Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 502875-2021

Submission deadline has been amended by:  539354-2021
05/10/2021    S193

Poland-Istebna: Snow-clearing services

2021/S 193-502875

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Istebna
National registration number: 072182500
Postal address: Istebna 1000
Town: Istebna
NUTS code: PL225 Bielski
Postal code: 43-470
Country: Poland
Contact person: Mirosław Kawulok
E-mail: inwestycje@istebna.eu
Telephone: +48 338556500
Fax: +48 338556500
Internet address(es):
Main address: www.istebna.eu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://istebna.bip.info.pl/index.php?idmp=322&r=r
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2021/2022

Reference number: RI.271.1.6.2021
II.1.2)Main CPV code
90620000 Snow-clearing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna o łącznej długości około – 201,15 km. Zamówienie będzie realizowane w poszczególnych sołectwach Gminy w podziale na zadnia, stanowiące jeden rejon odśnieżania. W poszczególnych zadaniach ustalono dwie kolejności odśnieżania, które wynikają ze znaczenia komunikacyjnego poszczególnych dróg. Zamówienie obejmuje:

a) odśnieżanie dróg na całej szerokości,

b) usuwanie śliskości zimowej dróg przez posypywanie materiałami (piaskiem, mieszanką, solą drogową) w miejscach niebezpiecznych takich jak: skrzyżowania dróg, podjazdy, zjazdy, duże spadki dróg, w okolicach szkół, przystanków autobusowych,

c) wywóz śniegu z parkingów oraz innych miejsc ustalonych przez wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy,

d) prace porządkowe po zakończeniu akcji zimowej lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, polegające na usunięciu z dróg i poboczy materiałów uszorstniających w terminie 14 dni po zakończeniu akcji zimowej.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Drogi we wsi Jaworzynka.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90630000 Ice-clearing services
90611000 Street-cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL225 Bielski
Main site or place of performance:

Gmina Istebna

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sołectwie Jaworzynka. W poszczególnych zadaniach ustalono dwie kolejności odśnieżania, które wynikają ze znaczenia komunikacyjnego poszczególnych dróg. Zamówienie obejmuje poszczególne odcinki dróg gminnych:

a) Małysze; kat. Druga; 1,2 km

b) Byrty – Szkawlonka; kat.Pierwsza; 2,7 km

c) Do Matusznego; kat. Druga; 0,3 km

d) Klimki, Jasie, Groń; kat. Druga; 5 km

e) Czerchla, Do Granatyrza; kat. Druga; 1 km

f) Do Kanady; kat. Druga; 0,05 km

g) Stańki Gorzołki, Stańki Czadeczka; kat. Druga; 0,7 km

h) Ondrusze – Słowioki -Za Szkołą; kat. Druga; 1,5 km

i) Ondruszowska; kat. Druga; 0,25 km

j) Do Dubiela; kat. Druga; 0,35 km

o łącznej długości 13,05 km oraz zakładanej ilości 25 przejazdów w czasie trwania Umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas wprowadzenia gotowości zimowej od jej zgłoszenia przez Zamawiającego / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 5
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Drogi we wsi Jaworzynka.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90630000 Ice-clearing services
90611000 Street-cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL225 Bielski
Main site or place of performance:

Gmina Istebna

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sołectwie Jaworzynka. W poszczególnych zadaniach ustalono dwie kolejności odśnieżania, które wynikają ze znaczenia komunikacyjnego poszczególnych dróg. Zamówienie obejmuje poszczególne odcinki dróg gminnych:

a) Łacki – Czadeczka; kat. Pierwsza; 1,3 km

b) Zapasieki; kat. Pierwsza; 4 km

c) Droga Klimkowska; kat. Druga; 0,5 km

d) Hasztuba; kat. Druga; 0,6 km

e) Wielki Potok; kat. Druga; 0,7 km

f) Wyrchczadeczka, Śliwkula, Bobczonka; kat. Druga; 3,6 km

g) Odcinki – do Kaprola, nad Organistą, Pod Solisko, Moczorka, Kopanice, Bagna, do Kominiorka; kat. Druga; 1,5 km

h) Czadeczka - Krężelka; kat. Pierwsza; 5 km

i) Czadeczka Kotelnica – do przejścia ze Słowacją; kat. Druga; 0,75 km

j) Kikula – Zakikula; kat. Druga; 2 km

k) Rajka – Maciejka, Szeroki las; kat. Druga; 2,2 km

o łącznej długości 22,15 km oraz zakładanej ilości 28 przejazdów w czasie trwania Umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas wprowadzenia gotowości zimowej od jej zgłoszenia przez Zamawiającego / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 5
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Drogi we wsi Jaworzynka.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90630000 Ice-clearing services
90611000 Street-cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL225 Bielski
Main site or place of performance:

