Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 50385-2023

25/01/2023    S18

Tschechien-Prag: Personenkraftwagen

2023/S 018-050385

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Česká republika - Ministerstvo financí
Nationale Identifikationsnummer: 00006947
Postanschrift: Letenská 525/15
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 11810
Land: Tschechien
E-Mail: verejne.zakazky@mfcr.cz
Telefon: +420 257041111
Fax: +420 257042788
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.mfcr.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/mfcr
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Centrální nákup osobních vozidel - kategorie 2A plug-in hybrid

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34110000 Personenkraftwagen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dodávky osobních silničních automobilů kategorie 2A plug-in hybrid a to vždy včetně:

•manuálu, tj. návodu k obsluze a údržbě daného Osobního automobilu v českém jazyce;

•listinné a/nebo elektronické podoby servisní knížky k danému Osobnímu automobilu;

•originálu velkého technického průkazu daného Osobního automobilu s řádným vypsáním a potvrzením nezbytných údajů;

•originálu osvědčení o registraci Osobního automobilu;

•originálu osvědčení o technické způsobilosti Osobního automobilu;

•podrobného rozpisu nároků na provoz a údržbu Osobního automobilu (není-li uvedeno v Servisní knížce);

•dalších případných průvodních dokladů k Osobnímu automobilu v českém jazyce;

•2 klíčů od daného Osobního automobilu;

•druhé sady pneumatik včetně disků (letních či zimních podle termínu dodání Osobního automobilu);

Poskytování servisních služeb pro dodané Osobní automobily, pokud bude Odběratelem požadováno v rámci příslušné dílčí kupní smlouvy. Poskytování služby sezónní výměny sady kol.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 653 873.43 CZK
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34100000 Kraftfahrzeuge
50100000 Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste für Fahrzeuge und zugehörige Ausrüstungen
50110000 Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen und zugehörigen Ausrüstungen
50112000 Reparatur und Wartung von Personenwagen
50112100 Reparatur von Personenwagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ Česko
NUTS-Code: CZ0 Česko
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění rámcové dohody a jednotlivých kupních smluv bude celé území ČR.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dodávky osobních silničních automobilů kategorie 2A plug-in hybrid a to vždy včetně:

• manuálu, tj. návodu k obsluze a údržbě daného Osobního automobilu v českém jazyce;

• listinné a/nebo elektronické podoby servisní knížky k danému Osobnímu automobilu;

• originálu velkého technického průkazu daného Osobního automobilu s řádným vypsáním a potvrzením nezbytných údajů;

• originálu osvědčení o registraci Osobního automobilu;

• originálu osvědčení o technické způsobilosti Osobního automobilu;

• podrobného rozpisu nároků na provoz a údržbu Osobního automobilu (není-li uvedeno v Servisní knížce);

• dalších případných průvodních dokladů k Osobnímu automobilu v českém jazyce;

• 2 klíčů od daného Osobního automobilu;

• druhé sady pneumatik včetně disků (letních či zimních podle termínu dodání Osobního automobilu);

Poskytování servisních služeb pro dodané Osobní automobily, pokud bude Odběratelem požadováno v rámci příslušné dílčí kupní smlouvy.

Poskytování služby sezónní výměny sady kol (pneumatik vč. disků) a uskladnění druhé sady pneumatik (vč. disků) pro dodané Osobní automobily, pokud bude Odběratelem požadováno v rámci příslušné dílčí kupní smlouvy.

Předpokládaný počet odebraných vozidel po dobu trvání rámcové dohody činí 151.

Pověřující zadavatelé jsou oprávněni odebrat osobní vozidla maximálně do dosažení výše uvedených limitů, které mohou být ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ jednotlivě navýšeny podle III. odst. 6 Závazného návrhu rámcové dohody až o 20 % kusů osobních vozidel. Celkový maximální počet odebraných osobních vozidel na základě veřejné zakázky tak činí 181.

Realizace Předmětu plnění vymezeného v čl. I Rámcové dohody bude probíhat po celou dobu trvání Rámcové dohody, a to na základě jednotlivých Kupních smluv uzavíraných v souladu s ustanovením § 134 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Dojezd vozidla / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ad II.2.5) Hodnotící kritéria: Hodnocení je upraveno v čl. 13 zadávací dokumentace.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 230-603128
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 03
Bezeichnung des Auftrags:

Centrální nákup osobních vozidel - kategorie 2A plug-in hybrid

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ŠKODA AUTO a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 00177041
Postanschrift: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, doručovací číslo 29360
Ort: Mladá Boleslav
NUTS-Code: CZ02 Střední Čechy
Postleitzahl: 29301
Land: Tschechien
E-Mail: infoline@skoda-auto.cz
Telefon: +420 800600000
Internet-Adresse: https://www.skoda-auto.cz
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 653 873.43 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Jedná se o souhrnné oznámení o smlouvách uzavřených na základě rámcové dohody za 4. čtvrtletí 2022.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023