Lieferungen - 50382-2023

25/01/2023    S18

Česko-Karlovy Vary: Síťová zařízení

2023/S 018-050382

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 220-633263)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Národní identifikační číslo: 26365804
Poštovní adresa: Bezručova 1190/19
Obec: Karlovy Vary
Kód NUTS: CZ041 Karlovarský kraj
PSČ: 36001
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Tina Batková
E-mail: tina.batkova@kkn.cz
Tel.: +420 354225119
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://kkn.cz
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_630.html

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

ReactEU-98-KV_Síťové zabezpečení a síťová infrastruktura

II.1.2)Hlavní kód CPV
32420000 Síťová zařízení
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky zařízení a služeb pro síťové zabezpečení a síťovou infrastrukturu.

Dále součástí předmětu plnění jsou dále služby spočívající v podpoře provozu po předání řešení do provozu - tj. servisní zabezpečení podpory provozu.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
20/01/2023
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 220-633263

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 27/01/2023
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 22/02/2023
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 27/01/2023
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 22/02/2023
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: