Szolgáltatások - 503678-2018

15/11/2018    S220

Magyarország-Budapest: Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel

2018/S 220-503678

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000548342018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000548342018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Személyszállítás autóbuszokkal 2019–2021 (Eseti)

Hivatkozási szám: EKR000548342018
II.1.2)Fő CPV-kód
60172000 Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretszerződés / Személyszállítás autóbuszokkal 2019–2021. évekre

I. Ajánlatkérő eseti igénye alapján személyszállítási feladatok végrehajtása MAGYARORSZÁG területén belül (1-4. részajánlati körök).

A részajánlati körök a II.2.1) pontban, szükség szerinti számban ismételve kerülnek meghatározásra.

II. Ajánlatkérő eseti igénye alapján nemzetközi személyszállítási feladatok ellátása Európa területén belül minimum 50 fős, „C” kategóriájú autóbuszokkal, eseti megrendelés alapján. (5. részajánlati kör).

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

BP-Pest megyehatár-MH BHD „A”és„B” típusú autóbusz

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
60172000 Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG területén belül Budapest – Pest megyehatár – országhatár által határolt terület.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretszerződés / Ajánlatkérő eseti igénye alapján személyszállítási feladatok végrehajtása MAGYARORSZÁG területén belül Budapest – Pest megyehatár – országhatár által határolt területen telephellyel rendelkező, 2 db „A” kategóriájú és 4 db „B” kategóriájú autóbusszal, eseti megrendelés alapján.

A keretösszeg: nettó 60 000 000 Ft

Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott szerződéses keretösszeg 70 %-a tekintetében vállal felhasználási (lehívási) kötelezettséget. Ajánlattevő a keretösszeg felhasználási kötelezettséggel nem terhelt része lehívásának elmaradása esetén ebből eredő kárigényt nem támaszthat.

A szerződés teljesítése során az ajánlati szakaszban feltüntetett területeket figyelmen kívül hagyva a konkrét igények sajátosságainak megfelelően a kiállási helyhez legközelebb eső telephelyről kerülnek megrendelésre az adott szállítási feladathoz szükséges autóbuszok.

Ajánlattevő egy időben egy telephelyről minimum 2 db, maximum 20 fő szállítására alkalmas, „A” kategóriájú, valamint minimum 4 db minimum 50 fő (az idegenvezető(k)ülését figyelmen kívül hagyva) szállítására alkalmas, „B” kategóriájú autóbusz kiállítására legyen képes.

A részletes műszaki követelményeket KKD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítésre megajánlott autóbusz minimum gyártási éve / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerz. időtartamát Felek jogosultak 1 alkalommal meghosszabbítani legkésőbb a szerz. lejártát megel. 30 nappal írásban, amennyiben a szerz. keretösszege még nem merült ki. A meghosszabb. időtartama max a fel nem használt keretösszeg által lefedett időtartamra von., amely nem lehet több, mint 90 nap. A keretösszeg kimerülésével, vagy a 90 nap leteltével a meghosszabb. hatályát veszti.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pont vonatkozásában: amennyiben a szerződéskötésre 1.1.2019-jét megelőzően kerül sor, úgy a szerződés 1.1.2019-jén lép hatályba. Amennyiben a szerződéskötésre 1.1.2019-jét követően kerül sor, úgy a szerződés a szerződéskötés napján lép hatályba.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

BP-Pest megyehatár-MH KKK „B” típusú autóbusz

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
60172000 Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG területén belül Budapest - Pest megyehatár - országhatár által határolt terület.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretszerződés / Ajánlatkérő eseti igénye alapján személyszállítási feladatok végrehajtása MAGYARORSZÁG területén belül Budapest - Pest megyehatár - országhatár által határolt területen telephellyel rendelkező, 4db „B” kategóriájú autóbusszal, eseti megrendelés alapján.

A keretösszeg: nettó 30 000 000 Ft

Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott szerződéses keretösszeg 70 %-a tekintetében vállal felhasználási (lehívási) kötelezettséget. Ajánlattevő a keretösszeg felhasználási kötelezettséggel nem terhelt része lehívásának elmaradása esetén ebből eredő kárigényt nem támaszthat.

A szerződés teljesítése során az Ajánlati szakaszban feltüntetett területeket figyelmen kívül hagyva a konkrét igények sajátosságainak megfelelően a kiállási helyhez legközelebb eső telephelyről kerülnek megrendelésre az adott szállítási feladathoz szükséges autóbuszok.

Ajánlattevő egy időben egy telephelyről minimum 4 db minimum 50 fő (az idegenvezető(k)ülését figyelmen kívül hagyva) szállítására alkalmas, „B” kategóriájú autóbusz kiállítására legyen képes.

A részletes műszaki követelményeket KKD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítésre megajánlott autóbusz minimum gyártási éve / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerz. időtartamát Felek jogosultak 1 alkalommal meghosszabbítani legkésőbb a szerz. lejártát megel. 30 nappal írásban, amennyiben a szerz. keretösszege még nem merült ki. A meghosszabb. időtartama max a fel nem használt keretösszeg által lefedett időtartamra von., amely nem lehet több, mint 90 nap. A keretösszeg kimerülésével, vagy a 90 nap leteltével a meghosszabb. hatályát veszti.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pont vonatkozásában: amennyiben a szerződéskötésre 1.1.2019-jét megelőzően kerül sor, úgy a szerződés 1.1.2019-jén lép hatályba. Amennyiben a szerződéskötésre 1.1.2019-jét követően kerül sor, úgy a szerződés a szerződéskötés napján lép hatályba.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Nyugat-MAGYARORSZÁG - „B” típusú autóbusz

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
60172000 Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG területén belül Nyugat-MAGYARORSZÁG területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretszerződés / Ajánlatkérő eseti igénye alapján személyszállítási feladatok végrehajtása MAGYARORSZÁG területén belül Nyugat-MAGYARORSZÁG területen telephellyel rendelkező, 4db „B” kategóriájú autóbusszal, eseti megrendelés alapján.

A keretösszeg: nettó 6 000 000 Ft

Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott szerződéses keretösszeg 70 %-a tekintetében vállal felhasználási (lehívási) kötelezettséget. Ajánlattevő a keretösszeg felhasználási kötelezettséggel nem terhelt része lehívásának elmaradása esetén ebből eredő kárigényt nem támaszthat.

A szerződés teljesítése során az ajánlati szakaszban feltüntetett területeket figyelmen kívül hagyva a konkrét igények sajátosságainak megfelelően a kiállási helyhez legközelebb eső telephelyről kerülnek megrendelésre az adott szállítási feladathoz szükséges autóbuszok.

Ajánlattevő egy időben egy telephelyről minimum 4 db minimum 50 fő (az idegenvezető(k)ülését figyelmen kívül hagyva) szállítására alkalmas, „B” kategóriájú autóbusz kiállítására legyen képes.

A részletes műszaki követelményeket KKD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítésre megajánlott autóbusz minimum gyártási éve / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerz. időtartamát Felek jogosultak 1 alkalommal meghosszabbítani legkésőbb a szerz. lejártát megel. 30 nappal írásban, amennyiben a szerz. keretösszege még nem merült ki. A meghosszabb. időtartama max a fel nem használt keretösszeg által lefedett időtartamra von., amely nem lehet több, mint 90 nap. A keretösszeg kimerülésével, vagy a 90 nap leteltével a meghosszabb. hatályát veszti.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pont vonatkozásában: amennyiben a szerződéskötésre 1.1.2019-jét megelőzően kerül sor, úgy a szerződés 1.1.2019-jén lép hatályba. Amennyiben a szerződéskötésre 1.1.2019-jét követően kerül sor, úgy a szerződés a szerződéskötés napján lép hatályba.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kelet-MAGYARORSZÁG - „B” típusú autóbusz

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
60172000 Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG területén belül Kelet-MAGYARORSZÁG területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretszerződés / Ajánlatkérő eseti igénye alapján személyszállítási feladatok végrehajtása MAGYARORSZÁG területén belül Kelet-MAGYARORSZÁG területen telephellyel rendelkező, 4db „B” kategóriájú autóbusszal, eseti megrendelés alapján.

