OJČíslo vydania série S úradného vestníka23
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska komisia, Directorate-General for Energy
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópska komisia
DSDokument bol zaslaný27/01/2020
DTLehota na predloženie13/03/2020
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)73210000 - Poradenské služby pre výskum
RCMiesto plnenia (NUTS)BE1
IAInternetová adresa (URL)https://ec.europa.eu/energy/en/home
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