Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 50181-2023

25/01/2023    S18

Ungarn-Budapest: Medizinische Geräte

2023/S 018-050181

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
Nationale Identifikationsnummer: 15315386243
Postanschrift: Haller Utca 29. 38288
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1096
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Dobos Adrienn
E-Mail: kozbeszerzes@gokvi.hu
Telefon: +361 12998155
Fax: +361 12998155
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.kardio.hu
Adresse des Beschafferprofils: https://www.ekr.gov.hu/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: költségvetési szerv
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

EVAR,FEVAR érseb. beavatk. szüks. eszk. besz. II.

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001204072022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

EVAR, FEVAR érsebészeti beavatkozáshoz szükséges eszközök beszerzése kihelyezett áruraktár üzemeltetésével, összesen: 330 db eszköz.

Ajánlatkérő a részenként előírt keretösszegtől -az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül - a II.2.4) pontokban jelzettek szerint eltérhet, azaz Ajánlatkérő jogosult a megjelölt keretösszeget megemelni és az eredeti keretösszeghez képest plusz 30 %-ot lehívni, a szerződéses ár vagy egyéb feltételek módosítása nélkül.

[Kihelyezett áruraktár feltételei:

- Ajánlatkérő a rendszer üzemeltetéséért díjat (felhasznált áru br. értékének 2,5 %-a) számol fel Ajánlattevő részére,

-a kihelyezett áruraktár induló alapkészleteként minden méretből 1 havi mennyiséget köteles Ajánlattevő leszállítani,

- a kihelyezett áruraktár első feltöltésének határideje a szerződéskötést követő 5 munkanap,

-az alapkészlet feltöltésére kéthetente 8:00-14:00 óra között kerül sor,

-soron kívüli megrendelés esetén 3 napon belül szállítási kötelezettség terheli Ajánlattevőt,

-Ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozni köteles a kihelyezett áruraktár létesítése feltételeinek elfogadásáról, valamint arról, hogy az adásvételi és a raktározási szerződés egymás elválaszthatatlan részei. A nyilatkozat - hiánypótlási felhívást követő - hiányában az ajánlat érvénytelen.)]

A közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége, a nyertes ajánlattevő feladatai részletesen a közbeszerzési

dokumentumok Műszaki leírás és szerződéstervezet fejezetében kerülnek meghatározásra.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 418 280 000.00 HUF
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Mellkasi stentgraft (aorta deszcendens)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33182300 Ausrüstung für Herzchirurgie
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Poliészter alapanyag, nitinol váz. MR kondícionális, Mellkasi stentgraftok az aorta deszcendenst érintő betegségek kezeléséhez: Mennyiség részletezése: Átmérő 22-45 mm között legalább 6 méret.

Az átmérő tekintetében+/-5%-ot nem meghaladó eltérést elfogad Ajánlatkérő. Hossz 10-15-20 cm.

A hosszméret méretbeli tűrése a névleges hosszmérettől maximum ± 20% lehet, azonban a három különböző hosszt így is biztosítani kell, tehát egy termékkel nem fedhető le kettő méret. A stentgraft hosszánál a fedett rész számít. Az egyes típusokból pontos mennyiség az egyedi méretezés miatt nem adható meg előre, ezért Ajánlatkérő átmérőtől és hossztól független nettó ajánlati egységár megajánlását várja el. Ajánlatkérő jelen terméket konszignációs kihelyezéssel kéri 4 különböző méretben. Legyen hozzá méretező szofver ingyen kihelyezve.

Valamennyi rész esetében: Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy az egyes eszközök garantált sterilitásának időtartama a gyártástól számítva legalább 2 évet, a szállítás időpontjától számítva legalább 1 évet eléri.

Mennyiség: 20 db / 24 hónap

A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel (és gyártmányokkal) egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.

