Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 502711-2018

15/11/2018    S220    Europa-Kommissionen - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Spanien-Madrid: Rengøringstjenester til Europahus-lokalerne i Madrid og Barcelona, Spanien

2018/S 220-502711

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Representation in Spain
Postadresse: Paseo de la Castellana 46
By: Madrid
NUTS-kode: ES300
Postnummer: 28046
Land: Spanien
Kontaktperson: Head of Administration
E-mail: Comm-Rep-es-procurement@ec.europa.eu
Telefon: +34 914238000
Fax: +34 915760387

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/spain/home_es

Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_en.htm

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4185
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4185
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4185
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rengøringstjenester til Europahus-lokalerne i Madrid og Barcelona, Spanien

Sagsnr.: PR/2018-16-INF/MAD
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90910000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Europa-Kommissionens repræsentation i Spanien, der også handler på vegne af Europa-Parlamentets informationskontor, søger rengøringstjenester til Europahus-lokalerne i Madrid og Barcelona.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 620 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rengøringstjenester til Europa-Kommissionens repræsentation i Madrid, Paseo de la Castellana, 46, 28046 Madrid, SPANIEN

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90911200
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ES300
Hovedudførelsessted:

Paseo de la Castellana, 46

28046 Madrid, SPANIEN

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rengøringstjenester til Europa-Kommissionens repræsentation i Madrid, herunder standardrengøringstjenester, ekstra rengøringstjenester, indsamling og bortskaffelse af affald og varer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 125 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges op til 3 gange til en maksimumsperiode på 4 år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 12
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Et besøg på stedet og informationsmøde vil finde sted for:

— parti 1 Madrid: den 10.1.2019 (13:00), lokal tid. Det vil blive afholdt i den ordregivende myndigheds kontorer i European Union House, Paseo de la Castellana 46, 28046 Madrid, SPANIEN.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rengøringstjenester til Europa-Kommissionens regionale kontor i Barcelona, Passeig de Gràcia 90, 08008 Barcelona, SPANIEN

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90911200
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ES511
Hovedudførelsessted:

Passeig de Gràcia 90

08008 Barcelona, SPANIEN

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rengøringstjenester til Europa-Kommissionens regionale kontor i Barcelona, herunder standardrengøringstjenester, ekstra rengøringstjenester, indsamling og bortskaffelse af affald og varer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges op til 3 gange til en maksimumsperiode på 4 år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 12
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Et besøg på stedet og informationsmøde vil finde sted for:

— parti 2 Barcelona: den 10.1.2019 (18:00) lokal tid. Det vil blive holdt i den ordregivende myndigheds kontorer i Europahuset, Paseo de la Castellana 90, 08008 Madrid, SPANIEN

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Bud kan afgives af sammenslutninger af tjenesteydere, som ikke er forpligtede til at antage en bestemt retlig form forud for tildeling af kontrakten. Hvis en sammenslutning tildeles kontrakten, bliver den muligvis nødt til at antage en særlig retlig form, hvis dette er nødvendigt med henblik på at være ansvarlig for modtagelse og bearbejdning af betalinger på vegne af sammenslutningens deltagere samt for forvaltning og koordinering af tjenesten.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Betaling for tjenesterne (standardtjenester plus ekstra tjenester) foretages hver måned på den måde, der er fastsat i kontraktudkastet, ved fremlæggelse af en korrekt faktura, der er udstedt i overensstemmelse med national lovgivning og alle understøttende dokumenter, der omtaler tjenesterne udført i løbet af den pågældende måned, navnlig den ordregivende myndigheds skriftlige anmodning om særlige ekstra tjenester.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/12/2018
Tidspunkt: 17:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/12/2018
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: Boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: Boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/11/2018