Supplies - 502251-2020

23/10/2020    S207

Poland-Zabrze: Medical consumables

2020/S 207-502251

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
Postal address: ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
Town: Zabrze
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-800
Country: Poland
Contact person: Aldona Myślińska
E-mail: kierownik.zamowienia@klinika-zabrze.med.pl
Telephone: +48 323732346
Fax: +48 323732308
Internet address(es):
Main address: www.klinika-zabrze.med.pl
Address of the buyer profile: www.klinika-zabrze.med.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.klinika-zabrze.med.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa materiałów ochrony indywidualnej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Reference number: DZP/18PN/2020
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów ochrony indywidualnej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. DZP/18PN/2020.

Zamówienie obejmuje 8 pakietów.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 5 – formularz asortymentowo-cenowy

Szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia zostały opisane w SIWZ rozdz. III.2.

Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców zostały opisane w SIWZ rozdz. III.4

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 211 268.65 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1 – obłożenia pola op., ochrona pacjenta i personelu medycznego, rękawice ster i niester

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141620 Medical kits
35113400 Protective and safety clothing
33141420 Surgical gloves
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 1 – obłożenia pola op., ochrona pacjenta i personelu medycznego, rękawice ster i niester.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 5 – formularz asortymentowo-cenowy.

Szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia opisane w SIWZ rozdz. III.2.

Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców opisane w SIWZ rozdz. III.4

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamówienie podlega wznowieniu co 24 miesiące

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Oferta musi być zabezpieczona wadium – pakiet nr 1 – 12 400 PLN. Informacje dotyczące wadium znajdują się w rozdz. XIX SIWZ.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (dot. opisu przedmiotu zamówienia) do oferty należy dołączyć Załącznik nr 5 formularz asortymentowo-cenowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2 – obłożenia pola op., ochrona pacjenta i personelu medycznego, maski

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141620 Medical kits
35113400 Protective and safety clothing
33141420 Surgical gloves
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 2 – obłożenia pola op., ochrona pacjenta i personelu medycznego, maski.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 5 – formularz asortymentowo-cenowy.

Szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia opisane w SIWZ rozdz. III.2.

Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców opisane w SIWZ rozdz. III.4

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamówienie podlega wznowieniu co 24 miesiące

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Oferta musi być zabezpieczona wadium – pakiet nr 2 – 1 400 PLN. Informacje dotyczące wadium znajdują się w rozdz. XIX SIWZ.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (dot. opisu przedmiotu zamówienia) do oferty należy dołączyć Załącznik nr 5 formularz asortymentowo-cenowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3 – paki specjalistyczne, ochrona pacjenta i personelu

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141620 Medical kits
35113400 Protective and safety clothing
33141420 Surgical gloves
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 3 – paki specjalistyczne, ochrona pacjenta i personelu.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 5 – formularz asortymentowo-cenowy.

Szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia opisane w SIWZ rozdz. III.2.

Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców opisane w SIWZ rozdz. III.4

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamówienie podlega wznowieniu co 24 miesiące

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Oferta musi być zabezpieczona wadium – pakiet nr 3 – 16 000 PLN. Informacje dotyczące wadium znajdują się w rozdz. XIX SIWZ.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (dot. opisu przedmiotu zamówienia) do oferty należy dołączyć Załącznik nr 5 formularz asortymentowo-cenowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 4 – obłożenia pola op., ochrona personelu-rękawice ster i niester

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141620 Medical kits
35113400 Protective and safety clothing
33141420 Surgical gloves
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 4 – obłożenia pola op., ochrona personelu-rękawice ster i niester.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 5 – formularz asortymentowo-cenowy.

Szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia opisane w SIWZ rozdz. III.2.

Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców opisane w SIWZ rozdz. III.4

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamówienie podlega wznowieniu co 24 miesiące

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Oferta musi być zabezpieczona wadium – pakiet nr 4 – 2 900 PLN. Informacje dotyczące wadium znajdują się w rozdz. XIX SIWZ.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (dot. opisu przedmiotu zamówienia) do oferty należy dołączyć Załącznik nr 5 formularz asortymentowo-cenowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 5 – obłożenia pola op., ochrona personelu i pacjenta – rękawice ster i niester

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141620 Medical kits
35113400 Protective and safety clothing
33141420 Surgical gloves
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 5 – obłożenia pola op., ochrona personelu i pacjenta – rękawice ster i niester.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 5 – formularz asortymentowo-cenowy.

Szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia opisane w SIWZ rozdz. III.2.

Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców opisane w SIWZ rozdz. III.4

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamówienie podlega wznowieniu co 24 miesiące

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Oferta musi być zabezpieczona wadium – pakiet nr 5 – 10 300 PLN. Informacje dotyczące wadium znajdują się w rozdz. XIX SIWZ.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (dot. opisu przedmiotu zamówienia) do oferty należy dołączyć Załącznik nr 5 formularz asortymentowo-cenowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr A – pokrowce, osłony na aparaturę

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr A – pokrowce, osłony na aparaturę.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 5 – formularz asortymentowo-cenowy.

Szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia opisane w SIWZ rozdz. III.2.

Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców opisane w SIWZ rozdz. III.4

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamówienie podlega wznowieniu co 24 miesiące

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Oferta musi być zabezpieczona wadium – pakiet nr A – 600 PLN. Informacje dotyczące wadium znajdują się w rozdz. XIX SIWZ.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (dot. opisu przedmiotu zamówienia) do oferty należy dołączyć Załącznik nr 5 formularz asortymentowo-cenowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr B – pampersy

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr B – pampersy.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 5 – formularz asortymentowo-cenowy.

Szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia opisane w SIWZ rozdz. III.2.

Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców opisane w SIWZ rozdz. III.4

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamówienie podlega wznowieniu co 24 miesiące

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Oferta musi być zabezpieczona wadium – pakiet nr B – 70 PLN. Informacje dotyczące wadium znajdują się w rozdz. XIX SIWZ.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (dot. opisu przedmiotu zamówienia) do oferty należy dołączyć Załącznik nr 5 formularz asortymentowo-cenowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr C – fartuchy barierowe

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr C – fartuchy barierowe.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 5 – formularz asortymentowo-cenowy.

Szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia opisane w SIWZ rozdz. III.2.

Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców opisane w SIWZ rozdz. III.4

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamówienie podlega wznowieniu co 24 miesiące

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Oferta musi być zabezpieczona wadium – pakiet nr C – 250 PLN. Informacje dotyczące wadium znajdują się w rozdz. XIX SIWZ.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (dot. opisu przedmiotu zamówienia) do oferty należy dołączyć Załącznik nr 5 formularz asortymentowo-cenowy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Informacje dotyczące umowy zostały zawarte w rozdziale XXVII SIWZ.

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 4a–4b).

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji.

3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zgodnie z art. 144 ustawy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w szczególności poprzez zmianę odpowiednio sposobu realizacji dostaw i/lub ceny w okolicznościach opisanych w SIWZ.

5. Termin wykonania zam.: 24 mies. lub, o ile w tym czasie nie zostanie zrealizowany przedmiot umowy w ilości co najmniej 80 % wartości danego pakietu – do czasu realizacji 80 % wartości danego pakietu, nie dłużej jednak niż do upływu 4 lat od podpisania umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/11/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/11/2020
Local time: 10:30
Place:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, pokój nr 2 (budynek administracji – parter).

Information about authorised persons and opening procedure:

Informacje dotyczące procedury otwarcia zostały opisane w rozdziale XXIV SIWZ.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Raz na 24 miesiące

VI.3)Additional information:

1. Szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia opisane w SIWZ rozdz. III.2.

2. Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców zostały opisane w SIWZ rozdz. III.4.

3. Informacje na temat możliwości składania oferty wspólnej zostały opisane w SIWZ rozdz. X.

4. Zam. wykluczy z postępowania Wyk. w przypadkach, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) zgodnie z SIWZ rozdz. XIII pkt 2. W celu wykazania brak u podstaw wykluczenia z postępowania do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci: formularza JEDZ – załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wyk. nie podlega wykluczeniu z postępowania. JEDZ należy złożyć razem z ofertą, w wyodrębnionym pliku – w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Wyk., którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia:

— informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (zgodnie z inf. JEDZ część III. B),

— oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (zgodnie z inf. JEDZ część III.D).

Uwaga (dotyczy wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia):

W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa SIWZ rozdz. XIIII.4.3, zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert – Załącznik nr 5 do SIWZ dot. opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowo-cenowy.

7. Dokumenty wymagane na każde żądanie Zamawiającego w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego opisane zostały w SIWZ rozdz. XIIII.4.2.2–4.2.6.

8. Wyk. którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (Zał. nr 5 do SIWZ dot. opisu przedmiotu zamówienia) zostanie wezwany do przedłożenia oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów) zgodnie z art. 24 aa ustawy opisanych w SIWZ rozdz. XIIII.4.4.

9. Zam. nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 Pzp.

10. Klauzula inf. wynikająca z art. 13 oraz art. 14 RODO opisana w XXIX SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587801
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179–198g ustawy).

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Terminy wnoszenia odwołań:

4.1. odwołanie wnosi się w terminie: 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

4.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zam. oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

4.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1. i 4.2. wnosi się w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zam. podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zam. jest zobowiązany na podstawie ustawy:

5.1. odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

5.2. odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;

5.3. odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania);

5.4. odwołujący przesyła kopię odwołania Zam. przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zam. mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1. w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy;

6.2. skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem;

6.3. w terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy u. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/10/2020