Jelen közbeszerzési eljárási rész eredményeként megkötendő adásvételi keretszerződés keretében, a keretösszeg (nettó 49 900 000,- Ft) kimerüléséig. Ajánlatkérő a keretösszegen belül legalább 70 %-os mértékű lehívási kötelezettséget vállal. Ajánlatkérő a teljesítés során a felhívásban és a dokumentációban 24 havi időszakra előírt keretösszegtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) +30 %-kal eltérhet, azaz Ajánlatkérő jogosult a megjelölt

keretösszeget megemelni és az eredeti keretösszeghez képest plusz 30 %-ot lehívni, a szerződéses ár

vagy egyéb feltételek módosítása nélkül.

A mennyiségi eltérést az Ajánlatkérő az Adásvételi Szerződésben meghatározott vételáron egyoldalú nyilatkozattal jogosult megvásárolni.

A mennyiségi eltérés lehetőségének előírása nem jelenti Ajánlatkérő arra vonatkozó kötelezettségét, hogy az Adásvételi Szerződés aktív időbeli hatálya alatt arra vonatkozóan kötelező jelleggel élnie kellene, azaz lerendelési kötelezettsége Ajánlatkérőnek a mennyiségi eltérésre sem részben sem egészben nem keletkezik.

Ajánlatkérő a mennyiségi eltérés lehetőségével első alkalommal az Adásvételi Szerződésben meghatározott alapmennyiség teljes megrendelését követően, de annak teljes elszámolását megelőzően, az Adásvételi Szerződés aktív időbeli hatálya alatt élhet egyoldalú, írásbeli, Eladó felé címzett nyilatkozata útján.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a mennyiségi eltérés egy részére vonatkozó megrendelés nem jelenti, hogy Ajánlatkérő a teljes mennyiségi eltérés lerendelésére kötelezettséget fog vállalni!

Ajánlatkérő a felhasználási adatok alapján dönti el, hogy a mennyiségi eltérés lehetőségének mekkora részére és mikor (a megjelölt aktív időszakon belül) bocsát ki megrendelést, illetve hogy a mennyiségi eltérést egy vagy több részben vagy egészben kívánja-e lehívni, vagy azt adott esetben egyáltalán nem kívánja lehívni.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben Ajánlatkérő élni kíván a mennyiségi eltérésre vonatkozó jogával, akkor az Eladóként szerződött nyertes ajánlattevő köteles a mennyiségi eltérés lehetőségét az Adásvételi Szerződésben foglalt változatlan feltételek szerint, változatlan egységáron biztosítani.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha ajánlattevő ajánlatában úgy nyilatkozik (EKR űrlap), hogy a mennyiségi eltérés lehetőségét nem biztosítja.

Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumokban.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: 1. A felvezető rendszer vastagsága 25-28 mm átmérőjű stentgraftra vonatkozóan (Fr) (min. 14 Fr, max. 26 Fr, előny a kisebb) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 2. Hosszú távú nemzetközi, multicentrikus tanulmány megléte és kedvező eredménye (igen-nem, előny az igen) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 3. Legkisebb nyak hosszúság, amelynél a stentgraft még alkalmazható (mm) (min. 10, max. 30 mm, előny a kisebb) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Az ajánlati árat nettó Ft összegben a 24 hó 100 % mennyiségre (azaz 20 darabra), mennyiségi eltérés nélkül kérjük megadni.

Pontozás: 0-10.

Minőségi szempont:

- pontkiosztás: igen válasz (tulajdonság megléte) 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) 0 pont,

- előny a kisebb: fordított arányosítás.

- Ár szempont: fordított arányosítás.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Mellkasi stentgraft (aorta dissectio)

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33182300 Ausrüstung für Herzchirurgie
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

PTFE alapanyag, nitinol váz. MR kondicionális. Mellkasi stentgraftok az aorta dissectiojának kezelésére: Mennyiség részletezése: Átmérő 22-45 mm között legalább 6 méret. Az átmérő tekintetében+/-5%-ot nem meghaladó eltérést elfogad Ajánlatkérő. Hossz 10-15-20 cm. A hosszméret méretbeli tűrése a névleges hosszmérettől maximum ± 20% lehet, azonban a három különböző hosszt így is biztosítani kell, tehát egy termékkel nem fedhető le kettő méret. A stentgraft

hosszánál a fedett rész számít. Az egyes típusokból pontos mennyiség az egyedi méretezés miatt nem adható meg előre, ezért Ajánlatkérő átmérőtől és hossztól független nettó ajánlati egységár megajánlását várja el. Felvezető katéter külső átmérője maximum 26 Fr. Állandóan elérhető kész kónikus alakú stentgraftok. A proximális markerek száma minimum három.

