Szolgáltatások - 503617-2021

05/10/2021    S193

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2021/S 193-503617

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Srágli Attila
E-mail: sragli.attila@aeek.hu
Telefon: +36 13561522
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.aeek.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

EBP keretében tervezési feladatok 8 részben - ÉPC

Hivatkozási szám: EKR001060102018
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Jávorszky Ödön Kórház

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71243000 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71318100 Épületek mesterséges és természetes világításával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71321000 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71321200 Fűtőrendszer-tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322100 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mennyiségfelmérési szolgáltatások
71327000 Teherhordó szerkezetekkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások
71333000 Gépészeti tervezési szolgáltatások
71334000 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1125 Budapest, Diós árok 3.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Jávorszky Ödön Kórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:

A Jávorszky Ödön Kórház meglévő Főépület felújításához (nettó 3 800 m2, bruttó 4 256 m2), valamint új épületek (bruttó 8 305 m2) létrehozásához és kapcsolódó bontásokhoz (bruttó 5 631 m2), továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.

I.) Előkészítési fázis

1.) Felmérési rész

2.) Koncepció készítési rész

3.) Vázlatterv készítési rész

II.) Engedélyezési terv fázis

III.) Kiviteli terv fázis

IV.) Művezetési fázis (opcionális)

V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)

Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.

A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.

A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.

A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:

- az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,

- megközelítést,

- a térkapcsolatokat,

- belső közlekedési rendszert,

- közös használatú tereket,

- parkolási rendszert,

- és a tömegformát.

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 63
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 010-019905

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 5
Elnevezés:

Jávorszky Ödön Kórház

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
16/12/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: REVIVO Környezetvédelmi és Mélyépítéstervező Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_13414737
Postai cím: Szent László Tér 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
E-mail: revivo@revivokft.hu
Telefon: +36 14317155
Fax: +36 14317155
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 405 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés módosítás dátuma: 2021.09.10.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezési szerint.

VI.3) folytatása karakterkorlátozás miatt:

6. rész: 5 db.érvényes:3: Perfektum Építész Kft., 1036 Bp, Perc u 2.(nyertes), DAW Kft, 1124 Bp, Vas Gereben u 25, KREATÍV KFT, 1138 Bp, Váci ú 140. érvénytelen:2: RI-ZA-LIT KFT, 1221 Bp, Lomnici u 28/A, Plan Drive Kft, 1139 Bp, Röppentyű u. 73/d. 7. rész: 7 db.érvényes:3: Terraszer Kft., 1046 Bp, Szőnyi I. u 80.(nyertes), Aquincum Építész Stúdió Kft, 2085 Pilisvörösvár, Fő u 33, REVIVO Kft., 1102 Bp, Szent László Tér 20. érvénytelen: 2: "A" STÚDIÓ '90 Építésztervező Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u 5, Perfektum Építész Kft., 1036 Bp, Perc u 2. figyelmen kívül hagyott:2: Paulinyi-Reith & Partners Zrt. (1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.), Középülettervező Zrt., 1023 Bp, Lublói u 2. 8. rész: 6 db. érvényes: 3: DAW Kft, 1124 Bp, Vas Gereben u 25. (nyertes), Terraszer Kft., 1046 Bp, Szőnyi I. u 80.,KREATÍV KFT, 1138 Bp, Váci ú 140. érvénytelen: 2: Perfektum Építész Kft., 1036 Bp, Perc u 2. REVIVO Kft., 1102 Bp, Szent László Tér 20. figyelmen kívül hagyott:1: Középülettervező Zrt., 1023 Bp, Lublói u 2.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/09/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71243000 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71318100 Épületek mesterséges és természetes világításával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71321000 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71321200 Fűtőrendszer-tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322100 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mennyiségfelmérési szolgáltatások
71327000 Teherhordó szerkezetekkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások
71333000 Gépészeti tervezési szolgáltatások
71334000 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1125 Budapest, Diós árok 3.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Jávorszky Ödön Kórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:

A Jávorszky Ödön Kórház meglévő Főépület felújításához (nettó 3 800 m2, bruttó 4 256 m2), valamint új épületek (bruttó 8 305 m2) létrehozásához és kapcsolódó bontásokhoz (bruttó 5 631 m2), továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.

I.) Előkészítési fázis

1.) Felmérési rész

2.) Koncepció készítési rész

3.) Vázlatterv készítési rész

II.) Engedélyezési terv fázis

III.) Kiviteli terv fázis

IV.) Művezetési fázis (opcionális)

V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)

Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.

A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.

A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.

A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:

- az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,

- megközelítést,

- a térkapcsolatokat,

- belső közlekedési rendszert,

- közös használatú tereket,

- parkolási rendszert,

- és a tömegformát.

