Építési beruházás - 502869-2022

Submission deadline has been amended by:  593721-2022
16/09/2022    S179

Magyarország-Debrecen: Felújítás

2022/S 179-502869

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosító szám: 15323871209
Postai cím: Sumen Utca 2.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Danyi Zoltán
E-mail: danyizoltan@hnp.hu
Telefon: +36 52529920
Fax: +36 52529940
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hnp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Hortobágy Község Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15728647209
Postai cím: Czinege János Utca 1.
Város: Hortobágy
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 4071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Koroknai-Bokor Erzsébet
E-mail: phhortobagy@gmail.com
Telefon: +36 52369021
Fax: +36 52589342
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hortobagy.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001050952022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001050952022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Környezetvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Építési beruházás V. - GINOP-7.1.9-17-2018-00024

Hivatkozási szám: EKR001050952022
II.1.2)Fő CPV-kód
45453100 Felújítás
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A „Hortobágy - Világörökségünk a Puszta” tárgyú projekt [GINOP-7.1.9-17-2018-00024] keretében Hortobágy világörökségi védelem alatt álló központi területének megújítása, beleértve a Látogatóközpont kiegészítő munkáit, továbbá a helyi vásártér kialakítása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 3.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Központi (mag)terület

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
44230000 Építőipari ácsmunka
45111100 Bontási munka
45112210 Termőföld-felszedési munka
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
45232460 Szaniterszerelési munka
45261210 Tetőfedés
45261310 Bádogosmunka
45261400 Szigetelési munkák
45261410 Tetőszigetelés
45311000 Villamos huzalozás és szerelés
45315300 Villamos hálózati szerelés
45321000 Hőszigetelési munka
45324000 Gipszkartonozás
45330000 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45421100 Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése
45421140 Lakatosipari szerelés az ajtók és ablakok kivételével
45441000 Üvegezés
45442100 Festés
45442300 Felületvédelmi munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Hortobágy, hrsz-ok: Hortobágy 97/2, 100/2, 101, 108/7, az opciós tételek tekintetében: Hortobágy 1, 97/2, 100/2, 108/7, 101, 92/1, 1120/4a, 02755/8, 01564/2, 01471/1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A „Hortobágy - Világörökségünk a Puszta” tárgyú projekt [GINOP-7.1.9-17-2018-00024] keretében a központi terület megújítása, mely magában foglalja az alábbiakat.

A) Szekérállás műemléki helyreállítása

Az épület műemléki védelem alatt áll, műemléki törzsszáma: 8150, műemléki azonosítója: 5335; műemléki védettségén túl szerepel a hortobágyi UNESCO világörökségi attribútumok között.

A tervezett beavatkozás homlokzati szempontból egy műemléki rekonstrukció, mely visszaállítja az eredetinek tartott nyílásrendet és tetőformát a házon, az eredeti falazat és a tetőszerkezet megtartásával és megóvásával.

A belső tér szempontjából teljeskörű energetikai és belsőépítészeti korszerűsítés történik a kortárs múzeumi igények kielégítésére.

Az építési tevékenység során a ház belsejébe épített válaszfalak, padlórétegrend, az összes nyílászáró és a tetőhéjalás bontása szükséges. A falszerkezeten falkutatás elvégzése, továbbá az ablakok befalazása, a feltehetően eredeti nyílások helyreállítása, a kapunyílás rekonstrukciója, illetve az oromfal visszafalazása szükséges.

Az eredeti tetőszerkezetet a statikai tervek szerint meg kell erősíteni, erre új rétegrend és héjalás kerül. A belső térben készül egy monolit vasbeton falszerkezetű, a ház tartószerkezetétől független doboz, mely a földszinten a kiszolgáló funkciókat (látogatói és személyzeti mosdó, takarítószer tároló, multimédia helyiség, jegyárusító fülke) foglalja magában, az emeleten pedig a gépészeti helyiségek találhatók. Vasbeton falakra támaszkodó födém határolja le a múzeum teréből az előteret.

Nettó alapterülete: 482 m².

A beavatkozáshoz tartozik az épület körüli burkolatok bontása, a telek tájépítészeti rendezése és a közműellátás megújítása.

A tájépítészeti tevékenység különösen az alábbiakat foglalja magában:

- gyepnyesés,

- tereprendezés, termőréteg eltávolítása, talajfeltöltés, tükörkészítés,

- térkőburkolat készítése, kerti szegély építése,

- talaj-előkészítés, gödörásás, növényültetés, benne 2 db fa ültetése, növényápolás, gyepesítés.

B) A Körszín épület átépítése és Turisztikai Információs Ponttá alakítása

Az átépítés során a meglévő épületet teljes egészében le kell bontani, majd azonos helyen, azonos geometria szerint, de az új funkciónak megfelelő belső kialakítással és korszerű, de hagyományos megjelenést biztosító anyaghasználattal újra fel kell építeni.

Az épületben található 125 m² közönségforgalmi terület (információ, shop, pihenő) és 16 m² kiszolgáló terület (mosdó, technológiai és személyzeti helyiség).

A nettó alapterület 141 m².

Elvégzendő még a kapcsolódó tájépítészeti tevékenység is, mely különösen az alábbiakat foglalja magában:

- gyepnyesés,

- tereprendezés, termőréteg eltávolítása, tükörkészítés, humuszterítés,

- térkőburkolat készítése, kiemelt ágyások építése,

- gödörásás, évelő növények, díszfüvek ültetése (1888 db), növényápolás, mulcsterítés.

C) A teljes központi területet érintő közműfejlesztés

A közműfejlesztés a Hortobágy 101, 108/7, 97/2 és 100/2 helyrajziszámú telkeket érinti. A Szekérállás és a Körszín vízellátásának biztosítása új vízóra aknából és új vezetékekkel történik, a szennyvízelvezetés szintén új nyomvonalon halad.

A két épület tetején összegyűlő esővíz a Hortobágy folyóba kerül elvezetésre. A vásártéri 3 db étel-ital árusító pavilon kap szennyvíz-bekötési lehetőséget és ivóvíz hozzáférést, ami egyben a növényesített felületek locsolására is szolgál majd.

A terület kiszolgálására egy 99 m3-es föld alatti tűzivíz tározó is létesül.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (36 hónap) felül vállalt további jótállás időtartama (hónap, 0-24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hónap, 0-36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az [M.2.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hónap, 0-36 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: Az [M.2.3)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hónap, 0-36 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: Az [M.2.4)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapasztalata az alkalmassági feltétek között meghatározott szakmai tapasztalaton felül (hónap, 0-36 hónap) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 8
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a rendelkezésére álló pénzügyi forrás alapján dönt az opciós tételek lehívásáról.

Opciós tételek:

A) Csárdakert tájépítészeti és kertészeti revitalizációja.

A zöldfelületek javításához a teljes Csárdakert területén 20 cm vastag humuszterítést kell készíteni. A kiselemes kőburkolattal ellátott gyalogutak és pihenők felülete 613 m², a hozzájuk tartozó süllyesztett szegélyek hossza 862 m. Kivitelezés részeként 19 db 12/14 méretű lombos fa, 5 db 60/80 méretű örökzöld és 113 db 30/40 méretű lombhullató cserje, valamint 1128 db évelő és díszfű és 35 csomag hagymás évelő ültetése szükséges.

B) Kültéri installációk

A kültéri elemek magukba foglalják mindazon elemeket, amelyek az épületek külső homlokzatán, vagy a kialakítandó köztereken jelennek meg, így különösen az alábbiak.

Információs rendszer kivitelezése, mely a táblák gyártását, beszerzését, továbbá kihelyezését tartalmazza, melyek között vannak épületfeliratok (Pásztormúzeum, Látogatóközpont, Hortobágy Infó épületeken összesen 7 db), épület előtti plasztikus betű (Látogatóközpont „térbetűk”) és épületleírások (3 db épülettábla), irányjelző táblák (14 db), továbbá a Hídi vásár tájékoztató tábla (1 db); tájékoztató feliratokkal és térképpel ellátott totemoszlopok (7 db két- és 2 db egyoldalas).

Ide tartozik továbbá a térburkolatba rejtett napóra (egyedi tervezésű, képzőművészeti igényességű a Pásztormúzeum (Szekérállás) mellett) és botlató kövek (10 db, egyedi terv alapján); a Látogatóközpont Pusztai Kincsestárnál lévő pergola oszlopai közé kifeszített nyomtatott mesh árnyékoló háló (51 m2) és az egyedi tervek szerint megvalósítandó vásári pavilon (10 db).

Az opciós jog gyakorlása, a megrendelés a fenti munkák bármelyikére, de mindkét munkára egyaránt vonatkozhat.

Ajánlatkérő az opciós jogát egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés teljes időtartama alatt figyelembe véve a munkaszervezési körülményeket és az adott opciós tétel megvalósításához szükséges időt. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül dönt az opció lehívásáról.

Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy az opciós joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármelyik, fent meghatározott opciós tételek vonatkozásában, mely magában foglalja azt is, hogy egyáltalán nem hív le, rendel meg opciós tételt.

Nyertes ajánlattevő az opciós jog alapján megrendelt munkákat az ajánlatában szerepló módon és áron köteles elvégezni. Az opciós tételekről külön számla állítandó ki.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-7.1.9-17-2018-00024

II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a II.2.5) pont kiegészítéseként közli, hogy a nettó ajánlati ár ("Ár kritérium") értékelési részszempontnál az opcióval növelt ellenértéket (ajánlati árat) értékeli.

Ajánlatkérő a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződés teljesítésének határideje a munkaterület átadásától kerül számításra.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Látogatóközpont - kiegészítő munkák

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45261910 Tetőjavítás
45312100 Tűzriasztó rendszer szerelése
45324000 Gipszkartonozás
45331230 Hűtőberendezés szerelése
45421131 Ajtó beszerelése
45430000 Padló- és falburkolás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Hortobágy, Petőfi tér 9. (hrsz.: 92/12).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A „Hortobágy - Világörökségünk a Puszta” tárgyú projekt [GINOP-7.1.9-17-2018-00024] keretében a Hortobágy, Petőfi tér 9. szám alatti látogatóközpont bővítése és átalakítása tárgyú, 2020. évben lezajlott építési beruházás kiegészítő munkáinak elvégzése, mely különösen az alábbiakat foglalja magában:

- a tornácról nyíló főbejáratánál 1 db automata kétszárnyú, felülvilágítós ajtó (1500 x 3050 mm) beépítése a tokhoz szerelt zsalu javításával,

- a hátsó bejárati ajtó (1 db) cseréje,

- a meglévő szélfogó bontása, padlóburkolat (14,17 m2) helyreállítása,

- a szigetelés után lábazati burkolat pótlása 12 m hosszan,

- új gipszkarton (6 m2) fal beépítése

- meglévő folyadékhűtő beszívó légcsatorna átalakítása:

- a 104. konferenciaterem, M09 kézműves műhely és M01 nyitott műhely ajtajainak pánikzárral való ellátása,

- a 105. és 110. helyiségek közötti ajtó tűzjelzővel vezérelt automatikával való ellátása,

- a meglévő napkollektoros rendszer fűtés oldali elbontása, a szükséges tető-helyreállításokkal.

A megvalósítandó építési beruházás részletes műszaki paramétereit az Ajánlati dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (36 hónap) felül vállalt további jótállás időtartama (hónap, 0-24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hónap, 0-36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az [M.2.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hónap, 0-36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 5
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-7.1.9-17-2018-00024

II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződés teljesítésének határideje a munkaterület átadásától kerül számításra.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vásártér

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45111230 Talajstabilizálási munka
45233221 Útburkolati jelek festése
45233251 Újraburkolás
45233290 Útjelző tábla szerelése
77300000 Kertészeti szolgáltatások
77310000 Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Hortobágy, hrsz-ok: 101, 108/7, 98/1, 98/2, 98/3, 99 és az opció tekintetében 101 és 96/4.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A „Hortobágy - Világörökségünk a Puszta” tárgyú projekt [GINOP-7.1.9-17-2018-00024] keretében a helyi vásártér kialakítása, a bevezető út és 7 parkolóhely, az aszfalt burkolat felújítása és új nyomvonalon út kialakítása, valamint tájépítészeti feladatok elvégzése.

A tájépítészeti, közmű- és útfelújítási beavatkozás összesen kb. 11 600 m2 területre terjed ki.

Az útépítési tevékenység a terveken jelölt szakaszon az útfelület megújítását és 7 db kavicsrácsos normál, 7 db térkővel burkolt akadálymentes parkolóállás kialakítását jelenti, melynek során el kell végezni a rossz minőségű burkolt felületek bontását, továbbá a 108/7 helyrajzi számon lévő telek vásártéri utcáinál a sarkok kivágását és rendezését. A vonatkozó mennyiségek:

- a felújítandó útszakasz: 1045 m2,

- kavicsrácsos parkoló: 98 m2,

- térköves parkoló: 53 m2.

A tájépítészeti beavatkozás térkővel burkolt felületek kialakítását, füvesítést, a terveken jelölt helyeken magaságyások kialakítását, fásítást és növényesítést foglal magában.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (36 hónap) felül vállalt további jótállás időtartama (hónap, 0-24 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az [M.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hónap, 0-36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 8
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

ajánlatkérő a rendelkezésére álló pénzügyi forrás alapján dönt a Hortobágy 101 és 96/4 telkeket érintő a tájépítészeti beavatkozás megrendeléséről (összesen mintegy 2700 m2 területen). A tájépítészeti beavatkozás térkővel burkolt felületek kialakítását, füvesítést, a terveken jelölt helyeken magaságyások kialakítását, fásítást és növényesítést foglal magában.