Valamennyi rész esetében: Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy az egyes eszközök garantált sterilitásának időtartama a gyártástól számítva legalább 2 évet, a szállítás időpontjától számítva legalább 1 évet eléri.

Mennyiség: 20 db / 24 hónap

A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel (és gyártmányokkal) egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.

Jelen közbeszerzési eljárási rész eredményeként megkötendő adásvételi keretszerződés keretében, a keretösszeg (nettó 65 740 000,- Ft) kimerüléséig. Ajánlatkérő a keretösszegen belül legalább 70 %-os mértékű lehívási kötelezettséget vállal. Ajánlatkérő a teljesítés során a felhívásban és a dokumentációban 24 havi időszakra előírt keretösszegtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) +30 %-kal eltérhet, azaz Ajánlatkérő jogosult a megjelölt

keretösszeget megemelni és az eredeti keretösszeghez képest plusz 30 %-ot lehívni, a szerződéses ár vagy egyéb feltételek módosítása nélkül.

A mennyiségi eltérést az Ajánlatkérő az Adásvételi Szerződésben meghatározott vételáron egyoldalú nyilatkozattal jogosult megvásárolni.

A mennyiségi eltérés lehetőségének előírása nem jelenti Ajánlatkérő arra vonatkozó kötelezettségét, hogy az Adásvételi Szerződés aktív időbeli hatálya alatt arra vonatkozóan kötelező jelleggel élnie kellene, azaz lerendelési kötelezettsége Ajánlatkérőnek a mennyiségi eltérésre sem részben sem egészben nem keletkezik.

Ajánlatkérő a mennyiségi eltérés lehetőségével első alkalommal az Adásvételi Szerződésben meghatározott alapmennyiség teljes megrendelését követően, de annak teljes elszámolását megelőzően, az Adásvételi Szerződés aktív időbeli hatálya alatt élhet egyoldalú, írásbeli, Eladó felé címzett nyilatkozata útján.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a mennyiségi eltérés egy részére vonatkozó megrendelés nem jelenti, hogy Ajánlatkérő a teljes mennyiségi eltérés lerendelésére kötelezettséget fog vállalni!

Ajánlatkérő a felhasználási adatok alapján dönti el, hogy a mennyiségi eltérés lehetőségének mekkora részére és mikor (a megjelölt aktív időszakon belül) bocsát ki megrendelést, illetve hogy a mennyiségi eltérést egy vagy több részben vagy egészben kívánja-e lehívni, vagy azt adott esetben egyáltalán nem kívánja lehívni.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben Ajánlatkérő élni kíván a mennyiségi eltérésre vonatkozó jogával, akkor az Eladóként szerződött nyertes ajánlattevő köteles a mennyiségi eltérés lehetőségét az Adásvételi Szerződésben foglalt változatlan feltételek szerint, változatlan egységáron biztosítani.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha ajánlattevő ajánlatában úgy nyilatkozik (EKR űrlap), hogy a mennyiségi eltérés lehetőségét nem biztosítja.

Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumokban.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: 1. A felvezető rendszer vastagsága 25-28 mm átmérőjű stentgraftra vonatkozóan (Fr) (min. 14 Fr, max. 24 Fr, előny a kisebb) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 2. A stentgraft teljes hosszára vonatkozóan kétszakaszos nyitás lehetősége (igen-nem, előny az igen) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 3. Hosszú távú nemzetközi, multicentrikus tanulmány megléte és kedvező eredménye (igen-nem, előny az igen) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Az ajánlati árat nettó Ft összegben a 24 hó 100 % mennyiségre (azaz 20 darabra), mennyiségi eltérés nélkül kérjük megadni.

Pontozás: 0-10.

Minőségi szempont:

- pontkiosztás: igen válasz (tulajdonság megléte) 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) 0 pont,

- előny a kisebb: fordított arányosítás.

- Ár szempont: fordított arányosítás.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Suprarenalis fixatiós, „Y” elág. stentgraft I.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33182300 Ausrüstung für Herzchirurgie
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Poliészter alapanya, nitinol váz.Hasi aortába illeszthető suprarenalis fixatiós, „Y” elágazású stentgraftok: Egy alap rendszer részletezése: fő test (1 db) kiegészítő szár (iliaca szárral ellátott fő test esetén) (1 db) vagy (alternatív ajánlat nem tehető) kiegészítő szárak (iliaca szár nélküli fő test esetén) (2 db) Egy beteg stentgraft rendszere összesen esetében a beavatkozáshoz minimálisan szükséges eszközöket kell megadni attól függően, hogy minimálisan 2 vagy 3 darabból építhető fel egy rendszer.

Ajánlatkérő jelen terméket konszignációs kihelyezéssel kéri 5 különböző méretben. Legyen hozzá méretező szoftver ingyen kihelyezve. CE tanúsítvány Chimney-rendszerre .

Valamennyi rész esetében: Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy az egyes eszközök garantált sterilitásának időtartama a gyártástól számítva legalább 2 évet, a szállítás időpontjától számítva legalább 1 évet eléri.

Mennyiség: 60 db / 24 hónap

A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel (és gyártmányokkal) egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.

Jelen közbeszerzési eljárási rész eredményeként megkötendő adásvételi keretszerződés keretében, a keretösszeg (nettó 114 000 000,- Ft) kimerüléséig. Ajánlatkérő a keretösszegen belül legalább 70 %-os mértékű lehívási kötelezettséget vállal. Ajánlatkérő a teljesítés során a felhívásban és a dokumentációban 24 havi időszakra előírt keretösszegtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) +30 %-kal eltérhet, azaz Ajánlatkérő jogosult a megjelölt

keretösszeget megemelni és az eredeti keretösszeghez képest plusz 30 %-ot lehívni, a szerződéses ár vagy egyéb feltételek módosítása nélkül.

A mennyiségi eltérést az Ajánlatkérő az Adásvételi Szerződésben meghatározott vételáron egyoldalú nyilatkozattal jogosult megvásárolni.

A mennyiségi eltérés lehetőségének előírása nem jelenti Ajánlatkérő arra vonatkozó kötelezettségét, hogy az Adásvételi Szerződés aktív időbeli hatálya alatt arra vonatkozóan kötelező jelleggel élnie kellene, azaz lerendelési kötelezettsége Ajánlatkérőnek a mennyiségi eltérésre sem részben sem egészben nem keletkezik.

Ajánlatkérő a mennyiségi eltérés lehetőségével első alkalommal az Adásvételi Szerződésben meghatározott alapmennyiség teljes megrendelését követően, de annak teljes elszámolását megelőzően, az Adásvételi Szerződés aktív időbeli hatálya alatt élhet egyoldalú, írásbeli, Eladó felé címzett nyilatkozata útján.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a mennyiségi eltérés egy részére vonatkozó megrendelés nem jelenti, hogy Ajánlatkérő a teljes mennyiségi eltérés lerendelésére kötelezettséget fog vállalni!

Ajánlatkérő a felhasználási adatok alapján dönti el, hogy a mennyiségi eltérés lehetőségének mekkora részére és mikor (a megjelölt aktív időszakon belül) bocsát ki megrendelést, illetve hogy a mennyiségi eltérést egy vagy több részben vagy egészben kívánja-e lehívni, vagy azt adott esetben egyáltalán nem kívánja lehívni.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben Ajánlatkérő élni kíván a mennyiségi eltérésre vonatkozó jogával, akkor az Eladóként szerződött nyertes ajánlattevő köteles a mennyiségi eltérés lehetőségét az Adásvételi Szerződésben foglalt változatlan feltételek szerint, változatlan egységáron biztosítani.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha ajánlattevő ajánlatában úgy nyilatkozik (EKR űrlap), hogy a mennyiségi eltérés lehetőségét nem biztosítja.

Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumokban.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: 1. Legkisebb nyak hosszúság, amelynél a stentgraft még alkalmazható (mm, min. 5, max. 20 mm, előny a kisebb) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 2. Főtest méretválaszték (db, előny a több) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 3. A stent graft csavarokkal IFU (instruction for use, felhasználói útmutató) szerint az aortához rögzíthető legyen (igen-nem, előny az igen) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 4. Csavaró mechanizmussal ellátott delivery rendszer a pontos pozicionáláshoz (igen-nem, előny az igen) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 5. Unilateralis konfiguráció is elérhető (igen-nem, előny az igen) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Az ajánlati árat nettó Ft összegben a 24 hó 100 % mennyiségre (azaz 60 darabra), mennyiségi eltérés nélkül kérjük megadni.

Pontozás: 0-10.

Minőségi szempont:

- pontkiosztás: igen válasz (tulajdonság megléte) 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) 0 pont,

- előny a kisebb: fordított arányosítás.

- előny a több: egyenes arányosítás

- Ár szempont: fordított arányosítás.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Y” elág. Suprarenalis fixatiójú stentgraft II.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33182300 Ausrüstung für Herzchirurgie
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„Y” elágazású suprarenális fixációjú stentgraftok hasi aortába iliaca branch graft rendszer lehetőséggel. Egy alap rendszer részletezése: Főtest 1 db, kiegészítő iliaca szárak ( 2 db), iliaca branch graft rendszer. Az árak vonatkozásában a beavatkozáshoz minimálisan szükséges eszközöket kell megadni.

Valamennyi rész esetében: Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy az egyes eszközök garantált sterilitásának időtartama a gyártástól számítva legalább 2 évet, a szállítás időpontjától számítva legalább 1 évet eléri.

Mennyiség: 30 db / 24 hónap

A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel (és gyártmányokkal) egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.

Jelen közbeszerzési eljárási rész eredményeként megkötendő adásvételi keretszerződés keretében, a keretösszeg (nettó 135 780 000,- Ft) kimerüléséig. Ajánlatkérő a keretösszegen belül legalább 70 %-os mértékű lehívási kötelezettséget vállal. Ajánlatkérő a teljesítés során a felhívásban és a dokumentációban 24 havi időszakra előírt keretösszegtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) +30 %-kal eltérhet, azaz Ajánlatkérő jogosult a megjelölt

keretösszeget megemelni és az eredeti keretösszeghez képest plusz 30 %-ot lehívni, a szerződéses ár vagy egyéb feltételek módosítása nélkül.

A mennyiségi eltérést az Ajánlatkérő az Adásvételi Szerződésben meghatározott vételáron egyoldalú nyilatkozattal jogosult megvásárolni.

A mennyiségi eltérés lehetőségének előírása nem jelenti Ajánlatkérő arra vonatkozó kötelezettségét, hogy az Adásvételi Szerződés aktív időbeli hatálya alatt arra vonatkozóan kötelező jelleggel élnie kellene, azaz lerendelési kötelezettsége Ajánlatkérőnek a mennyiségi eltérésre sem részben sem egészben nem keletkezik.

Ajánlatkérő a mennyiségi eltérés lehetőségével első alkalommal az Adásvételi Szerződésben meghatározott alapmennyiség teljes megrendelését követően, de annak teljes elszámolását megelőzően, az Adásvételi Szerződés aktív időbeli hatálya alatt élhet egyoldalú, írásbeli, Eladó felé címzett nyilatkozata útján.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a mennyiségi eltérés egy részére vonatkozó megrendelés nem jelenti, hogy Ajánlatkérő a teljes mennyiségi eltérés lerendelésére kötelezettséget fog vállalni!

Ajánlatkérő a felhasználási adatok alapján dönti el, hogy a mennyiségi eltérés lehetőségének mekkora részére és mikor (a megjelölt aktív időszakon belül) bocsát ki megrendelést, illetve hogy a mennyiségi eltérést egy vagy több részben vagy egészben kívánja-e lehívni, vagy azt adott esetben egyáltalán nem kívánja lehívni.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben Ajánlatkérő élni kíván a mennyiségi eltérésre vonatkozó jogával, akkor az Eladóként szerződött nyertes ajánlattevő köteles a mennyiségi eltérés lehetőségét az Adásvételi Szerződésben foglalt változatlan feltételek szerint, változatlan egységáron biztosítani.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha ajánlattevő ajánlatában úgy nyilatkozik (EKR űrlap), hogy a mennyiségi eltérés lehetőségét nem biztosítja.

Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumokban.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: 1. A felvezető rendszer vastagsága 25-28 mm átmérőjű stentgraftra vonatkozóan (Fr, min. 14, max. 20 Fr, előny a kisebb) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 2. Túlméretezésnél (oversizing) a megengedett tartomány szélessége (%, min. 0 %, max. 20 %, előny a nagyobb) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 3. Legkisebb nyak hosszúság, amelynél a stentgraft még alkalmazható (mm, min. 5, max. 20 mm, előny a kisebb) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Az ajánlati árat nettó Ft összegben a 24 hó 100 % mennyiségre (azaz 30 darabra), mennyiségi eltérés nélkül kérjük megadni.

Pontozás: 0-10.

Minőségi szempont:

- pontkiosztás: igen válasz (tulajdonság megléte) 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) 0 pont,

- előny a kisebb: fordított arányosítás.

- előny a nagyobb: egyenes arányosítás

- Ár szempont: fordított arányosítás.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Artériába vagy vénába implantálható sheath

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33182300 Ausrüstung für Herzchirurgie
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Artériába vagy vénába implantálható sheath (introducer, bevezető hüvely): A termékkel szemben támasztott orvosszakmai követelmények: - 0,035” drót befogadására alkalmasság, - 18-26 Fr közötti átmérő, ahol a szélső értékeket, vagyis a 18 és 26 Fr méretet is biztosítani kell.

Valamennyi rész esetében: Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy az egyes eszközök garantált sterilitásának időtartama a gyártástól számítva legalább 2 évet, a szállítás időpontjától számítva legalább 1 évet eléri.

Mennyiség: 200 db / 24 hónap

A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel (és gyártmányokkal) egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.

Jelen közbeszerzési eljárási rész eredményeként megkötendő adásvételi keretszerződés keretében, a keretösszeg (nettó 25 260 000,- Ft) kimerüléséig. Ajánlatkérő a keretösszegen belül legalább 70 %-os mértékű lehívási kötelezettséget vállal. Ajánlatkérő a teljesítés során a felhívásban és a dokumentációban 24 havi időszakra előírt keretösszegtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) +30 %-kal eltérhet, azaz Ajánlatkérő jogosult a megjelölt

keretösszeget megemelni és az eredeti keretösszeghez képest plusz 30 %-ot lehívni, a szerződéses ár vagy egyéb feltételek módosítása nélkül.

A mennyiségi eltérést az Ajánlatkérő az Adásvételi Szerződésben meghatározott vételáron egyoldalú nyilatkozattal jogosult megvásárolni.

A mennyiségi eltérés lehetőségének előírása nem jelenti Ajánlatkérő arra vonatkozó kötelezettségét, hogy az Adásvételi Szerződés aktív időbeli hatálya alatt arra vonatkozóan kötelező jelleggel élnie kellene, azaz lerendelési kötelezettsége Ajánlatkérőnek a mennyiségi eltérésre sem részben sem egészben nem keletkezik.

Ajánlatkérő a mennyiségi eltérés lehetőségével első alkalommal az Adásvételi Szerződésben meghatározott alapmennyiség teljes megrendelését követően, de annak teljes elszámolását megelőzően, az Adásvételi Szerződés aktív időbeli hatálya alatt élhet egyoldalú, írásbeli, Eladó felé címzett nyilatkozata útján.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a mennyiségi eltérés egy részére vonatkozó megrendelés nem jelenti, hogy Ajánlatkérő a teljes mennyiségi eltérés lerendelésére kötelezettséget fog vállalni!

