Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 50229-2023

25/01/2023    S18

Rumänien-București: Schienenfahrzeuge

2023/S 018-050229

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 231-667137)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Autoritatea pentru Reforma Feroviara
Nationale Identifikationsnummer: 37314940
Postanschrift: Strada: Bulevadrul Dinicu Golescu, nr. 38
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 012606
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ionut Popirlan
E-Mail: ionut.popirlan@arf.gov.ro
Telefon: +40 374808536
Fax: +40 374808649
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.arf.gov.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziția de 20 rame electrice interregionale de lung parcurs RE-IR, destinate conectării centrelor urbane din România și achiziționarea serviciilor de mentenanță și reparații necesare funcționării respectivelor trenuri

Referenznummer der Bekanntmachung: 37314940_RE-IR_2022_PNRR
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34620000 Schienenfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Autoritatea pentru Reformă Feroviară - A.R.F. intenționează să realizeze, prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), achiziția de material rulant nou (20 unități) de tip inter-regional și servicii de mentenanță și reparații RE-IR. Materialul rulant va fi utilizat pe rutele aflate sub contractele de servicii publice (CSP) atribuite în mod competitiv operatorilor de transport feroviar de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.1370/2007 și cu prevederile legislației din România.

Achiziția va consta în:

A) PRODUSE:

1) 20 rame electrice inter-regionale RE-IR (18 rame+2 unități de rezervă), destinate transportului feroviar de călători inter-regional (de lung parcurs), conform cerințelor minimale specificate în Caietul de Sarcini (CS);

2) Alte dotări și accesorii, conform cerințelor specificate în CS.

B) SERVICII:

1) Mentenanță și reparații pentru o perioadă de 15 ani. Serviciile sunt necesare funcționarea respectivelor rame RE-IR, conform cerințelor specificate în CS;

2) Instruirea personalului în ceea ce privește exploatarea, operarea trenurilor și aplicațiilor software;

3) Transportul, asigurarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție.

Având în vedere prevederile art. 221, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 98/2016, actualizată, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a art. 72, alin(1), lit. (a) din Directiva 2014/24/UE și concluziile studiului de fezabilitate în contractul de achiziție va fi prevăzută o CLAUZĂ de REVIZUIRE, posibilitatea suplimentării:

• perioadei de mentenanță cu încă 15 ani, conform cerințelor din CS; și a

• cantității cu 9 RE-IR (8 rame+ 1 rezerva).

Suplimentarea cantitatilor achizitionate va putea fi făcută fără organizarea unei proceduri competitive, prin incheierea unor acte adiționale la contractul de achiziție.

CLAUZA SUSPENSIVĂ:

Încheierea contractului de achiziție publica este condiționata de obținerea/ aprobarea finanțării achiziției de produse (RE-IR) și servicii de mentenanță din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibila doar în situația în care se respecta dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislației privind finanțele publice.

În cazul în care, indiferent de motive, obținerea/aprobarea finanțării achiziției de produse (RE-IR) și servicii (mentenanță) din fonduri de la bugetul de stat și/sau fonduri europene nerambursabile nu se realizează, ARF va aplica prevederile art.212 alin.(1) lit.c) teza a II-a din Legea 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică. ARF estimează ca va obține finanțarea necesara semnării contractului in semestrul al I-lea al anului 2023.

ARF precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin semnarea contractului de finanțare sau prin alocarea de fonduri din bugetul de stat conform mențiunilor de mai sus.

Perioada maximă pentru care operează clauza suspensivă este de 12 luni.

În cazul în care, indiferent de motive, contractul de finanțare nu se va semna sau nu vor putea fi aprobate fonduri din bugetul de stat conform mențiunilor din prezenta secțiune, ARF își rezervă dreptul de a aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) din Legea 98/2016, actualizată. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă că ARF și/sau finanțatorul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă autoritatea contractantă și/sau finanțatorul au fost notificate asupra existenței unui asemenea prejudiciu.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări, înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 zile.

AC va răspunde la solicitările de clarificări, până cel mai târziu, în cea de-a 11-a zi dinainte de data limită de depunere a ofertelor.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 231-667137

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

IV. AVANSUL și PLAȚILE: - AC la solicitarea furnizorului va acorda avans de 15% din valoarea prețului de achiziție al Produselor (la care se adaugă TVA), cu respectarea prevederilor Legii nr.500/2002 actualizata și a HG 264/2003 actualizata, sub condiția prezentării în prealabil de către Furnizor a unei Garanții pentru returnarea avansului. - Plata în avans va fi rambursată prin deduceri procentuale de 25% din facturile ulterioare. Deducerile vor începe să se facă începând cu prima factură intermediară după acordarea avansului și vor continua din facturile următoare, până la epuizarea avansului primit......

muss es heißen:

IV. AVANSUL și PLAȚILE: - AC la solicitarea furnizorului va acorda avansuri*, în conformitate cu art.6.9 din contract și condițiile din clarificarea din oficiu privind acordarea avansurilor, după cum urmează:1. Avans nr. 1: 15%;2. Avans nr. 2: 5%;3. Avans nr. 3: 5%; 4. Avans nr. 4: 5% .Avansul/avansurile se vor acorda cu respectarea prevederilor Legii nr.500/2002 actualizata și a HG 264/2003 actualizata, sub condiția prezentării în prealabil de către Furnizor a unei Garanții pentru returnarea avansului. - Plata în avans va fi rambursată prin deduceri procentuale de 25% din facturile ulterioare. Deducerile vor începe să se facă începând cu prima factură intermediară după acordarea avansului și vor continua din facturile următoare, până la epuizarea avansului primit.... * valoarea avansului/avansurilor reprezintă o valoare procentuală din valoarea prețului de achiziție al Produselor (la care se adaugă TVA), în condițiile legii.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

-