Ajánlatkérő az opciós jogát egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés teljes időtartama alatt figyelembe véve a munkaszervezési körülményeket és az opciós tétel megvalósításához szükséges időt. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül dönt az opció lehívásáról.

Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy az opciós joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki a fenti opciós tétel vonatkozásában, mely magában foglalja azt is, hogy egyáltalán nem hívja le az opciót tételt.

Nyertes ajánlattevő az opciós jog alapján megrendelt munkákat az ajánlatában szerepló módon és áron köteles elvégezni. Az opciós tételekről külön számla állítandó ki.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-7.1.9-17-2018-00024

II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a II.2.5) pont kiegészítéseként közli, hogy a nettó ajánlati ár ("Ár kritérium") értékelési részszempontnál az opcióval növelt ellenértéket (ajánlati árat) értékeli.

Ajánlatkérő a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződés teljesítésének határideje a munkaterület átadásától kerül számításra.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen rész tekintetében megvalósítandó tájépítészeti rendezés, beleértve azt is, ha az ajánlatkérő él az opciós jogával, szoros összefüggésben van az I. résznél megvalósítandó Körszín és Szekérállás telkén kialakítandó tájépítészeti beavatkozással.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Mindegyik rész tekintetében

A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Igazolási mód:

Mindegyik rész tekintetében

Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 1. § (1), illetve a 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatban az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a meghatalmazott ajánlattevő köteles a többi közös ajánlattevőre vonatkozó EEKD-t is benyújtani [a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a 3. § (5) bekezdés].

Az EEKD kitöltésére irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § és a 6. § (1)-(2) bekezdése.

A kizáró okok fenn nem állását a Magyarországon letelepedett ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő pedig a fenti rendelet 10. § szerint köteles igazolni.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: a pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonosáról és annak lakhelyéről. Ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, az erre vonatkozó nyilatkozatát szükséges csatolnia.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet csak az EEKD-t köteles benyújtani az ajánlat részeként a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés].

A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti igazolás benyújtására irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a.

Ajánlatkérő jelen eljárás során alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-át.

A kizáró okok igazolásával összefüggésben az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésére, a 14. és 16. §-ára, a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá arra, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a Kbt. 62. § (1a) bekezdés alapján jár el.

A kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők tekintetében előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő maga ellenőrzi az interneten elérhető nyilvántartás alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek - ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolniuk.

Alkalmatlan a Kbt. 65. § (1) c) pont alapján az ajánlattevő, ha az ajánlatban bemutatott építőipari kivitelezési tevékenységet végző Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

A fenti Kbt. 65. § (1) c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (7) szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont szerint gazdasági és pénzügyi helyzet igazolása érdekében az ajánlattevőnek az alábbi adatokat és tényeket kell az ajánlatkérő tudomására hozni mindegyik rész tekintetében:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozata valamennyi ott vezetett pénzforgalmi számlája vonatkozásában minimálisan az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

- a pénzforgalmi számla/pénzforgalmi számlák pénzforgalmi jelzőszáma(i),

- a pénzforgalmi számla vezetésének kezdő időpontja,

- a számlán az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 15 naptári napot meghaladó sorbaállítás előfordult-e, ha igen, ennek időpontja és időtartama.

Ajánlatkérő sorbaállítás kitétel alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.

Figyelemmel a Kbt. 67. § (1) bekezdésére az ajánlattevő köteles az ajánlatában a fenti alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében az EEKD α pontjába foglalt nyilatkozatát benyújtani, az alkalmassági feltétel igazolására azonban a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolására irányadónak tekinti a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésében és a 19. § (7) bekezdésben foglaltakat is, továbbá irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.

A VI..3.4) pont folytatásaként:

14. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy mindegyik részajánlat tekintetében az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, amely azt jelenti, hogy az ajánlatkérő az adott résznél csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Amennyiben a Kbt. 81. § (5) bekezdés szerinti értékelés során az adott rész tekintetében kettőnél több ajánlattevő ajánlata is a legkedvezőbbnek minősül (azonos pontszámot ér el), az ajánlatkérő annak kiválasztásánál, hogy mely legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő tekintetében végzi el az ajánlat bírálatát, a Kbt. 77. § (5) bekezdése szerint jár el.

15. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást [Kbt. 71. § (6) bekezdés].

16. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.

17. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban megállapított feltételek a pénzügyi intézményektől származó igazolásokhoz, a referenciákhoz és a szakemberekhez kapcsolódnak.

18. Ajánlatkérő jelen eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot mindegyik rész tekintetében.

19. Az adható pontszám (valamennyi rész és értékelési részszempont tekintetében): 0-100 pont. Az ajánlati árra vonatkozó értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat a maximális pontot kapja valamennyi rész tekintetében, a többi ajánlat pontszámánál az ajánlatkérő fordított arányosítást alkalmaz. Mindegyik résznél a többletjótállásra és az [M.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakemberek többlet szakmai tapasztalata tekintetében az ajánlatkérő egyenes arányosítást alkalmaz az alábbiak szerint. A többletjótállásra vonatkozó értékelési részszempont esetében azok az ajánlatok, ahol 0 hónapos többletjótállás szerepel a felolvasólapon, a kiosztható minimális pontszámot (0 pont) kapják, többletjótállás elvárt legkedvezőbb szintjével (24 hónap) megegyező vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb megajánlásokra az ajánlatkérő maximális pontot ad. Az ajánlatkérő az általa meghatározott legkedvezőbb tartalmi elemre minden esetben a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig az említett legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. A szakemberek többletszakmai tapasztalata értékelési részszempont esetében azok az ajánlatok, ahol a szakemberek többlettapasztalata tekintetében 0 hónap kerül megadásra, a kiosztható minimális pontszámot (0 pont) kapják, az építőipari kivitelezési szakmai gyakorlat elvárt legkedvezőbb szintjével (36 hónap) megegyező vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb megajánlásokra az ajánlatkérő maximális pontot ad. Az ajánlatkérő az általa meghatározott legkedvezőbb tartalmi elemre minden esetben a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. A pontszámítás részletes leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza, ugyanakkor az értékelési részszempontok pontozása, illetve az alkalmazandó képletek a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25-én megjelent útmutatója alapján került kialakításra.

20. Ajánlatkérő a szerződés teljesítését nem köti projekttársaság alapításához, s azt nem teszi lehetővé.

21. A II.1.5) és a II.2.6) pontok kitöltése csak a hirdetmény feladhatósága érdekében történt.

22. A IV.2.6) pont tekintetében az 2 hónap = 60 naptári nap.

23. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

24. Jelen felhívásban és az Ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.

25. FAKSZ: dr. Tóth Csaba (lajstromszám:00473).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére bármelyik rész tekintetében, ha bármely pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 15 naptári napot meghaladó sorbaállítás fordult elő.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy ezen alkalmassági feltétel keretében a vizsgálata az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban megszűnt pénzforgalmi számlá(k)ra is kiterjed.

A fenti alkalmassági feltétel az érintett gazdasági szereplőkre egyenként vonatkoztatható, azaz elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel az előírt követelménynek.

Az ajánlattevő a fenti alkalmassági feltételeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak az irányadók, mellyel kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Az a szervezet (személy), amelynek adatait az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont szerinti alkalmasság igazolásához felhasználja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel vagy részvételre jelentkezés során az EKR-ben előzetesen rögzítette.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerint a műszaki és szakmai alkalmasság igazolása érdekében az ajánlattevőnek az alábbi adatokat és tényeket kell az ajánlatkérő tudomására hozni mindegyik rész tekintetében:

M.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben teljesített legjelentősebb építési kivitelezési tevékenységre vonatkozó referenciák ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint. A referenciának minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:

- szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,

- a kapcsolattartó neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím),

- a szerződés tárgyának [az I. rész tekintetében a műemléképület megnevezését és műemléki törzsszámának és/vagy azonosítójának a megadása] az elvégzett feladatoknak és azok releváns mennyiségének ismertetése,

- a teljesítés kezdő (év, hónap, nap) és befejező időpontja (év, hónap, nap),

- a szerződés teljesítési helye,

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő releváns mennyiségnek tekinti:

- az I. rész tekintetében az építészetnél a nettó alapterület (m2),

- a II. rész a beépített nyílászárók száma.

- a III. rész tekintetében az új út és/vagy útburkolat építés és/vagy útfelújítás területe (m2).

Ajánlatkérő műemlék alatt a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 15. pontja szerinti fogalom értendő: olyan nyilvántartott műemléki érték, amelyet miniszteri döntéssel, határozattal vagy e törvény alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánítottak.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdés alapján, ha az alkalmasság igazolásához nem Magyarországon teljesített korábbi építési beruházás kerül ismertetésre,

műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást kell érteni.

M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek bemutatása a szakember személyes adatait (név, lakcím, születési hely és idő), végzettség, képzettség, (építőipari) szakmai tapasztalat ismertetését havi bontásban tartalmazó szakmai önéletrajz formájában, melyhez mellékelni kell a releváns végzettség, képzettség igazolására szolgáló dokumentum egyszerű másolatát, továbbá az adott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. [Amennyiben a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt valamely szakember az ajánlattételi határidő lejártának napján már rendelkezik az előírt jogosultsággal (kamarai nyilvántartással), a szakmai önéletrajzban ezt és az első kamarai bejegyzés időpontját fel kell tüntetni, s a bejegyzés előtti szakmai tapasztalat feltüntetését mellőzni lehet.]

Figyelemmel a Kbt. 67. § (1) bekezdésére az ajánlattevő köteles az ajánlatában az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD α pontjába foglalt nyilatkozatát benyújtani, az alkalmassági feltétel igazolására azonban a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor, ugyanakkor a szakemberek többlettapasztalata értékelési részszemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakemberek szakmai önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) az ajánlattevőknek már az ajánlat részeként be kell csatolniuk.

Ajánlatkérő a referenciák tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint jár el.

Ha nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés].

Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerint a műszaki és szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés szerint jár el.

Ajánlatkérő továbbá valamennyi alkalmassági feltétel igazolása tekintetében arra is felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek igazolására benyújtandó dokumentumoknak olyan részletesnek kell lenniük, hogy azokból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek igazolására szolgáló dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani, valamint irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az I. rész tekintetében

[M.1)] Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évből összesen minimum 300 m2 nettó alapterületű műemléképület felújítására és/vagy átalakítására és/vagy bővítésére vonatkozik.

[M.2)] Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem tud a szerződés teljesítésébe bevonni legalább 1 (egy) fő

- [M.2.1)] olyan szakembert, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-M vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik;

- [M.2.2)] olyan szakembert, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány, vagy okleveles létesítménymérnök épületgépészeti szakirány, vagy gépészmérnök épületgépész szakirány vagy azzal egyenértékű) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik;

- [M.2.3)] olyan szakembert, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (okleveles villamosmérnök, vagy villamosmérnök vagy azzal egyenértékű) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik;

- [M.2.4)] minőségügyi szakmérnököt (vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakembert, így különösen: minőségirányítási szakmérnök, minőségbiztosítási és megbízhatósági szakmérnök, minőségügyi rendszerek szakmérnök), aki legalább 6 hónapos, építőipari kivitelezési tevékenység során szerzett minőségellenőrzési gyakorlattal rendelkezik.

A II. rész tekintetében

[M.1)] Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évből legalább 1 db nyílászáró beépítésére vonatkozó referenciával.

[M.2)] Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem tud a szerződés teljesítésébe bevonni legalább 1 (egy) fő

- [M.2.1)] olyan szakembert, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti minimum MV-É-R vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (szakirányú építőipari technikusi, szakirányú építőipari szakképző iskolai képzettség vagy azzal egyenértékű) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik;

- [M.2.2)] olyan szakembert, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti minimum MV-ÉG-R vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (szakirányú építőipari technikusi, szakirányú építőipari szakképző iskolai képzettség vagy azzal egyenértékű) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik.

A III. rész tekintetében

[M.1)] Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított öt évből összesen minimum 700 m2 új út építésére és/vagy útburkolat építésére és/vagy útfelújítására vonatkozó referenciával.

[M.2)] Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem tud a szerződés teljesítésébe bevonni legalább 1 (egy) fő olyan szakembert, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti minimum MV-KÉ-R vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (közlekedésépítő technikus, vagy útépítő technikus, vagy vasútépítő technikus, vagy hídépítő technikus, vagy mélyépítő technikus vagy ezekkel egyenértékű) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik.

Ajánlatkérő egyik rész esetében sem évenként vizsgálja a referenciákat, hanem a fenti időszakban kell teljesíteni az előírt referencia-követelményt. Ajánlatkérő mindegyik rész esetében a fenti vizsgált időszak alatt befejezett, de az ajánlati felhívás közvetlen feladását megelőző nyolc éven belül megkezdett referenciákat fogadja el, s bármely referencia-feltétel teljesíthető egy, de több referencia által is.