Ajánlatkérő a felhasználási adatok alapján dönti el, hogy a mennyiségi eltérés lehetőségének mekkora részére és mikor (a megjelölt aktív időszakon belül) bocsát ki megrendelést, illetve hogy a mennyiségi eltérést egy vagy több részben vagy egészben kívánja-e lehívni, vagy azt adott esetben egyáltalán nem kívánja lehívni.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben Ajánlatkérő élni kíván a mennyiségi eltérésre vonatkozó jogával, akkor az Eladóként szerződött nyertes ajánlattevő köteles a mennyiségi eltérés lehetőségét az Adásvételi Szerződésben foglalt változatlan feltételek szerint, változatlan egységáron biztosítani.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha ajánlattevő ajánlatában úgy nyilatkozik (EKR űrlap), hogy a mennyiségi eltérés lehetőségét nem biztosítja.

Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumokban.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: 1. Felfújható, változtatható nyomású, szivárgást gátló szelep megléte (igen-nem, előny az igen) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Az ajánlati árat nettó Ft összegben a 24 hó 100 % mennyiségre (azaz 200 darabra), mennyiségi eltérés nélkül kérjük megadni.

Pontozás: 0-10.

Minőségi szempont:

- pontkiosztás: igen válasz (tulajdonság megléte) 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) 0 pont,

- Ár szempont: fordított arányosítás.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 161-458422
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1.
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Mellkasi stentgraft (aorta deszcendens)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Novomed Kereskedelmi Kft.
Nationale Identifikationsnummer: 10609882243
Postanschrift: Fraknó Utca 4. VIII. em. 50.
Ort: Budapest, XI.
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1115
Land: Ungarn
E-Mail: tender@novomed.hu
Telefon: +36 12036905
Fax: +36 12062860
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 43 000 000.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2.
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Mellkasi stentgraft (aorta dissectio)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Hoszplant Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationale Identifikationsnummer: 12400689243
Postanschrift: Lejtő Út 9. fszt. 2.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU Magyarország
Postleitzahl: 1124
Land: Ungarn
E-Mail: hoszplant@hoszplant.hu
Telefon: +36 12143165
Fax: +36 13560000
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 104 200 000.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3.
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Suprarenalis fixatiós, „Y” elág. stentgraft I.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Novomed Kereskedelmi Kft.
Nationale Identifikationsnummer: 10609882243
Postanschrift: Fraknó Utca 4. VIII. em. 50.
Ort: Budapest, XI.
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1115
Land: Ungarn
E-Mail: tender@novomed.hu
Telefon: +36 12036905
Fax: +36 12062860
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 125 400 000.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4.
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

„Y” elág. Suprarenalis fixatiójú stentgraft II.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: COOK Medical Hungary Kft.
Nationale Identifikationsnummer: 14480780241
Postanschrift: Népfürdő utca 22., B épület, 13. emelet
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1138
Land: Ungarn
E-Mail: hu.tenders@cookmedical.com
Telefon: +36 17779199
Fax: +36 17779200
Internet-Adresse: http://www.cookmedical.eu
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 135 780 000.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5.
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Artériába vagy vénába implantálható sheath

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Novomed Kereskedelmi Kft.
Nationale Identifikationsnummer: 10609882243
Postanschrift: Fraknó Utca 4. VIII. em. 50.
Ort: Budapest, XI.
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1115
Land: Ungarn
E-Mail: tender@novomed.hu
Telefon: +36 12036905
Fax: +36 12062860
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 9 900 000.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:

1. rész:

Novomed Kereskedelmi Kft. ( 1115 Budapest, XI. Fraknó Utca 4. VIII. em. 50.), 10609882243

2. rész:

Hoszplant Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1124 Budapest, Lejtő Út 9. fszt. 2.), 12400689243

3. rész:

Novomed Kereskedelmi Kft. ( 1115 Budapest, XI. Fraknó Utca 4. VIII. em. 50.), 10609882243

4. rész:

Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság (1095 Budapest, Lechner Ödön Fasor 3. B/3.), 14153589243

COOK Medical Hungary Kft. (1138 Budapest, Népfürdő utca 22., B épület, 13. emelet), 14480780241

5. rész:

Novomed Kereskedelmi Kft. ( 1115 Budapest, XI. Fraknó Utca 4. VIII. em. 50.), 10609882243

Hoszplant Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1124 Budapest, Lejtő Út 9. fszt. 2.), 12400689243

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. § (3) bek. alapján a kérelem - a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023