Gmina Istebna

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sołectwie Jaworzynka. W poszczególnych zadaniach ustalono dwie kolejności odśnieżania, które wynikają ze znaczenia komunikacyjnego poszczególnych dróg. Zamówienie obejmuje poszczególne odcinki dróg gminnych:

a) Pustać – Biłki – Dragony – Łabaje, Bucznik Za Groń, Do Kawuloczka, Pod Jagiełową + parking przy ośrodku zdrowia oraz OSP; kat. Druga; 3,2 km

b) Bestwiny – Odewsi, Pod Psinę; kat. Druga; 0,6 km

c) Duraje, Zagroń, Kotelnica; kat. Druga; 2,9 km

d) Polana, Korbasy, Łupienie; kat. Druga; 2,85 km

e) Polana; kat. Pierwsza; 0,8 km

f) Rondo Trójstyk, do Patyka; kat. Druga; 1,1 km

g) Na Małyjurkowski Groń ; kat. Druga; 0,2 km

o łącznej długości 11,65 km oraz zakładanej ilości 25 przejazdów w czasie trwania Umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas wprowadzenia gotowości zimowej od jej zgłoszenia przez Zamawiającego / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 5
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Drogi we wsi Istebna.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
90630000 Ice-clearing services
90611000 Street-cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL225 Bielski
Main site or place of performance:

Gmina Istebna

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sołectwie Istebna. W poszczególnych zadaniach ustalono dwie kolejności odśnieżania, które wynikają ze znaczenia komunikacyjnego poszczególnych dróg. Zamówienie obejmuje poszczególne odcinki dróg gminnych:

a) Bystre; kat. Pierwsza; 6,5 km

b) Bystre Górne i Dolne; kat. Druga; 2,3 km

c) Gimnazjum Istebna oraz parking Gimnazjum; kat. Pierwsza; 0,3 km

d) CPN – Kameralna – Szymcze most; kat. Druga; 3,3 km

e) Jasnowice; kat. Druga; 6 km

f) Jasnowice na Las, Do Probosza; kat. Druga; 1,25 km

o łącznej długości 19,65 km oraz zakładanej ilości 30 przejazdów w czasie trwania Umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas wprowadzenia gotowości zimowej od jej zgłoszenia przez Zamawiającego / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 5
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Drogi we wsi Istebna.

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
90630000 Ice-clearing services
90611000 Street-cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL225 Bielski
Main site or place of performance:

Gmina Istebna

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sołectwie Istebna. W poszczególnych zadaniach ustalono dwie kolejności odśnieżania, które wynikają ze znaczenia komunikacyjnego poszczególnych dróg. Zamówienie obejmuje poszczególne odcinki dróg gminnych:

a) Wilcze do Kowola; kat. Druga; 0,5 km

b) CPN-Tokarzonka; kat. Druga; 2,5 km

c) Tokarzonka-Kuboszula; kat. Druga; 1 km

d) Do Maczychina; kat. Druga; 0,5 km

e) Wilcze Górne - do Stebla, do Przepompowni; kat. Druga; 3 km

f) Olecki + odcinek do Kaczmarzyka; kat. Druga; 7 km

g) Mikszówka, kat. Druga; 2,85 km

h) Andziołówka Słowioczonka; kat. Druga; 3 km

i) Od Smugi-Połom; kat. Druga; 4,8 km

j) Kawulonka; kat. Druga; 1 km

k) Leszczyna – Olza; kat. Druga; 3,5 km

l) Murzynka; kat. Druga; 1 km

m) Leszczyna-Do Juroszka; kat. Druga; 1,5 km

o łącznej długości 32,15 km oraz zakładanej ilości 25 przejazdów w czasie trwania Umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas wprowadzenia gotowości zimowej od jej zgłoszenia przez Zamawiającego / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 5
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Drogi we wsi Istebna.

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
90630000 Ice-clearing services
90611000 Street-cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL225 Bielski
Main site or place of performance:

Gmina Istebna

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sołectwie Istebna. W poszczególnych zadaniach ustalono dwie kolejności odśnieżania, które wynikają ze znaczenia komunikacyjnego poszczególnych dróg. Zamówienie obejmuje poszczególne odcinki dróg gminnych:

a) Gazury -Szymcze, Parking przy domu przedpogrzebowym; kat. Pierwsza; 2 km

b) Młoda Góra Polanka; kat. Druga; 4 km

c) Miki, Suszki; kat. Druga; 4 km

d) Mikowo Łąka, Bźnioki , Do Waligóry; kat. Druga; 2 km

o łącznej długości 12 km oraz zakładanej ilości 25 przejazdów w czasie trwania Umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas wprowadzenia gotowości zimowej od jej zgłoszenia przez Zamawiającego / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 5
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Drogi we wsi Istebna.

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
90630000 Ice-clearing services
90611000 Street-cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL225 Bielski
Main site or place of performance:

Gmina Istebna

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sołectwie Istebna. W poszczególnych zadaniach ustalono dwie kolejności odśnieżania, które wynikają ze znaczenia komunikacyjnego poszczególnych dróg. Zamówienie obejmuje poszczególne odcinki dróg gminnych:

a) Brzestowe – Wojtosze, Do Kowola; kat. Druga; 3,7 km

b) Cisowe, do Skurzoka; kat. Druga; 2,1 km

c) Pasieki do mostu; kat. Druga; 0,5 km

d) Za Dolina; kat. Druga; 1 km

e) Jasiówka, Bombolówka; kat. Druga; 1 km

o łącznej długości 8,3 km oraz zakładanej ilości 22 przejazdów w czasie trwania Umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas wprowadzenia gotowości zimowej od jej zgłoszenia przez Zamawiającego / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 5
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Drogi we wsi Istebna.

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
90630000 Ice-clearing services
90611000 Street-cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL225 Bielski
Main site or place of performance:

Gmina Istebna

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sołectwie Istebna. W poszczególnych zadaniach ustalono dwie kolejności odśnieżania, które wynikają ze znaczenia komunikacyjnego poszczególnych dróg. Zamówienie obejmuje poszczególne odcinki dróg gminnych:

a) Parking przy Gminie; kat. Pierwsza; Kpl

b) Park Centrum; kat. Pierwsza; Kpl

c) Parking Pod Grapą; kat. Druga; Kpl

d) Parking OSP; kat. Druga; Kpl

e) Parking Oczyszczalnia + droga do Rosy; kat. Druga; Kpl

f) Schody Dzielec; kat. Pierwsza; Kpl

g) Parking przy ośrodku Edukacji Ekologicznej; kat. Druga; Kpl

h) Wywóz; kat. Pierwsza; 1,3 km

i) Droga za Strażnicą OSP, Dziedzina, obok Chaty Kawuloka, Wojtosze; kat. Druga; 4,2 km

j) Wojtosze Zagroń, do Macoszka; kat. Druga; 0,3 km

k) Podoliny Dzielec, Parking Pogotowie, Do Przepompowni; kat. Druga; 1,2 km

l) Gliniane + do Kawuloków; kat. Druga; 1,07 km

m) Złoty Groń; kat. Druga; 0,23 km

o łącznej długości 8,3 km oraz zakładanej ilości 26 przejazdów w czasie trwania Umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas wprowadzenia gotowości zimowej od jej zgłoszenia przez Zamawiającego / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 5
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Drogi we wsi Koniaków.

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
90630000 Ice-clearing services
90611000 Street-cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL225 Bielski
Main site or place of performance:

Gmina Istebna

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sołectwie Koniaków. W poszczególnych zadaniach ustalono dwie kolejności odśnieżania, które wynikają ze znaczenia komunikacyjnego poszczególnych dróg. Zamówienie obejmuje poszczególne odcinki dróg gminnych:

a) Plac przy OSP w Koniakowie Centrum; kat. Druga; Kpl

b) Plac przy Ośrodku Zdrowia w Koniakowie; kat. Pierwsza; Kpl

c) Parking przy Domu Nauczyciela; kat. Druga; Kpl

d) Rastoka – Jasiówka most Rastoka; kat. Pierwsza; 2,5 km

e) Market REMA-Szkoła Zaolzie – Pasieki, Plac przy OSP Zaolzie, Parking na Zaolziu; kat. Pierwsza; 5 km

f) Chodnik na odcinku Rema do Ośrodka Złoty Groń; kat. Druga; 2 km

g) Za Groń; kat. Druga; 1,3 km

h) Filipionka; kat. Druga; 1,5 km

i) Pustki, Odkrzas ,Kadłuby, Do Bielesza, do Kunca, Do Raju, Do Marekwicy; kat. Druga; 3 km

j) Pietroszonka; kat. Druga; 2 km

k) Skała-Stecówka + dojazd do domu Nauczyciela; kat. Druga; 4,1 km

l) Mlaskawka; kat. Druga; 1,5 km

o łącznej długości 22,9 km oraz zakładanej ilości 36 przejazdów w czasie trwania Umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas wprowadzenia gotowości zimowej od jej zgłoszenia przez Zamawiającego / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 5
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Drogi we wsi Koniaków.

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
90630000 Ice-clearing services
90611000 Street-cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL225 Bielski
Main site or place of performance:

Gmina Istebna

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sołectwie Koniaków. W poszczególnych zadaniach ustalono dwie kolejności odśnieżania, które wynikają ze znaczenia komunikacyjnego poszczególnych dróg. Zamówienie obejmuje poszczególne odcinki dróg gminnych:

a) Zimna Woda, Na Wyrobisko-Żurówka Jasinowa; kat. Druga; 7 km

b) Szkatółka, pod Bocianem, Polana, Gronik II, Gronik II Międzypotoki; kat. Druga; 3,2 km

c) Szańce Wołowa – do Rastoki; kat. Druga; 1,8 km

d) Pietraszyna + do Matusznego, Gołówka, Ochodzita, do Owczarni; kat. Druga; 1,9 km

e) Bukowina, Gronik; kat. Druga; 3 km

f) Deje – Tkoczówka + odcinek do Berki; kat. Druga; 2,65 km

g) Beskid obok Pizzeri, Beskid Poloki, Poloki II; kat. Druga; 0,65 km

h) Bryje-Poloki; kat. Druga; 3,5 km

i) Na zapowiedź; kat. Druga; 1,5 km

j) Matyska do Dziury; kat. Druga; 0,5 km

k) Matyska ( we wsi Koniaków ) + skrót Matyska, Kadłuby; kat. Druga; 1 km

l) Wojtosze, Nowy Jork; kat. Druga; 1,5 km

o łącznej długości 28,2 km oraz zakładanej ilości 31 przejazdów w czasie trwania Umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas wprowadzenia gotowości zimowej od jej zgłoszenia przez Zamawiającego / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 5
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Drogi we wsi Koniaków.

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
90630000 Ice-clearing services
90611000 Street-cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL225 Bielski
Main site or place of performance:

Gmina Istebna

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sołectwie Koniaków. W poszczególnych zadaniach ustalono dwie kolejności odśnieżania, które wynikają ze znaczenia komunikacyjnego poszczególnych dróg. Zamówienie obejmuje poszczególne odcinki dróg gminnych:

a) Legiery-Kosarzyska, Plac przy OSP w Kosarzyskach; kat. Pierwsza; 3,5 km

b) Kosarzyska od OSP do przystanek Pańska Łąka; kat. Pierwsza; 1,4 km

c) Wyżrana, do Rudy; kat. Druga; 1 km

d) Pańska Łąka Pod Łąkę, Woszczyna; kat. Druga; 0,3 km

e) Koszarzysta – Pańska Łąka, Do Grenia Do Bielesza; kat. Druga; 2,1 km

f) Górna Bukowina Na Bagno, Legiery Skrót; kat. Druga; 1,1 km

g) Do Pogorzelskiego; kat. Druga; 0,4 km

o łącznej długości 9,8 km oraz zakładanej ilości 36 przejazdów w czasie trwania Umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas wprowadzenia gotowości zimowej od jej zgłoszenia przez Zamawiającego / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 5
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Drogi we wsi Koniaków.

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
90630000 Ice-clearing services
90611000 Street-cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL225 Bielski
Main site or place of performance:

Gmina Istebna

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sołectwie Koniaków. W poszczególnych zadaniach ustalono dwie kolejności odśnieżania, które wynikają ze znaczenia komunikacyjnego poszczególnych dróg. Zamówienie obejmuje poszczególne odcinki dróg gminnych:

a) Tyniok Od DW do DP Kamesznica; kat. Pierwsza; 1 km

b) Tyniok od DP Kamesznica w górę; kat. Druga; 1,4 km

c) do Celaka; kat. Druga; 0,6 km

d) Żurówka Skrót Żurówka, do Brysia; kat. Druga; 0,8 km

o łącznej długości 3,7 km oraz zakładanej ilości 33 przejazdów w czasie trwania Umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas wprowadzenia gotowości zimowej od jej zgłoszenia przez Zamawiającego / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 5
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Drogi we wsi Koniaków.

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
90630000 Ice-clearing services
90611000 Street-cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL225 Bielski
Main site or place of performance:

Gmina Istebna

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sołectwie Koniaków. W poszczególnych zadaniach ustalono dwie kolejności odśnieżania, które wynikają ze znaczenia komunikacyjnego poszczególnych dróg. Zamówienie obejmuje poszczególne odcinki dróg gminnych:

a) Rastoka do Szkoły; kat. Pierwsza; 1 km

b) Rdzawka – Usnobocz – do Jureczka, Pod Siwe, Zarastoka; kat. Druga; 5,2 km

c) Małączka, Do Gajdosza, Do Kubzoka, Do Baru, Do Legierskiego, Do Kawuloka, Pod Zwonczatą; kat. Druga; 3,2 km

d) Plac przy SP 2 Rastoka; kat. Druga; Kpl

o łącznej długości 9,4 km oraz zakładanej ilości 34 przejazdów w czasie trwania Umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas wprowadzenia gotowości zimowej od jej zgłoszenia przez Zamawiającego / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 5
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje sprzętem który posłuży do wykonania usługi dla poszczególnej części zamówienia tj.:

Zadanie 1 – Pojazd z pługiem, dmuchawą oraz posyparką o mocy co najmniej 100 KM – 1 szt,

Zadania 2 - Pojazd z pługiem i posyparką o mocy co najmniej 100 KM – 1 szt, Pojazd z pługiem oraz dmuchawą o mocy co najmniej 70 KM – 1 szt,

Zadanie 3 - Pojazd z pługiem, dmuchawą oraz posyparką o mocy co najmniej 100 KM – 1 szt,

Zadanie 4 – Pojazd z pługiem i posyparką o mocy co najmniej 100 KM – 1 szt, Pojazd z pługiem i dmuchawą o mocy co najmniej 70 KM – 1 szt,

Zadanie 5 – Pojazd z pługiem o mocy co najmniej 70 KM – 1 szt, Pojazd z pługiem oraz dmuchawą o mocy co najmniej 70 KM – 2 szt,

Zadanie 6 – Pojazd z pługiem, posyparką oraz dmuchawą o mocy co najmniej 70 KM – 1 szt, Pojazd z pługiem o mocy co najmniej 70 KM,

Zadanie 7 – Pojazd z pługiem oraz dmuchawą o mocy co najmniej 70 KM – 1 szt,

Zadanie 8 – Pojazd z pługiem i posyparką o mocy co najmniej 70 KM – 1 szt, Pojazd z pługiem oraz dmuchawą o mocy co najmniej 70 KM – 1 szt,

Zadanie 9 – Pojazd z pługiem oraz posyparką o mocy co najmniej 150 KM – 1 szt, Pojazd z pługiem o mocy co najmniej 70 KM – 2 szt, Pojazd z pługiem oraz posyparką przystosowany do odśnieżania chodników – 1 szt,

Zadanie 10 – Pojazd z pługiem oraz dmuchawą o mocy co najmniej 70 KM – 1 szt, Pojazd z pługiem o mocy co najmniej 70 KM – 2 szt

Zadanie 11 – Pojazd z pługiem, posyparką oraz dmuchawą o mocy co najmniej 90 KM – 1 szt, Pojazd z pługiem o mocy co najmniej 70 KM – 1 szt,

Zadanie 12 – Pojazd z pługiem, posyparką i dmuchawą o mocy co najmniej 80 KM – 1 szt,

Zadanie 13 – Pojazd z pługiem, posyparką oraz dmuchawą o mocy co najmniej 80 KM – 1 szt.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Projektowane postanowienia umowne dotyczące zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

2. Zawarcie umowy nastąpi zgodnie z terminami określonymi w ustawie Pzp. Przed zawarciem umowy Wykonawca najwyżej oceniony dostarczy Zamawiającemu dokumenty wyszczególnione w SWZ.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/11/2021
Local time: 11:00
Place:

Siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000, na komputerze Zamawiającego poprzez zalogowanie się na stronie www.miniportal.uzp.gov.pl i odszyfrowanie ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Wrzesień 2022 r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1.Każdy Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do złożenia w postaci elektronicznej Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, który stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

3.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ,4, 5, 7 -10 ustawy Pzp.

4.Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Pzp.

5. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania www.miniportal.uzp.gov.pl

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy.

Pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą.

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy z

Wykonawców.

8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy

wykonują roboty lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty, usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wchodzący w skład np. konsorcjum, czy spółki cywilnej.

Szczegółowe wymagania dotyczące warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia z postepowania,

złożenia podmiotowych środków dowodowych, oraz pozostałych informacji zostały określone w SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/09/2021