Ugyanaz a referencia, szakember, ha az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, több, illetve az összes rész tekintetében bemutatható. Ugyanazon szakember az I. és a III. rész tekintetében több alkalmassági követelményre is bemutatható, amennyiben megfelel az ott meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő valamennyi a fent előírtakkal egyenértékű jogosultságot is elfogadja beleértve az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti jogosultsággal minden egyes esetben egyenértékűnek tekinti a fenti rendelet hatályba lépése előtt korábbi jogszabályok által szabályozott, ugyanazon szakmagyakorlásra vonatkozó jogosultságokat és a korábbi jogszabályok által a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségeket.

A fenti alkalmassági feltételeknek a közös ajánlattevők együttesen, illetve az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Irányadók továbbá a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdésében foglaltak, illetve az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel vagy részvételre jelentkezés során az EKR-ben előzetesen rögzítette.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Mindegyik rész tekintetében

Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 20%-ának megfelelő összegű előleget biztosít. Az előleg-igénybevételi szándékáról és az igényelt előleg mértékéről az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.

Amennyiben az ajánlattevő a teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-nál nagyobb mértékű előleget igényel, az 5% feletti előleg-részre előleg-visszafizetési biztosítékot (bankgarancia) kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Az előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdésben foglalt formában kell rendelkezésre bocsátani.

Az igényelt előleg kifizetésére az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 30. § (1) bekezdése az irányadó. Az előleg összege a szerződéstervezetben foglaltak szerint kerül levonásra. [Az előleg összege az I. és a III. rész tekintetében a részszámlákból és a végszámlából egyenlő mértékben, a II. rész tekintetében a végszámlából, kerül levonásra.]

Ajánlatkérő nem biztosít tartalékkeretet.

A nyertes ajánlattevő a szerződéstervezetben és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §’-ban foglaltak szerint nyújthat be számlát. (Az I. és a III. rész tekintetében öt részszámla és egy végszámla, a II. rész tekintetében csak végszámla nyújtható be. Az I. és a III. rész tekintetében az esetleg megrendelésre kerülő opciós építési munkák esetében azokra külön számla nyújtandó be.) A számlák kifizetése, amennyiben a nyertes ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe, a Kbt. 135. § (3) bekezdésére tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §, illetve a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott utófinanszírozás szabályai szerint történik.

Az ajánlatkérő elfogadja, illetve feldolgozza a Kbt. 27/A. §-ban foglaltaknak megfelelő számlákat.

A teljesítésigazolás kiadására a szerződéstervezetben foglaltak az irányadó, továbbá a szerződés teljesítésével kapcsolatban figyelembe veendő a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése.

A szerződés biztosítékai:

Késedelmi kötbér, melynek mértéke: a nettó vállalkozói díj 0,5%-a/nap. A késedelmi kötbér maximuma: a nettó vállalkozói díj 10%-a. Amennyiben a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) késedelme meghaladja a 20 napot, vagy a késedelmi kötbér értéke a nettó vállalkozói díj 10%-át, az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult a szerződést felmondani, illetve - amennyiben annak lehetősége még fennáll - a szerződéstől elállni.

Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 15%-a.

Jótállás (garancia), melynek kötelezően vállalandó időtartama: 36 hónap, a többletjótállás időtartamára az ajánlattevők tesznek ajánlatot, melyet az ajánlatkérő jelen felhívás II.2.5) pontja szerint értékel.

Jótállási biztosíték: a nettó vállalkozói díj 3%-a. A jótállási biztosítékokat a szerződés teljesítésekor (a jótállási kötelezettség kezdetekor) kell az ajánlatkérő (megrendelő) rendelkezésére bocsátani. A jótállási biztosítéknak a jótállás teljes időszaka alatt érvényesnek kell lennie, okirat formájában benyújtandó biztosíték érvényessége viszont: az adott teljes jótállási időszak + 30 naptári nap.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 13/10/2022
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/10/2022
Helyi idő: 16:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend.] 15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. A bontásra egyébiránt a Kbt. 68. § az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság jelen eljárás során a Kbt. 29. § (2) bekezdésre tekintettel (is) jár el ajánlatkérőként jelen eljárásban. Az I. részajánlat tekintetében a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság és Hortobágy Község Önkormányzata is szerződést kötő fél, a II. részajánlat tekintetében a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, a III. részajánlat tekintetében pedig Hortobágy Község Önkormányzata önállóan köt szerződést.

2. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdés szerinti feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg, mellyel összefüggésben fenntartja a jogot, hogy amennyiben a GINOP-7.1.9-17-2018-00024 azonosítószámú projekt fizikai befejezése határidejének meghosszabbítására vonatkozóan a támogatási szerződés módosítása iránti kérelemhez az irányító hatóság nem járul hozzá, a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítsa a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján.

Ajánlatkérő ugyanakkor jogosult a közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítani, ha a közbeszerzési eljárás során a fent említett projekt fizikai befejezésének határidő meghosszabbítására vonatkozó kérelem irányító hatóság általi elfogadására vagy elutasítására vonatkozó állásfoglalását nem veszi kézhez.

Amennyiben az ajánlatkérő úgy nyilvánítja a közbeszerzési eljárást eredményessé, hogy a közbeszerzési eljárás során a GINOP-7.1.9-17-2018-00024 azonosítószámú projekt fizikai befejezésének határidő meghosszabbítására vonatkozóan nem kap tájékoztatást az erre vonatkozó kérelmére, akkor a szerződés csak akkor lép hatályba, ha az irányító hatóság a fenti módosítási kérelmet elfogadja. Ebben az esetben a kivitelezési szerződés aznap lép hatályba, amikor a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) az erről szóló ajánlatkérői (megrendelői) tájékoztatást kézhez vette. Egyéb esetben a szerződés nem lép hatályba.

Ajánlatkérő a fentieken túl a Kbt. 53. § (5) bekezdés alapján pedig arról tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy amennyiben bármely rész tekintetében a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlattevő ajánlati ára meghaladja az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét, és az ajánlatkérő az adott részt eredményessé nyilvánítja, úgy az adott rész vonatkozásában a megkötésre kerülő szerződés csak akkor lép hatályba, amikor az ajánlatkérő (megrendelő) a hiányzó fedezetet támogatásból és/vagy önerőből biztosítja és a nyertes ajánlattevőt (vállalkozót) erről tájékoztatta. Amennyiben a fenti feltételek a szerződés aláírását követő 90 napon belül nem teljesülnek, a szerződés megszűnik. Ebben az esetben a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) az ajánlatkérővel (megrendelővel) szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.

3. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.

4. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a Kbt. 41/A. §-a tartalmazza.

5. Az EKR használatához 424/2017. Korm. rend. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

6. Az ajánlatban szerepelnie kell felolvasólapnak, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét, továbbá mindazon számszerűsíthető adatot, melyet az ajánlatkérő értékelési részszempontként értékel [Kbt. 66. § (5) bekezdés].

7. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése, továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében.

8. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.

9. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdés szerint kíván eljárni, az ajánlat részeként csatolnia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdésben előírt nyilatkozatot és az egyéb dokumentumokat. [Amennyiben az ajánlattevő nem kíván az alkalmassági feltétel igazolása tekintetében más gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodni, az erről szóló nyilatkozat az ajánlat részeként csatolandó.]

10. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette azokat a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.

11. Az ajánlattevőnek az adott rész tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés alapján szakmai ajánlatot (az ajánlattevő által kitöltött árazott költségvetés) kell benyújtania.

12. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy nyertessége esetén jelen közbeszerzési eljárás nyomán kötendő szerződésre vonatkozóan olyan építési-szerelési összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítási szerződést kell kötnie, melyben a felelősségbiztosítás éves fedezete az I. rész tekintetében min. 200 000 000 HUF, a II. rész tekintetében min. 3 000 000 HUF, a III. rész tekintetében min. 50 000 000 HUF, káreseményenkénti fedezete pedig az I. rész tekintetében min. 50 000 000 HUF, a II. rész tekintetében pedig 1 000 000 HUF, a III. rész tekintetében 10 000 000 HUF, a vagyonbiztosítási fejezetében a biztosítási összeg pedig nem kevesebb, mint az adott kivitelezési szerződés teljes összege. Az adott felelősségbiztosítást legkésőbb a szerződés hatályba lépését követően a munkaterület átadásáig be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni.

13. Ajánlatkérő az I. rész tekintetében ajánlati biztosítékot határoz meg, melynek mértéke: 10 000 000 HUF.

Az ajánlati biztosíték - az ajánlattevő választása szerint - teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, illetve átutalással [az ajánlatkérő (Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság) pénztárának címe megegyezik az ajánlatkérő címével, illetve az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10034002-01743654-30005125], pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az okirat formájában benyújtandó ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot (elektronikus aláírással ellátva) az ajánlat részeként csatolni kell. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk.

Folytatás a III.1.2) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

a Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/09/2022