Services - 503362-2019

24/10/2019    S206

Danmark-Fredericia: Juridisk virksomhed

2019/S 206-503362

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – forsyningsvirksomhed

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Energinet Forretningsservice A/S
CVR-nummer: 39314797
Postadresse: Tonne Kjærsvej 65
By: Fredericia
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Barløse
E-mail: indkob@energinet.dk
Telefon: +45 70102244
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=251929&B=ENERGINET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=251929&B=ENERGINET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale vedr. advokatbistand

Sagsnr.: 19/01210
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79100000 Juridisk virksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker ved etablering af nærværende koncernrammeaftale at anskaffe advokatbistand til hele Energinet. Advokatbistanden består af forskellige opgaver af både kortere og længerevarende varighed.

Rammeaftalen opdeles i 5 delaftaler:

- Delaftale 1: Leverandørkontrakter, Udbudsret og IT-ret,

- Delaftale 2: Juridisk Rådgivning inden for M&A, Selskabsret, Energiret, Konkurrence- og Statsstøtteret, Offentlig forvaltnings- og EU-ret, Miljøret og Rettighedserhvervelse i en el-energiretlig kontekst,

- Delaftale 3: Juridisk Rådgivning inden for M&A, Selskabsret, Energiret, Konkurrence- og Statsstøtteret, Offentlig forvaltnings- og EU-ret, Miljøret og Rettighedserhvervelse i en gas- og olie-energiretligt kontekst,

- Delaftale 4: Finansieringsret, Skatteret,

- Delaftale 5: Ansættelsesret.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 175 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 5
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Leverandørkontrakter, Udbudsret og IT-ret

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79100000 Juridisk virksomhed
79110000 Advokatbistand og repræsentation
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker ved etablering af nærværende delaftale af anskaffe advokatbistand inden for Leverandørkontrakter, Udbudsret og IT-ret.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Nærværende koncernrammeaftale udbydes af forretningsenheden Forretningsservice, som fungerer som indkøbscentral for Energinet-koncernen. For yderligere information henvises til udbudsmaterialet.

Oversigt over de til koncernen tilknyttede selskaber som kan benytte rammeaftalen kan findes her: https://energinet.dk/Indkoeb/Om-indkoeb/Fakurering---praktisk-info

Option: forlængelse 3 x 12 mdr.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Juridisk Rådgivning inden for M&A, Selskabsret, Energiret, Konkurrence- og Statsstøtteret, Offentlig forvaltnings- og EU-ret, Miljøret og Rettighedserhvervelse i en el-energiretlig kontekst

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79110000 Advokatbistand og repræsentation
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker ved etablering af nærværende delaftale af anskaffe Juridisk Rådgivning inden for en el-energiretlig kontekst. Det omfatter bl.a. M&A, Selskabsret, Energiret, Konkurrence- og Statsstøtteret, Offentlig forvaltnings- og EU-ret, Miljøret og Rettighedserhvervelse.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Nærværende koncernrammeaftale udbydes af forretningsenheden Forretningsservice, som fungerer som indkøbscentral for Energinet-koncernen. For yderligere information henvises til udbudsmaterialet.

Oversigt over de til koncernen tilknyttede selskaber som kan benytte rammeaftalen kan findes her: https://energinet.dk/Indkoeb/Om-indkoeb/Fakurering---praktisk-info

Option: forlængelse 3 x 12 mdr.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Juridisk Rådgivning inden for M&A, Selskabsret, Energiret, Konkurrence- og Statsstøtteret, Offentlig forvaltnings- og EU-ret, Miljøret og Rettighedserhvervelse i en gas- og olie-energiretlig kontekst

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79110000 Advokatbistand og repræsentation
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker ved etablering af nærværende delaftale af anskaffe Juridisk Rådgivning inden for en gas- og olie-energiretlig kontekst. Det omfatter bl.a. M&A, Selskabs-ret, Energiret, Konkurrence- og Statsstøtteret, Offentlig forvaltnings- og EU-ret, Miljøret og Rettighedserhvervelse.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Nærværende koncernrammeaftale udbydes af forretningsenheden Forretningsservice, som fungerer som indkøbscentral for Energinet-koncernen. For yderligere information henvises til udbudsmaterialet.

Oversigt over de til koncernen tilknyttede selskaber som kan benytte rammeaftalen kan findes her: https://energinet.dk/Indkoeb/Om-indkoeb/Fakurering---praktisk-info

Option: forlængelse 3 x 12 mdr.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Finansieringsret og Skatteret

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79110000 Advokatbistand og repræsentation
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker ved etablering af nærværende delaftale af anskaffe Juridisk Rådgivning inden for Finansieringsret og Skatteret.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Nærværende koncernrammeaftale udbydes af forretningsenheden Forretningsservice, som fungerer som indkøbscentral for Energinet-koncernen. For yderligere information henvises til udbudsmaterialet.

Oversigt over de til koncernen tilknyttede selskaber som kan benytte rammeaftalen kan findes her: https://energinet.dk/Indkoeb/Om-indkoeb/Fakurering---praktisk-info

Option: forlængelse 3 x 12 mdr.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ansættelsesret

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79110000 Advokatbistand og repræsentation
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker ved etablering af nærværende delaftale af anskaffe Juridisk Rådgivning indenfor ansættelsesret.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Nærværende koncernrammeaftale udbydes af forretningsenheden Forretningsservice, som fungerer som indkøbscentral for Energinet-koncernen. For yderligere information henvises til udbudsmaterialet.

Oversigt over de til koncernen tilknyttede selskaber som kan benytte rammeaftalen kan findes her: https://energinet.dk/Indkoeb/Om-indkoeb/Fakurering---praktisk-info

Option: forlængelse 3 x 12 mdr.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Økonomisk og finansiel kapacitet:

Ansøgeren skal bekræfte den økonomiske formåen med information fra seneste års regnskab i relation til følgende økonomiske nøgletal:

1) Egenkapital: samlet egenkapital inkl. aktiekapital, reserver, opskrivninger, overført resultat mv.;

2) Soliditetsgrad: (Egenkapital / Samlet balancesum)

Mindstekrav:

Ad 1) Egenkapitalen fra seneste års regnskab skal minimum udgøre

— For Delaftale 1: 15 000 000 DKK,

— For Delaftale 2: 15 000 000 DKK,

— For Delaftale 3: 15 000 000 DKK,

— For Delaftale 4: 2 500 000 DKK,

— For Delaftale 5: 1 000 000 DKK.

Ad 2) For alle 5 delaftaler gælder det at Soliditetsgraden fra seneste års regnskab minimum skal være 20 pct. Hvis soliditetsgraden er mellem 15 pct. og 20 pct. kan mindstekravet alternativt opfyldes, hvis egenkapitalen fra seneste års regnskab overstiger 3 gange den krævede minimumsegenkapital for de respektive delaftaler.

Teknisk og faglig kapacitet:

Fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 2.3.1.2

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Advokaten skal være et advokatselskab som overholder reglerne i retsplejelovens § § 124 – 124g og tilhørende bekendtgørelse om advokatselskaber (nr. 1427/2007).

III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Fakturering skal ske elektronisk, jf. gældende lov om offentlige betalinger mv. (pt. lov nr. 798 af 28.6.2007), og skal ske i henhold til informationerne på energinet.dk/faktura Fakturaen skal udstedes i aftalte valuta, angive indkøbsordrenummer (IO), projekt/opgavenavn, parternes CVR-nummer og oplysninger om hver enkelt medarbejders faktiske timeforbrug. Betaling forfalder 30 kalenderdage efter Købers modtagelse af fyldestgørende faktura.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tildelingskriteriet er det økonomiske mest fordelagtige tilbud vurderet på baggrund af det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 11/11/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Virksomheder, hvori Energinet SOV (CVR nr. 28 98 06 71) eller et andet selskab i Energinet-koncernen på tidspunktet for Rammeaftalens indgåelse besidder, eller i Rammeaftalens løbetid erhverver halvdelen eller mere end halvdelen af kapitalen eller aktiverne, eller har beføjelse til at udøve halvdelen eller mere end halvdelen af stemmerettighederne eller har ret til at lede virksomhedens forretninger uanset det officielle navn (alle benævnt ”Klienten”), har ret til at benytte Rammeaftalen.

Såfremt det ønskes at ansøge om deltagelse i denne udbudsproces, skal det tilhørende ESPD udfyldes. ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i EU-Supply. ESPD’et skal udfyldes i EU-Supply, hvorefter det afleveres via ”Min besvarelse”.

Ansøger skal være opmærksom på gældende forhold i udbudsbetingelsernes pkt. 2.1.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævntet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt;

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsen Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/10/2019