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 63
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 405 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: REVIVO Környezetvédelmi és Mélyépítéstervező Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_13414737
Postai cím: Szent László Tér 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
E-mail: revivo@revivokft.hu
Telefon: +36 14317155
Fax: +36 14317155
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

2.1. Felek rögzítik, rögzítik, hogy az alábbi feladatok teljesítése a felfüggesztés időpontjában folyamatban voltak, nem zárultak le, azok teljesítése a 1.4. pontban megjelölt naptól folytatódik:

- Szerződés II.4.A. I.2) pontjában meghatározott Előkészítési fázis / Koncepció készítési rész

2.2. Felek megállapodnak, hogy a 2.1. pontjában meghatározott feladat teljesítésére a 1.4. pontban megjelölt időponttól kezdődően az alábbi (kötbérköteles) határidő áll Tervező rendelkezésére:

- Szerződés II.4.A. I.2) pontjában meghatározott Előkészítési fázis / Koncepció készítési rész +29 nap., mely a felfüggesztésből eredő 24 napból és a koncepció terv véleményezési időszakának elhúzódásából adódó további 6 napból tevődik össze

2.3. Felek rögzítik, hogy Szerződés II.4.A. I.3) pontjában meghatározott Előkészítési / Vázlatterv készítési rész határideje a Szerződés II.4. A. I.2) Előkészítési fázis / Koncepció készítési rész elfogadását követően, Vázlatterv készítési rész Megrendelő általi írásbeli elrendelésével kezdődik, Megrendelő által kijelölt koncepció tovább tervezésével.

2.4. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által javasolt koncepció változatot Megrendelő felettes szerve (EMMI) jóváhagyta, erről Megrendelő 2021. január 11-én értesítette Tervezőt.

2.5. Felek megállapodnak, hogy a 2.3. pontjában meghatározott feladat teljesítésére a 2.4. pontban megjelölt időponttól kezdődően az alábbi (kötbérköteles) határidő áll Tervező rendelkezésére, figyelembe véve a Tervező által készített és Megrendelő által jóváhagyott műszaki ütemtervet:

- Szerződés II.4.A. I.3) pontjában meghatározott Előkészítési fázis / Vázlatterv készítési rész a szerződéskötést követő 110 napon belül, vagyis a koncepció készítési rész elfogadását és a vázlatterv készítési rész elrendelését követő 30 napon belül (kötbérköteles határidő).

2.6. Felek kijelentik, hogy Szerződés jelen Módosítással nem érintett rendelkezései az eredeti tartalommal hatályban maradnak.

2.7. Felek rögzítik továbbá, hogy a Megrendelő személyében bekövetkező jogutódlásra tekintettel módosítják a Szerződés Megrendelő felé kiállított számla megnevezésére, címzésére vonatkozó, valamint a kapcsolattartásra kijelölt személyekre vonatkozó részét az alábbiak szerint:

2.7.1. Tervező tudomásul veszi, hogy a Megrendelő felé kiállított számláján fel kell tüntetni az alábbi egyedi azonosítót: EBP/243/2021.

A számlát az alábbi megnevezéssel, címzéssel kell ellátni:

Központi Humánfejlesztési Nonprofit Kft.

Cím: 1054 Budapest, Hold utca 1.

Adószáma: 10476077-2-41

2.7.2. A Megrendelő által a Szerződés teljesítése kapcsán kapcsolattartásra kijelölt személy:

Döntést igénylő feladatok:

Név: Orosz János

Telefon: +36 30 655 6938

Név: Somogyi Zoltán

Telefon: +36 20 495 9038

Operatív feladatok:

Név: Tanyi Péter

Telefon: +36 30 415 9104

E-mail: Tanyi.Peter@okfo.gov.hu

2.8. A Kbt. 138. § (3) bekezdésének, 2021. február 1-én hatályba lépett módosítására tekintettel, a szerződés IX.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

IX.2. A Tervező kötelezettsége, hogy a szolgáltatásai teljesítése során betartsa a Kbt. 138. - 139. §-ban az alvállalkozókra és a szakemberekre meghatározott előírásokat. Tervező kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Tervező a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. Tervező a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

1.2. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Tervezővel, mint a közbeszerzési eljárás nyertesével a 5. rész feladatainak ellátására 2019. év december hó 16. napján Tervezési Szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötött [ÁEEK/33391-37/2019 iktatószámon].

1.3. Felek rögzítik, hogy Magyarország Kormánya az új koronavírus (Covid-19) járvány miatt Magyarország területére 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett. A veszélyhelyzetre tekintettel a Megrendelő 2020. március 25. napján a Szerződések teljesítésének felfüggesztéséről döntött.

1.4. A Szerződés felfüggesztését okozó, az új koronavírus (Covid-19) járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet 2020. június hó 18. napjával megszűnt. Megrendelő értesítése alapján a Szerződés felfüggesztése 2020. július hó 1. napjával visszavonásra került, a teljesítés ezzel a nappal folytatódott.