A keretösszeg: nettó 6 000 000 Ft

Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott szerződéses keretösszeg 70 %-a tekintetében vállal felhasználási (lehívási) kötelezettséget. Ajánlattevő a keretösszeg felhasználási kötelezettséggel nem terhelt része lehívásának elmaradása esetén ebből eredő kárigényt nem támaszthat.

A szerződés teljesítése során az Ajánlati szakaszban feltüntetett területeket figyelmen kívül hagyva a konkrét igények sajátosságainak megfelelően a kiállási helyhez legközelebb eső telephelyről kerülnek megrendelésre az adott szállítási feladathoz szükséges autóbuszok.

Ajánlattevő egy időben egy telephelyről minimum 4 db minimum 50 fő (az idegenvezető(k)ülését figyelmen kívül hagyva) szállítására alkalmas, „B” kategóriájú autóbusz kiállítására legyen képes.

A részletes műszaki követelményeket KKD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítésre megajánlott autóbusz minimum gyártási éve / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerz. időtartamát Felek jogosultak 1 alkalommal meghosszabbítani legkésőbb a szerz. lejártát megel. 30 nappal írásban, amennyiben a szerz. keretösszege még nem merült ki. A meghosszabb. időtartama max a fel nem használt keretösszeg által lefedett időtartamra von., amely nem lehet több, mint 90 nap. A keretösszeg kimerülésével, vagy a 90 nap leteltével a meghosszabb. hatályát veszti.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pont vonatkozásában: amennyiben a szerződéskötésre 1.1.2019-jét megelőzően kerül sor, úgy a szerződés 1.1.2019-jén lép hatályba. Amennyiben a szerződéskötésre 1.1.2019-jét követően kerül sor, úgy a szerződés a szerződéskötés napján lép hatályba.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Eseti szem.száll.EU területén belül„C”típ.autóbusz

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
60172000 Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Európa területén belül

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretszerződés / Ajánlatkérő eseti igénye alapján nemzetközi személyszállítási feladatok ellátása Európa területén belül min. 50 fős (az idegenvezető(k)ülését figyelmen kívül hagyva) „C” autóbuszokkal, eseti megrendelés alapján.

A keretösszeg: nettó 15 000 000 Ft

Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott szerződéses keretösszeg 70 %-a tekintetében vállal felhasználási (lehívási) kötelezettséget. Ajánlattevő a keretösszeg felhasználási kötelezettséggel nem terhelt része lehívásának elmaradása esetén ebből eredő kárigényt nem támaszthat.

Ajánlattevő egy időben minimum kettő db, minimum 50 fő (az idegenvezető(k)ülését figyelmen kívül hagyva) szállítására alkalmas, „C” kategóriájú, utánfutóval rendelkező autóbusz kiállítására legyen képes.

A részletes műszaki követelményeket KKD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítésre megajánlott autóbusz minimum gyártási éve / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerz. időtartamát Felek jogosultak 1 alkalommal meghosszabbítani legkésőbb a szerz. lejártát megel. 30 nappal írásban, amennyiben a szerz. keretösszege még nem merült ki. A meghosszabb. időtartama max a fel nem használt keretösszeg által lefedett időtartamra von., amely nem lehet több, mint 90 nap. A keretösszeg kimerülésével, vagy a 90 nap leteltével a meghosszabb. hatályát veszti.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pont vonatkozásában: amennyiben a szerződéskötésre 1.1.2019-jét megelőzően kerül sor, úgy a szerződés 1.1.2019-jén lép hatályba. Amennyiben a szerződéskötésre 2019.01.01-jét követően kerül sor, úgy a szerződés a szerződéskötés napján lép hatályba.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

AK hivatkozik a Kbt.63.§(3) bekezdésére.

