Строителство - 50269-2020

Submission deadline has been amended by:  82152-2020
TIЗаглавиеБългария-Пловдив: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на научноизследователски центрове
NDНомер на публикацията на обявлението50269-2020
PDДата на публикуване03/02/2020
OJНомер на броя на ОВ S23
TWГрад/населено място на купувачаПЛОВДИВ
AUОфициално наименование на купувачаСдружение „Център по растителна системна биология и биотехнология“ (176937717)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач6 - Орган на подчинение на публичното право
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен30/01/2020
DTКраен срок за подаване24/03/2020
NCВид поръчка1 - Строителство
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)45214600 - Строителни и монтажни работи по общо изграждане на научноизследователски центрове
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG421
IAИнтернет адрес (URL)https://cpsbb.eu/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС