Bauleistung - 50294-2023

25/01/2023    S18

Dänemark-Odense: Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen

2023/S 018-050294

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: VandCenter Syd A/S
Nationale Identifikationsnummer: 17414003
Postanschrift: Vandværksvej 7
Ort: Odense
NUTS-Code: DK031 Fyn
Postleitzahl: 5000
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Camilla Torp
E-Mail: cto@vandcenter.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.vandcenter.dk
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Separatkloakering Stige Vest

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Entreprisen omfatter separatkloakering af eksisterende fælleskloakeret boligområde beliggende i Stige Vest

omfattende ca. 230 ejendomme, ved udførelse af nyt 2 strengs afløbssystem og nye stikledninger til berørte

ejendomme.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45232400 Bauarbeiten für Abwasserkanäle
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK031 Fyn
Hauptort der Ausführung:

Stige Vest

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Entreprisen omfatter separatkloakering af eksisterende fælleskloakeret boligområde beliggende i Stige

Vest omfattende ca. 230 ejendomme, ved udførelse af nyt 2 strengs afløbssystem og nye stikledninger til

berørte ejendomme. I udførelse af entreprisen skal endvidere anvendes styrede boringer ved henholdsvis

pilotrørsmetoden og microtunnelering. Projektet omfatter desuden etablering af 2 nye pumpestationer med

tilhørende trykledning samt etablering af et sandfangsbassin på 7500 m3.

Entreprisen omfatter i store træk følgende:

• Etablering af ca. 3600 m ø200mm spildevandsledning med tilhørende brønde, primært be-liggende i vejareal

• Etablering af ca. 3850 m ø200 – ø1000mm regnvandsledning primært beliggende i dob-beltgrav med

spildevandsledning.

• Etablering af ca. 360 m ø200 – ø800 mm styrede boringer ved henholdsvis pilotrørsmeto-den og

microtunnelering.

• Etablering af ø110 spildevandsstik med skelbrønde til alle ejendomme

• Etablering af ø110 mm regnvandsstik til alle ejendomme ekskl. de ejendomme der udtræ-der med regnvand.

• Etablering af ca. 200 m ø110 mm PE PN10 trykledning

• 75 stk ø600 mm plastbrønde

• 59 stk ø1250 mm betonbrønde

• Etablering af 2 byggegruber som tæt spuns til ny pumpebrønd

• Etablering af afsendergrube og modtagergrube til microtunnelering

• Etablering af 4 afsendergruber og 4 modtagergruber til pilotrørsboring

• Sætning af 2 stk ø2000 pumpebrønde (bygherreleverance)

• Udskiftning af vejbrønde og stikledninger

• Etablering af sandfangsbassin på 7500 m3

• Etablering af bakkelandskab

• Retablering af belægninger

• Retablering af kantsten og fortove over stikledninger

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 246-712237
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Separatkloakering Stige Vest

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Adgang til udbudsmaterialet, al kommunikation under udbudsproceduren, inklusiv spørgsmål samt svar herpå,

og afgivelse af ansøgning og tilbud sker via udbudsplatformen iBinder.

Ansøger vil som udgangspunkt være udelukket fra deltagelse i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af én

eller flere af de udelukkelsesgrunde, der er gældende for udbuddet. Dette gælder dog ikke, hvis ansøgeren i

overensstemmelse med udbudslovens § 138 om self-cleaning kan dokumentere, at ansøgeren er pålidelig. For

udbuddet gælder de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 7, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023