Lieferungen - 50295-2022

28/01/2022    S20

Polen-Katowice: Nadelholz

2022/S 020-050295

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 017-042074)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Lucyna Fuchs
E-Mail: l.fuchs@pgg.pl
Telefon: +48 327161475
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.pgg.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1

Referenznummer der Bekanntmachung: 702200010
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
03411000 Nadelholz
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO. Zamawiający przedstawia klauzulę informacyjną wynikającą z przepisów RODO w kategorii kontrahent – treść klauzuli informacyjnej umieszczona jest na stronie internetowej PGG S.A. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/01/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 017-042074

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.1.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacja na temat aukcji elektronicznej
Anstatt:

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna.

Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcje elektroniczną w zakresie części zamówienia nr 1-7. Aukcja zostanie przeprowadzona, jeżeli w postępowaniu w zakresie w/w części zamówienia złożone zostaną co najmniej dwie ważne oferty niepodlegające odrzuceniu.

Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz Szczegółowe informacje zawarto w SWZ.

muss es heißen:

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna.

Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcje elektroniczną w zakresie części zamówienia nr 1-12. Aukcja zostanie przeprowadzona, jeżeli w postępowaniu w zakresie w/w części zamówienia złożone zostaną co najmniej dwie ważne oferty niepodlegające odrzuceniu.

Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz Szczegółowe informacje zawarto w SWZ.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: