Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 50382-2023

25/01/2023    S18

Česko-Karlovy Vary: Síťová zařízení

2023/S 018-050382

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 220-633263)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Národní identifikační číslo: 26365804
Poštovní adresa: Bezručova 1190/19
Obec: Karlovy Vary
Kód NUTS: CZ041 Karlovarský kraj
PSČ: 36001
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Tina Batková
E-mail: tina.batkova@kkn.cz
Tel.: +420 354225119
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://kkn.cz
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_630.html

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

ReactEU-98-KV_Síťové zabezpečení a síťová infrastruktura

II.1.2)Hlavní kód CPV
32420000 Síťová zařízení
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky zařízení a služeb pro síťové zabezpečení a síťovou infrastrukturu.

Dále součástí předmětu plnění jsou dále služby spočívající v podpoře provozu po předání řešení do provozu - tj. servisní zabezpečení podpory provozu.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
20/01/2023
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 220-633263

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 27/01/2023
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 22/02/2023
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 27/01/2023
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 22/02/2023
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: