Palvelut - 502703-2018

15/11/2018    S220    Virastot - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Luxemburg-Luxemburg: Koulutuksen järjestäminen ja muiden valmiuksia kehittävien toimien toteuttaminen EU:ssa, Islannissa ja Norjassa kuluttajajärjestöjä ja muita kuluttaja-asioiden toimijoita ja sidosryhmiä varten

2018/S 220-502703

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (Chafea)
Postiosoite: Ariane Building 400, Route d'Esch
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU00
Postinumero: L-2920
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Gilda Capuano
Sähköpostiosoite: CHAFEA-CP-CALLS@ec.europa.eu
Faksi: +352 4301-33059

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/chafea/index.html

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4109
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: EU:n terveys- ja kuluttajaohjelmien ja "Koulutuksen parantaminen elintarvikkeiden turvallisuuden lisäämiseksi" (BTSF) -aloitteen toteuttaminen sekä maataloustuotteiden markkinointi

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Koulutuksen järjestäminen ja muiden valmiuksia kehittävien toimien toteuttaminen EU:ssa, Islannissa ja Norjassa kuluttajajärjestöjä ja muita kuluttaja-asioiden toimijoita ja sidosryhmiä varten

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
80500000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän tarjouspyynnön tarkoituksena on kehittää tehokas lähestymistapa kuluttajajärjestöjen valmiuksien kehittämiseksi sekä tarjota koulutusta/seminaareja osallistuvien maiden kuluttajajärjestöjen edustajille sekä muille kuluttaja-asioiden toimijoille ja sidosryhmille. Sopimusosapuolen tehtävänä on kehittää tehokas lähestymistapa valmiuksien kehittämiseksi, johon kuuluu vankka tarveanalyysi, jota voidaan käyttää näyttönä komission luodessa toimintalinjauksia sekä opastuksena kuluttajajärjestöille niiden kehittäessä omaa sisäistä koulutus- ja valmiuksien kehittämisen lähestymistapaansa. Lisäksi sopimusosapuolen tehtäviin kuuluu vielä tuloksiin ja vaikutuksiin keskittyvien seurantaindikaattorien luominen.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79310000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00
Pääasiallinen suorituspaikka:

EU-maat, Islanti ja Norja.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kyseessä on avoin tarjouspyyntömenettely. Sopimusosapuolen tulee myös tarjota tarvittavat tutkimuspalvelut sekä toteuttaa koulutus- ja seminaaritoiminta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimuksen kesto on 2 vuotta, ja se voidaan mahdollisesti uusia kerran toiseksi 2-vuotiskaudeksi. Sopimuksen uusiminen riippuu käytettävissä olevasta budjetista. Sopimus uusitaan automaattisesti kerran 24 kuukaudeksi, ellei jompikumpi osapuolista saa virallista ilmoitusta sopimuksen jatkamatta jättämisestä vähintään 3 kuukautta ennen käynnissä olevan sopimuksen päättymistä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

kuluttajaohjelma

II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 10/01/2019
Paikallinen aika: 23:59
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 21/01/2019
Paikallinen aika: 09:30
Paikka:

Chafean toimitilat, 12 rue Guillaume Kroll, L-1822 Luxembourg, LUXEMBURG, Drosbach building, meeting room A03/043.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuuteen voi osallistua enintään 2 edustajaa jokaiselta tarjoajalta. Tarjoajan on toimitettava tilaisuuden järjestämiseen ja turvallisuuteen liittyvistä syistä edustajiensa täydellinen nimi ja henkilötunnus tai passin numero ainakin 3 työpäivää ennen tilaisuutta osoitteeseen: CHAFEA-CP-CALLS@ec.europa.eu. Avaustilaisuudessa tarjoajan edustajaa voidaan pyytää esittämään valtuutus/valtakirja tarkastusta varten.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 43032100

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
08/11/2018