Öntisztázás: AK hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.

Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 1.§ (1) bekezdése és a 3. § (1)-(3) bekezdései alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a KR. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Közös Ajánlattétel esetén a Közös AT mindegyikének, továbbá az alkalmassági igazolásában részt vevő szervezeteknek is külön EEKD-t kell benyújtania.

AK a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában az AT rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját.

AK által a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a KR. 8., 10., 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

KR. 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplő esetén az AK az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni, így az nem lehet korábbi az ajánlati felhívás feladásának napjánál.

A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 74.§ (1) bekezdés alapján AK kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

AK hivatkozik a Korm.r. 18.§ (1) bekezdésében foglaltakra.

A KR13. § alapján ajánlattevő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívásra köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

AT - figyelemmel a Kbt 65. § (1) c) pontjára - a Korm.r. 26. § (1) b) pontja alapján rendelkezzen

1-4. rk: a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) c) pont szerinti közúti személyszállítási engedéllyel.

5. rk: 261/2011.(XII.7.)KR 3. § (1) c) pont szerinti közúti személyszállítási engedéllyel és 261/2011.(XII.7.)KR 5. § c) pont ca) alpont szerinti személyszállítási közösségi engedéllyel.

Igazolás: A KR 1. § (1) alapján az AT-nek az ajánlatában a KR. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK a KR. 2. § (5) alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát.A Kbt. 69. § (4)-(7) alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alábbi igazolás benyújtására:

1-4. rk: 261/2011.(XII.7.)KR 3. § (1) c) pont szerinti közúti szem.száll. engedély másolati példánya

5. rk: 261/2011.(XII. 7.)KR 3. § (1) c) pont szerinti közúti szem.száll. engedély és 261/2011. (XII. 7.) KR 5. § c) pont ca) alpont szerinti személyszállítási közösségi engedély másolati példánya

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

1. rk:

M1) AT – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) b) pontjára – a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett, a beszerzés tárgyához illeszkedő (személyszállítás autóbuszokkal) legjelentősebb szolgáltatásait.

2-4. rk:

M1) AT – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) b) pontjára – a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett, a beszerzés tárgyához illeszkedő (személyszállítás autóbuszokkal) legjelentősebb szolgáltatásait.

5. rk:

M1) AT – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) b) pontjára – a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett, a beszerzés tárgyához illeszkedő (személyszállítás autóbuszokkal) legjelentősebb szolgáltatásait.

Igazolás: A Korm. r. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm. r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69. § (4) – (7) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbi igazolások benyújtására:

M1 szerinti referencianyilatkozat vagy igazolás.

AK hivatkozik a Kbt. 65.§ (6)-(7) és (11) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1. rk:

M1) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett:

— legalább 1 db, minimum 37 fő szállítására vonatkozó, egy „B” kategóriájú autóbusszal történő belföldi autóbuszos személyszállítás visszterhes szerződés keretében történt teljesítését igazoló referenciával.

ÉS

— legalább 1 db, minimum 15 fő szállítására vonatkozó, egy „A” kategóriájú autóbusszal történő belföldi autóbuszos személyszállítás visszterhes szerződés keretében történt teljesítését igazoló referenciával.

2-4. rk:

M1) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett:

— legalább 1 db, minimum 37 fő szállítására vonatkozó, egy „B” kategóriájú autóbusszal történő belföldi autóbuszos személyszállítás visszterhes szerződés keretében történt teljesítését igazoló referenciával.

Az 1-4. részajánlati körökben, a „B” kategóriára vonatkozóan egy referenciaigazolással több részajánlati körben is igazolható a referencia.

5. rk:

M1) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett:

— legalább 1 db, minimum 37 fő szállítására alkalmas, „C” kategóriájú autóbusszal történő, minimum 2 napos folyamatos nemzetközi autóbuszos személyszállítás visszterhes szerződés keretében történt teljesítését igazoló referenciával.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés telj. kapcs. feltételeket, a fizetési, kötbérfeltételeket a KKD mell. kiadott Váll. keretszerz. terv tartalmazza.

