Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 503863-2021

Submission deadline has been amended by:  596165-2021
TITytułPolska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego
NDNumer publikacji ogłoszenia503863-2021
PDData publikacji05/10/2021
OJNumer wydania Dz.U. S193
TWMiejscowość nabywcyWARSZAWA
AUNazwa urzędowa nabywcyCentralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. (33/21/MO/PZP/273)
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany30/09/2021
DTTermin składania ofert09/12/2021
NCRodzaj zamówienia4 - Usługi
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71313440 - Usługi oceny wpływu na środowisko naturalne (EIA) dla projektu budowlanego
71311230 - Usługi inżynieryjne w zakresie kolei
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71323100 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
71300000 - Usługi inżynieryjne
71310000 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71221000 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71313400 - Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne
71220000 - Usługi projektowania architektonicznego
71311300 - Usługi doradcze w zakresie robót infrastrukturalnych
71241000 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
71240000 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71322500 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL
IAAdres internetowy (URL)https://www.cpk.pl/pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE