Servicios - 502150-2019

24/10/2019    S206

Finlandia-Vantaa: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2019/S 206-502150

Anuncio de información previa

El presente anuncio solo proporciona información previa

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Número de identificación fiscal: 1046216-1
Dirección postal: Ratatie 22
Localidad: Vantaa
Código NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Código postal: 01300
País: Finlandia
Persona de contacto: Sonja Vanala
Correo electrónico: tilaukset.it@laurea.fi
Teléfono: +358 400647592
Fax: +358 988687200
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.laurea.fi/laurea/hankinnat-ja-tarjouskilpailut
I.3)Comunicación
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Laurea-ammattikorkeakoulu: Käyttäjähallintajärjestelmän hankinta (markkinakartoitus)

II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan markkinakartoitusilmoitus liittyen Laurean käyttäjähallintajärjestelmää koskevaan tulevaan tietojärjestelmähankintaan.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72260000 Servicios relacionados con el software
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Descripción del contrato:

Laurea-ammattikorkeakoululla on tällä hetkellä käytössään Microsoft Identity Manager (MIM), jolla hallinnoidaan käyttäjätilejä. Erilaisille käyttäjäryhmille on eri lähdejärjestelmät. Laurean palkkasuhteessa olevien käyttäjien lähdejärjestelmä on KuntaProHRM, josta siirretään tunnin välein csv-muotoinen siirtotiedosto intregraatiopalvelimelle. Siirtotiedosto validoidaan ja luetaan sisään MIMiin. Opiskelijoiden lähdejärjestelmä on Peppi, josta opiskelijoiden tiedot tuodaan MIMiin REST rajapinnan yli kerran tunnissa. MIM päivittää myös rajapinnan yli tietoja Peppiin, mm. käyttäjätunnuksen. Ulkoisia käyttäjiä, joihin voivat kuulua mm. yhteistyökumppaneiden edustajat, hallinnoidaan itse tuotetulla työkalulla. Ulkoisten käyttäjien tiedot tallennetaan SQL-kantaan, josta ne luetaan MIMiin. Laurea kartoittaa käyttäjähallinnan ratkaisuja ja järjestelmiä, joilla on mahdollista tuottaa käyttäjien reaaliaikanen ja rooleihin pohjautuva hallinta useista lähdejärjestelmistä.

II.2.14)Información adicional

Hankinnasta kiinnostuneita toimittajia pyydetään ilmoittautumaan keskiviikkoon 6.11.2019 klo 12:00 mennessä toimittamalla nimi ja yhteystiedot osoitteeseen tilaukset.it@laurea.fi. Pyydämme otsikoimaan ilmoituksen: Markkinakartoitus: Laurea, Käyttäjähallinta

Laurea voi lähettää ilmoittautuneille toimittajille kysymyksiä sekä tarjouspyynnön luonnosmateriaaleja kommentoitavaksi.

II.3)Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
31/05/2020

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
23/10/2019