1.5. Felek rögzítik, hogy a Tervező 2020. július 2-án, majd 2020. július 28. napján akadályközlést nyújtott be Megrendelőnek, amit a Megrendelő nem fogadott el. Az Előkészítési fázis / Vázlatterv készítési rész akadályoztatásának oka, az a Megrendelői előírás, mely megtiltja Tervezők részére az Előkészítő fázisban a párhuzamos munkavégzést. A Megrendelő utasítása szerint Tervező a vázlatterv kidolgozását csak megrendelői jóváhagyással rendelkező koncepciótervre kezdheti meg, Megrendelő írásos elrendelését követően. A jóváhagyás feltétele az EMMI Államtitkári engedélye, amelyet 2020. december 18-án, IV/11339-1/2020/EÜFEJL iktatószámon kelt levél rögzít, miszerint a C2 változat elfogadásra került.

1.6. Felek rögzítik, az új koronavírus (Covid-19) járvány a kihirdetett veszélyhelyzet fennállásának időtartamán túl is jelentősen befolyásolta az egészségügyi intézmények működését. A járvány első hulláma után szükségessé váló intézkedések, illetve a járvány következő hullámára történő felkészülés olyan többletfeladatokat rótt az intézményekre, amelyek jelentősen meghaladták az intézmény „normál” működés rendjét. A 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet - 3 havonta történő felülvizsgálat mellett - 2021. június 18. napjáig szóló járványügyi készültség bevezetéséről döntött.

1.7. Felek rögzítik, hogy 2020. szeptemberétől megindult az új koronavírus (Covid-19) járvány második hulláma, amely ismételten fokozatosan növekvő terhelésnek tette ki az intézményeket. Az járvány második hullámának erősödése miatt a Kormány a 478/2020. (XI. 3.) rendeletével 2020. november 04. napjától ismételten veszélyhelyzetet hirdetett, amelynek nyomán a kórházak ismételten veszélyhelyzeti működésre álltak át.

1.8. Ezen okok mind a jogelőd Megrendelő Állami Egészségügyi ellátó Központ, mind a Kórház működésében, illetve a rendelkezésre álló kapacitásaik kihasználtságában háttérbe szorították a járványhoz közvetlenül nem kapcsolódó szakmai tevékenységeiket. Ebbe a körbe tartoznak az Egészséges Budapest Programban (továbbiakban: EBP) zajló fejlesztéssel kapcsolatos tervezési folyamatokban való közreműködés.

1.9. A Ptk. 5. 122. § (2) bekezdés, szerint „Az egyik felet terhelő közbenső intézkedés elmulasztása kizárja, hogy a másik fél olyan kötelezettségére nézve kövessen el szerződésszegést, amely kötelezettségének teljesítését a közbenső intézkedés elmulasztása megakadályozza”. Ennek megfelelően az orvosszakmai program rendelkezésre bocsátásának időtartama a Tervező részére a Tervezési Szerződésben meghatározott határidőket nem terheli, ezek az időtartamok kötbérmentes időszaknak minősülnek.

1.10. A Szerződés alapját képező közbeszerzési eljárás 2018. végén indult, így a 2020. januárjában kialakult koronavírus világjárvány és az ezzel kapcsolatosan Magyarország területén, 2020. tavaszán jelentkező első hulláma, az annak nyomán - az első hullám lecsengését követően is jelentkező - a kórházakra háruló többlet feladatok, valamint a járvány 2020. szeptemberétől jelentkező második hulláma miatti terhelés növekedés, illetve a 2020. március 11-től és 2020. november 4-től kihirdetett veszélyhelyzet, illetve a 2020. június 17-től fennálló járványügyi készültség nem volt előrelátható. Ezek bekövetkezése sem a Megrendelőnek, sem a Tervezőnek, sem a tervezéssel érintett Kórháznak nem volt előre látható, azok felmerülése nekik nem róható fel. Felek elismerik, hogy a szerződés teljesítési határidejét nagy mértékben befolyásolta az, hogy a Kórházak a járvány miatt leterheltek voltak, a szükséges orvosszakmai programot határidőbe nem tudták szálltani.

1.11. Megrendelő kifejezett szándéka, az EBP fejlesztések megvalósítása, az ezekhez kapcsolódó tervezési szerződések fenntartása és a teljesítése, ezért kezdeményezi a Szerződésbe foglalt teljesítési határidők, a Tervező által történő akadályközlés és az akadály megszűnése közötti időtartamot figyelembe vevő módosítását. A módosítás kizárólag a Kbt. rendelkezésinek megfelelően kerülhet sor.

1.12. Felek rögzítik, hogy jelen 1. számú Módosítás (a továbbiakban: Módosítás) megfelel a 141. § (4) bekezdés c) pont rendelkezéseinek, mert

- a módosítást olyan körülmények - a Szerződés megkötését követően indult járvány miatti helyzet - teszik szükségessé, amelyeket a Megrendelő, ajánlatkérőként kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre [Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) pont];

- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét [Kbt. 141. § (4) bekezdés cb) pont], mert a módosítás kizárólag a teljesítési határidőket érinti;

- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át [Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) pont] - Felek kijelentik, hogy a Módosítás egyáltalán nem érinti a Szerződésben rögzített ellenértéket, az nem változik.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 405 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 405 000 000.00 HUF