Supplies - 502214-2020

23/10/2020    S207

Poland-Kielce: Medical consumables

2020/S 207-502214

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
Postal address: Wojska Polskiego 51
Town: Kielce
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 25-375
Country: Poland
Contact person: Stanisław Żak
E-mail: s.zak@zozmswiakielce.pl
Telephone: +48 412604200
Fax: +48 412604205
Internet address(es):
Main address: http://www.zozmswiakielce.pl
Address of the buyer profile: http://www.zozmswiakielce.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.zozmswiakielce.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://www.zozmswiakielce.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: SP ZOZ MSWiA w Kielcach
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach

Reference number: 15/PN/2020
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach.

— część 1 – pojemniki, papiery, myjki,

— część 2 – obwody,

— część 3 – wkłady,

— część 4 – testy,

— część 5 – rurki,

— część 6 – spiretki, ustniki,

— część 7 – strzykawki, igły,

— część 8 – terapia infuzyjna,

— część 9 – terapia infuzyjna bezpieczna,

— część 10 – igły do znieczuleń,

— część 11 – asortyment do pomp infusomat,

— część 12 – cewniki,

— część 13 – zestawy do kontrastu,

— część 14 – sprzęt chirurgiczny na potrzeby bloku operacyjnego 1,

— część 15 – sprzęt na potrzeby bloku operacyjnego 2,

— część 16 – elektrody do neuromonitoringu,

— część 17 – dreny do laparoskopu,

— część 18 – pozostałe,

— część 19 – płytki Bollarda,

— część 20 – tlenoterapia,

— część 21 – sprzęt jednorazowy na potrzeby OIT - 1,

— część 22 – sprzęt jednorazowy na potrzeby OIT - 2,

— część 23 – sprzęt jednorazowy na potrzeby OIT - 3.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pojemniki, papiery, myjki

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Main site or place of performance:

Magazyn i apteka szpitalna SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

II.2.4)Description of the procurement:

Pojemniki, papiery, myjki

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Obwody

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Main site or place of performance:

Magazyn i apteka szpitalna SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

II.2.4)Description of the procurement:

Obwody

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Obwody

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Main site or place of performance:

Magazyn i apteka szpitalna SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

II.2.4)Description of the procurement:

Obwody

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Testy

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Main site or place of performance:

Magazyn i apteka szpitalna SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

II.2.4)Description of the procurement:

Testy

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rurki

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Main site or place of performance:

Magazyn i apteka szpitalna SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

II.2.4)Description of the procurement:

Rurki

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Spiretki, ustniki

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Main site or place of performance:

Magazyn i apteka szpitalna SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

II.2.4)Description of the procurement:

Spiretki, ustniki

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Strzykawki, igły

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141310 Syringes
33141327 Vented needles
33194120 Infusion supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Main site or place of performance:

Magazyn i apteka szpitalna SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

II.2.4)Description of the procurement:

Strzykawki, igły

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Terapia infuzyjna

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33194120 Infusion supplies
33194220 Blood-transfusion supplies
33141322 Arterial needles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Main site or place of performance:

Magazyn i apteka szpitalna SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

II.2.4)Description of the procurement:

Terapia infuzyjna

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Terapia infuzyjna bezpieczna

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33194120 Infusion supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Main site or place of performance:

Magazyn i apteka szpitalna SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

II.2.4)Description of the procurement:

Terapia infuzyjna bezpieczna

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Igły do znieczuleń

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141321 Anesthesia needles
33141625 Diagnostic kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Main site or place of performance:

Magazyn i apteka szpitalna SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

II.2.4)Description of the procurement:

Igły do znieczuleń

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Asortyment do pomp infusomat

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141626 Dosage kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Main site or place of performance:

Magazyn i apteka szpitalna SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

II.2.4)Description of the procurement:

Asortyment do pomp infusomat

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Cewniki

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141210 Balloon catheters
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Main site or place of performance:

Magazyn i apteka szpitalna SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

II.2.4)Description of the procurement:

Cewniki

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zestawy do kontrastu

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141626 Dosage kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Main site or place of performance:

Magazyn i apteka szpitalna SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

II.2.4)Description of the procurement:

Zestawy do kontrastu

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzęt chirurgiczny na potrzeby bloku operacyjnego 1

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141641 Probes
33141642 Drain accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Main site or place of performance:

Magazyn i apteka szpitalna SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt chirurgiczny na potrzeby bloku operacyjnego 1

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzęt na potrzeby bloku operacyjnego 2

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141642 Drain accessories
33141625 Diagnostic kits
33141122 Surgical staples
33162200 Operating-theatre instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Main site or place of performance:

Magazyn i apteka szpitalna SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt na potrzeby bloku operacyjnego 2

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Elektrody do neuromonitoringu

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33162100 Operating-theatre devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Main site or place of performance:

Magazyn i apteka szpitalna SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

II.2.4)Description of the procurement:

Elektrody do neuromonitoringu

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dreny do laparoskopu

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141640 Drain
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Main site or place of performance:

Magazyn i apteka szpitalna SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

II.2.4)Description of the procurement:

Dreny do laparoskopu

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pozostałe

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141625 Diagnostic kits
33141626 Dosage kits
33141111 Adhesive dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Main site or place of performance:

Magazyn i apteka szpitalna SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

II.2.4)Description of the procurement:

Pozostałe

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Płytki Bollarda

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33134000 Endodontics accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Main site or place of performance:

Magazyn i apteka szpitalna SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

II.2.4)Description of the procurement:

Płytki Bollarda

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Tlenoterapia

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33157810 Oxygen therapy unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Main site or place of performance:

Magazyn i apteka szpitalna SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

II.2.4)Description of the procurement:

Tlenoterapia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzęt jednorazowy na potrzeby OIT - 1

Lot No: 21
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33157810 Oxygen therapy unit
33171110 Anaesthesia mask
33172100 Anaesthesia devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Main site or place of performance:

Magazyn i apteka szpitalna SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt jednorazowy na potrzeby OIT - 1

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzęt jednorazowy na potrzeby OIT - 2

Lot No: 22
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33172100 Anaesthesia devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Main site or place of performance:

Magazyn i apteka szpitalna SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt jednorazowy na potrzeby OIT -2

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzęt jednorazowy na potrzeby OIT - 3

Lot No: 23
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33172100 Anaesthesia devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Main site or place of performance:

Magazyn i apteka szpitalna SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt jednorazowy na potrzeby OIT - 3

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186)

Przedmiot zamówienia musi być dostarczany w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/11/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/01/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/11/2020
Local time: 10:00
Place:

Zamawiający otworzy oferty za pośrednictwem platformy zakupowej, 26.11.2020 o godz. 10.10:, w siedzibie Zamawiającego, pok. nr. B 431.

Information about authorised persons and opening procedure:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawarte w ofertach.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Październik 2022

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp oraz których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

W szczególności:

1. zmiany numeru katalogowego produktu,

2. zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

3. wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu powodującego wycofanie dotychczasowego,

4. zmiany warunków płatności lub sposobu finansowania umowy,

5. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa,

6. zmiany nazwy oraz formy prawnej stron – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,

7. wystąpienia siły wyższej (siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,

8. zmiany terminu wykonania zamówienia (skrócenie/wydłużenie) lub terminów płatności,

9. wstrzymaniem/przerwaniem wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

10. niewykorzystania wartości umowy przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy.

Zmiana wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy w formie pisemnego aneksu może nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 144 ustawy Pzp oraz okolicznościach, o których mowa poniżej, tj.

W przypadku zmiany:

1. stawki podatku od towarów i usług;

2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalne stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

— jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki o której mowa w ust. 7 pkt 7.1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

XX. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie:

4.1. odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

4.2. odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego;

4) opisu przedmiotu zamówienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

4.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4.6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami prawa czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on obowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

4.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na te czynności nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art.180 ust. 2 ustawy Pzp.

4.8. Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub SIWZ na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp,

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4.9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

4.10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.

4.11. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu...

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2020