AK késedelmi kötbért ír elő, melynek mértéke a késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó értékének 10 %-a (1-5.rk)

Meghiúsulási kötbér alapja: nem teljesítéssel érintett szolgáltatás számított nettó értéke, mértéke annak 20 %-a. (1-5.rk).

AK nem megfelelő minőségű szolgáltatás esetén a Költségviselő javaslatára a késedelmes teljesítésre vonatkozó kötbér mértékének megfelelő mértékű kötbér (10 %) érvényesítésére jogosult (1-5.rk).

1.rk. von KKD 2. sz. melléklet

2-4. rk. von KKD 3. sz. melléklet

5. rk. von KKD 4. sz. melléklet

Késedelmi kamat a Ptk. 6:155. §

AK hiv a Kbt. 135.§ (1), (4), (5)és (6) bek, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/12/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20/12/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:

AK hivatkozik az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdéseire

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

AK hivatkozik az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdéseire

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

a. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KKD tartalmazza.

b. A Korm.r. 30.§ (4) bekezdés értelmében az AK az M1) pont szerinti műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

c. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.

d. A KKD korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan elérhető az EKR-ben

e. A közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 57.§ (2) bekezdése alapján, figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésére ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett AV-nak elektronikus úton az EKR-ben el kell érnie.

f. AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére.

g. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

h. AT csatolja ajánlatába az alábbi dokumentumokat:

1. Felolvasólap (EKR elektronikus űrlap)

2. Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.

3. Nyilatkozatát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről.

4. Nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) szerint.

5. Nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (6) szerint.(nemleges nyilatkozat is benyújtandó)

6. Az 1-4. rk. valamelyikére történő ajánlattétel esetén:

— KKD II.1.6. pontja szerinti kötelező nyilatkozatokat,

— KKD II.1.7. pontja szerinti dokumentumokat.

7. Az 5. rk-re történő ajánlattétel esetén:

— KKD II.2.6. pontja szerinti kötelező nyilatkozatokat,

— KKD II.2.7. pontja szerinti dokumentumokat.

8. A KKD. 5.sz. mell. 7.sz. mintája szerinti kereskedelmi ajánlatot

i. Az ajánlatok értékelése (1-5. részajánlati kör)

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa minden értékelési szempont esetében: 1 -10.

Ajánlati ár esetében ajánlatkérő az ajánlott díj mindösszesen Ft (nettó) árat értékeli (a KKD-ban részletezettek szerint). A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot. A többi ajánlat pontszámát fordított arányosítás módszerével számítja ajánlatkérő.

Teljesítésre megajánlott autóbusz minimum gyártási éve esetében az ajánlat pontszámát pontkiosztás módszerével számítja Ajánlatkérő.

Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) tekintettel az alábbi feltételeket határozza meg:

1., 5. rk. vonatkozásában: Teljesítésre megajánlott autóbuszok minimum gyártási éve nem lehet kedvezőtlenebb (alacsonyabb), mint 2010. évi. A 2017. évet követően gyártott megajánlott autóbuszok a 2017. évben gyártott megajánlott autóbuszokkal azonos pontszámot kapnak.

2-4. rk. vonatkozásában: Teljesítésre megajánlott autóbuszok minimum gyártási éve nem lehet kedvezőtlenebb (alacsonyabb), mint 2003. évi. A 2017. évet követően gyártott megajánlott autóbuszok a 2017. évben gyártott megajánlott autóbuszokkal azonos pontszámot kapnak.

j. A IV.2.6) pontban megadott ajánlati kötöttség vonatkozásában AK 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

k. FAKSZ adatai: Kolárovits Katalin (00857) Távolléte esetén: Székesi Tamás (00877), Dr. Mondschein Anita (00556)

l. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/11/2018