Paslaugos - 503484-2019

25/10/2019    S207

Belgija-Briuselis: Metodikos, skirtos prekybos liberalizavimo poveikio biologinei įvairovei (ekosistemoms ir ekosistemų paslaugoms) vertinti, kūrimas

2019/S 207-503484

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Directorate-General for Environment
Adresas: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE BELGIQUE-BELGIË
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: Markets Team
El. paštas: env-tenders@ec.europa.eu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Metodikos, skirtos prekybos liberalizavimo poveikio biologinei įvairovei (ekosistemoms ir ekosistemų paslaugoms) vertinti, kūrimas

Nuorodos numeris: ENV.D.2/SER/2018/0030
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90700000 Aplinkosauginės paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Šios paslaugų pirkimo sutarties tikslas – plėsti ir gilinti 2017 m. apimties tyrimo (https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d6bb33aa-2bf3-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-68999387) metu pradėtą darbą, siekiant sukurti integruotą, visapusišką ir tinkamą naudoti metodiką, skirtą vertinti prekybos liberalizavimo poveikį (potencialų ir realų bei susijusius prekybos srautų pokyčius) biologinei įvairovei.

Tokia metodika turėtų sudaryti sąlygas lanksčiai ir pagal kontekstą ją naudoti; priklausomai, pvz., nuo dalyvaujančių valstybių, jų biologinės įvairovės ir ekosistemų, konkrečios (-ių) prekybos priemonės (-ių) savybės (-ių), taip pat ir nuo siekiamo analizės lygio (bendrojo arba išsamaus ir nuodugnaus vertinimo).

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 209 970.00 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: 00 Not specified
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Extra Muros.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Norėdamas pasiekti sutarties tikslus rangovas turi įgyvendinti nurodytas užduotis:

1 užduotis: Panašaus darbo rinkimas (ES viduje ir už jos ribų), įskaitant minėtą apimties tyrimą, ir galimas kitas sukurtas metodikas bei rodiklius, skirtus prekybos liberalizavimo poveikiui biologinei įvairovei ir ekosistemoms (galimam ir realiam) vertinti;

2 užduotis: Stiprybių ir spragų, silpnybių ir turimų žinių iššūkių analizė: remiantis 1 užduoties išvadomis, 2 užduotis apims spragų, silpnybių ir turimų žinių ar sukurtų metodikų iššūkių analizę;

3 užduotis: Tvirtos ir visapusės metodikos kūrimas, siekiant įvertinti prekybos liberalizavimo poveikį biologinei įvairovei, ekosistemoms ir ekosistemų paslaugoms: remiantis 2 užduoties rezultatais, 3 užduotis bus sukurti tvirtą ir visapusę integruotą metodiką, skirtą įvertinti prekybos liberalizavimo poveikį biologinei įvairovei, ekosistemoms ir ekosistemų paslaugoms.

Atviras konkursas – 15 mėnesių trukmės viena paslaugų pirkimo sutartis.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Sąnaudos - Vardas: Siūlomos metodikos kokybė / Lyginamasis svoris: 50
Sąnaudos - Vardas: Darbo organizavimas ir išteklių paskirstymas / Lyginamasis svoris: 30
Sąnaudos - Vardas: Kokybės kontrolės priemonės / Lyginamasis svoris: 20
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Tai buvo anksčiau publikuota išankstiniame informaciniame skelbime OL 2018/S 056-123139 pavadinimu „Metodikos ir rodiklių, skirtų prekybos tarp ES ir prekybos derybų partnerio liberalizavimo galimo poveikio biologinei įvairovei (ekosistemoms ir ekosistemų paslaugoms) vertinimui, kūrimas“, suma – 230 000 EUR.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 198-446821
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 07.0202/2019/812941/SER/ENV.D.2
Pavadinimas:

Metodikos, skirtos prekybos liberalizavimo poveikio biologinei įvairovei (ekosistemoms ir ekosistemų paslaugoms) vertinti, kūrimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
09/10/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Institute for European Environmental Policy AISBL
Adresas: Rue Joseph II 36-38
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE BELGIQUE-BELGIË
Pašto kodas: 1000
Šalis: Belgija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Vrije Universiteit Amsterdam — Institute for Environmental Studies (IVM)
Adresas: De Boelelaan 1085
Miestas: Amsterdam
NUTS kodas: NL NEDERLAND
Pašto kodas: 1081 HV
Šalis: Nyderlandai
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Trinomics BV
Adresas: Westersingel 34
Miestas: Rotterdam
NUTS kodas: NL NEDERLAND
Pašto kodas: 3014 GS Rotterdam
Šalis: Nyderlandai
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 230 000.00 EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 209 970.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba dalis
Dalis: 15 %
Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:

14,82 %

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Vadovaujantis 18.7.2018 Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių priedo 11 straipsnio 1 dalies e punktu, jei perkamos naujos paslaugos ar darbai, kuriais kartojamos panašios paslaugos ar darbai, pavesti ekonominės veiklos vykdytojui, kuriam ta pati perkančioji organizacija skyrė pradinę sutartį, jei tos paslaugos ar darbai atitinka pagrindinį projektą, dėl kurio, paskelbus skelbimą apie pirkimą, buvo skirta pradinė sutartis, laikantis 11.4) punkte nustatytų sąlygų.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxemburg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 43032100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Galite pateikti bet kokias pastabas dėl sutarties skyrimo procedūros I.1) dalyje nurodytai perkančiajai organizacijai.

Jeigu manote, kad buvo blogai administruojama, galite pateikti skundą Europos ombudsmenui per 2 metus nuo dienos, kai tapo žinomi faktai, kuriais grindžiamas skundas (žr. http://www.ombudsman.europa.eu). Dėl tokio skundo nebus sustabdytas apeliacijų teikimo laikotarpis ar pradėtas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.

Per 2 mėnesius nuo sprendimo paskirti sutartį galima pateikti apeliaciją VI.4.1) dalyje nurodytai institucijai.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/10/2019