Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 503125-2019

24/10/2019    S206

Sverige-Helsingborg: Förmedling av vårdpersonal

2019/S 206-503125

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Helsingborgs stad
Ort: Helsingborg
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Land: Sverige
E-post: rebecka.svantesson@helsingborg.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.helsingborg.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=46304
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Legitimerad HSL-personal

Referensnummer: VOF 137/2019
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79624000 Förmedling av vårdpersonal
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar inhyrning av HSL-personal (legitimerad arbetsterapeut, legitimerad fysioterapeut (sjukgymnast) och legitimerad sjuksköterska).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Legitimerad Arbetsterapeut

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85100000 Hälsovårdstjänster
85142000 Paramedicinska tjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

-

II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Legitimerad Fysioterapeut (Sjukgymnast)

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85100000 Hälsovårdstjänster
85142000 Paramedicinska tjänster
85142100 Sjukgymnasttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

— -

II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Legitimerad Sjuksköterska)

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85100000 Hälsovårdstjänster
85142000 Paramedicinska tjänster
85141200 Sjukskötersketjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

— -

II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.10)Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11)Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar / Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
Datum: 18/11/2019
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Helsingborg
Ort: Helsingborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/10/2019