Help us improve the TED website by filling out our short survey!

Supplies - 503409-2018

15/11/2018    S220    Supplies - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition 

Slovakia-Košice: Isotopic reagents

2018/S 220-503409

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
National registration number: 35562340
Postal address: Rastislavova 43
Town: Košice-mestská časť Juh
NUTS code: SK042
Postal code: 042 53
Country: Slovakia
Contact person: JUDr. Michaela Pitoňáková
E-mail: pitonakova@inmm.sk
Telephone: +421 556118333
Fax: +421 556118309

Internet address(es):

Main address: http://www.inmm.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9124

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Xofigo

Reference number: 2/2018
II.1.2)Main CPV code
33696400
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom obstarávania je dodávka humánneho lieku Xofigo 1100 kBq/ml injekčný roztok, sol inj 1x6 ml (liek. inj. skl.) s obsahom 223Ra. Xofigo sa indikuje na liečbu dospelých pacientov s pokročilou rakovinou prostaty s prítomnosťou symptomatických kostných metastáz, bez prítomnosti viscerálnych metastáz. Xofigo je terapeutické rádiofarmakum vyžarujúce alfa častice. Účinná látka: Chlorid radnatý (223Ra).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 366 485.76 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK042
NUTS code: SK032
Main site or place of performance:

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, pracovisko Košice, Rastislavova 43, Košice, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, pracovisko Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Description of the procurement:

Dodávka humánneho lieku Xofigo 1100 kBq/ml injekčný roztok, sol inj 1x6 ml (liek.inj.skl.) s obsahom 223Ra v predpokladanom množstve 704 ks na obdobie 48 mesiacov.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • protection of exclusive rights, including intellectual property rights
Explanation:

Jediným výrobcom lieku Xofigo je Bayer AS, Oslo, Nórsko. Držiteľom rozhodnutia o registrácii daného lieku je Bayer Pharma AG, Berlín, Nemecko, reg.č. EU/1/13/873/001, dátum 1.registrácie 13.11.2013 (prehlásenie spoločnosti Bayer Pharma AG, Nemecko, vykonávacie rozhodnutie EK č. K(2013)8087 zo dňa 13.11.2013,vyk. rozh. EK č. C(2018)4018 zo dňa 21.6.2018) Na základe čestného prehlásenia Bayer, spol. s r. o.,Bratislava, je zrejmé, že Bayer, spol. s r. o., je na území SR výhradným zástupcom Bayer AG, Nemecko.Z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv môže požadovanú dodávku lieku, poskytnúť len Bayer, spol. s r. o. Neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov VO a verejný obstarávateľ vzniknutú situáciu nezapríčinil sám svojím konaním. Dôvod nedostatku alternatívnych riešení vyplýva z ochrany výhradných práv spoločnosti Bayer,spol. s r. o, a preto je splnená podmienka pre použitie § 81 písm. b) bod 3 zákona.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 127-289511
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Xofigo

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/11/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Bayer, spol. s r.o.
National registration number: 35759143
Postal address: Karadžičova 2
Town: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS code: SK010
Postal code: 811 09
Country: Slovakia
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 366 485.76 EUR
Total value of the contract/lot: 3 366 485.76 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy nie je predmetné verejné obstarávanie zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/11/2018