Services - 502776-2021

Submission deadline has been amended by:  562910-2021
05/10/2021    S193

Finland-Vantaa: Interpretation services

2021/S 193-502776

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Vantaan kaupunki
National registration number: 0124610-9
Postal address: PL 1100
Town: Vantaan kaupunki
NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postal code: 01030
Country: Finland
Contact person: Sanna-Kaisa Sutinen
E-mail: sanna-kaisa.sutinen@vantaa.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.vantaa.fi
I.1)Name and addresses
Official name: Helsingin kaupunki
National registration number: 0201256-6
Town: Helsinki
NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Country: Finland
Contact person: Satu Hiltunen
E-mail: hankinnat@hel.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.hel.fi
I.1)Name and addresses
Official name: Keravan kaupunki
National registration number: 0127485-5
Town: Kerava
NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Country: Finland
Contact person: Hanna Salovuori
E-mail: hankintapalvelut@kerava.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.kerava.fi
I.1)Name and addresses
Official name: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
National registration number: 1567535-0
Town: Helsinki
NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Country: Finland
Contact person: Jussi Luomanpää
E-mail: jussi.luomanpaa@hus.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.hus.fi
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=364511&tpk=825d4549-c836-40ce-a7b0-f0411a8afe9d
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=364511&tpk=825d4549-c836-40ce-a7b0-f0411a8afe9d
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Tulkkauspalveluiden hankinta

Reference number: VD/1021/02.08.00.00/2021
II.1.2)Main CPV code
79540000 Interpretation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Vantaan kaupunki pyytää tarjousta tulkkauspalveluista ja niihin liittyvistä asiantuntijapalveluista.

Hankinta tehdään yhteishankintana Vantaan, Helsingin ja Keravan kaupunkien sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Hankinta on jaettu osa-alueisiin seuraavasti:

Osa alue 1: Läsnäolotulkkaus ja erityisryhmien tulkkaus

Osa-alue 1 sisältää seuraavat palvelut:

- läsnäolotulkkaus

- erityisryhmien tulkkaukset

- tulkkauspalveluihin liittyvät, hankintayksikkökohtaiset kouluttamiseen ja kehittämiseen liittyvät, erikseen tilattavat lisäpalvelut.

Osa-alue 2: Etätulkkaus

Osa-alue 2 sisältää seuraavat palvelut:

- etätulkkaus

- pikatulkkaus

- ilmoitustulkkaus

- tulkkauspalveluihin liittyvät, hankintayksikkökohtaiset kouluttamiseen ja kehittämiseen liittyvät, erikseen tilattavat lisäpalvelut.

Edellä mainitut tulkkaukset ovat määritelty palvelukuvauksessa (liite 3).

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta kiinteänä, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Sopimuskauden arvioitu alkamisaika on 1.1.2022.

Kumpaankin osa-alueeseen valitaan yksi (1) sopimustoimittaja.

Kukin hankinnassa mukana oleva hankintayksikkö tekee hankinnasta oman päätöksen ja hankintasopimukset.

Arvioidut hankinta-arvot hankintayksiköittäin (48 kk) per osa-alue:

Osa-alue 1

Helsinki: 2 055 000 €

HUS: 2 360 000 €

Kerava: 140 000 €

Vantaa: 1 000 000 €

Yhteensä 5 555 000 €

Osa-alue 2

Helsinki: 12 550 000 €

HUS: 8 650 000 €

Kerava: 910 000 €

Vantaa: 7 950 000 €

Yhteensä 30 060 000 €

Edellä mainitut arvot ovat vain arvioita edellisten vuosien perusteella eikä tilaajat sitoudu edellä mainittuihin hankinta-arvoihin tai määriin.

Toimittajan on sitouduttava tuottamaan palvelua tarjouspyynnössä kuvatussa laajuudessa koko sopimuskauden ajan.

Vantaan osalta sopimuksen perusteella hankintoja voivat tehdä Vantaan kaupungin kaikki toimialat, liikelaitokset sekä Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy.

Helsingin osalta sopimuksen perusteella hankintoja voivat tehdä Helsingin kaupungin kaikki toimialat ja liikelaitokset.

HUS:n osalta sopimuksen perusteella hankintoja voivat tehdä kaikki HUS-konsernin toimijat; HUS-kuntayhtymän sisäiset yksiköt, kuten sairaanhoitoalueet, tulosalueet tai tulosyksiköt sekä HUS-konserniin kuuluvat tytär- ja osakkuusyhtiöt.

Keravan osalta sopimuksen perusteella hankintoja voivat tehdä Keravan kaupungin kaikki toimialat ja liikelaitokset.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Läsnäolotulkkaus ja erityisryhmien tulkkaus

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
79540000 Interpretation services
85000000 Health and social work services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Description of the procurement:

Osa-alue 1 sisältää seuraavat palvelut:

- läsnäolotulkkaus

- erityisryhmien tulkkaukset

- tulkkauspalveluihin liittyvät, hankintayksikkökohtaiset kouluttamiseen ja kehittämiseen liittyvät, erikseen tilattavat lisäpalvelut.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 555 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta kiinteänä, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Etätulkkaus

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
79540000 Interpretation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Description of the procurement:

Osa-alue 2 sisältää seuraavat palvelut:

- etätulkkaus

- pikatulkkaus

- ilmoitustulkkaus

- tulkkauspalveluihin liittyvät, hankintayksikkökohtaiset kouluttamiseen ja kehittämiseen liittyvät, erikseen tilattavat lisäpalvelut.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 30 060 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta kiinteänä, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kohtaa III.1.1 koskevat vaatimukset ovat tarjouspyynnön ESPD-lomakkeen tiedoissa ja muissa tarjouspyynnön dokumenteissa.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot ovat tarjouspyynnön liitteessä 1 (sopimusluonnos).

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/11/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/11/2021
Local time: 13:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/58804/notice/82903

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/09/2021