Dienstleistungen - 503895-2018

15/11/2018    S220

Suomi-Turku: Rahoitus- ja vakuutuspalvelut

2018/S 220-503895

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Turku 2029 -säätiö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2934847-3
Postiosoite: PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Postitoimipaikka: Turku
NUTS-koodi: FI1C1 Varsinais-Suomi
Postinumero: 20101
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Tapani Järvinen
Sähköpostiosoite: tapani.jarvinen@turku.fi
Puhelin: +358 449075896

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.turku.fi/hankinnat

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/turku
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=203769&tpk=d11e28b9-1ed1-4fcc-b9e0-29139661e69f
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: määtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Muu palvelutoiminta

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Turku 2029 -säätiön varainhoito

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
66000000 Rahoitus- ja vakuutuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Turun kaupungin strateginen hankinta pyytää Turku 2029 -säätiön toimeksiannosta tarjouksia säätiön varainhallinnasta.

Hankinnassa on 2 osakokonaisuutta:

1. Osakkeet ja käteinen ja

2. Vaihtoehtoiset sijoitukset.

Turku 2029 -säätiön sijoitettava pääoma on 21 miljoonaa EUR. Osakokonaisuuksien keskinäinen osuus sijoitettavasta pääomasta käy ilmi tarjouspyynnön liitteestä 3.

Tarjoaja voi tarjota yhteen tai molempiin osakokonaisuuksiin.

Kumpaankin osakokonaisuuteen valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osakkeet ja käteinen

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
66000000 Rahoitus- ja vakuutuspalvelut
66140000 Salkunhoitopalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osakokonaisuus 1 käsittää osakkeet ja käteisen. Osakesijoitukset ja niiden malliallokaatio on eritelty liitteessä 3. Lähtökohtaisesti tälle osakepositiolle tavoitellaan viiden (5) prosentin vuosittaista tuottoa vallitsevassa markkinatilanteessa. Lisäksi säätiön sijoitussuunnitelmassa on mainittu muun muassa seuraavaa: Osakesijoitusten pääpaino tulee olla likvideissä, tasearvoltaan alhaisesti hinnoitelluissa yhtiöissä, joiden odotettu pitkän aikavälin osinkotuoton oletetaan olevan hyvä ja kasvava sekä osingonjakosuhteen (pay out ratio) osalta kestävä. Käteisellä tässä tarkoitetaan maksuliikennetilillä olevia varoja. Säätiö pidättää itselleen oikeuden hyväksyä vastapuolen, johon maksuliikennetili mahdollisesti avataan. Tilisijoituksen minimikoron tulee olla nolla prosenttia (0 %), eli negatiivisia korkoehtoja ei tilisijoitukselle hyväksytä.

Osakokonaisuuden lähtökohta on, että osakepaino muodostaa suurimman osan salkusta pitkällä aikavälillä, mutta markkinatilanteen ja varainhoitajan taktisen näkemyksen mukaan käteisen paino voi ajoittain salkussa olla jopa 100 %. Osakekokonaisuuden varainhoidossa arvostetaan pääomien puolustamista/tappioriskin aktiivista rajoittamista allokaatiopäätöksillä.

Valitun palveluntuottajan kanssa solmitaan joko varainhoitosopimus tai vakuutusluokista annetun lain 18 §:n mukainen sijoitussidonnainen kapitalisaatiosopimus.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/01/2019
päättymispäivä: 31/12/2029
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Vaihtoehtoiset sijoitukset

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
66000000 Rahoitus- ja vakuutuspalvelut
66140000 Salkunhoitopalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on vaihtoehtoisista sijoituksista koostuva täyden valtakirjan varainhoitomandaatti. Sijoitusmandaatissa arvostetaan hajautusta sekä omaisuusluokka-, sijoitusstrategia- että maantieteellisellä tasolla ja hallinnollista helppoutta asiakkaan näkökulmasta. Vaihtoehtoisilla sijoituksilla haetaan hajautushyötyjä suhteessa muihin omaisuusluokkiin eli osakkeisiin, pitkiin korkosijoituksiin sekä käteiseen (max. maturiteetti 12 kk). Vaihtoehtoisilla sijoituksilla tavoitellaan seitsemän (7) prosentin vuosittaista tuottoa (kaikkien kulujen jälkeen), josta vuosittaisena kassavirtatuottotavoitteena on viiden (5) prosentin tuotto. Vaihtoehtoiset sijoitukset voivat koostua epälikvideistä sijoituksista seuraavasti: epälikvidit korkosijoitukset (Private Debt), epälikvidit oman pääoman ehtoiset sijoitukset (Private Equity) ja epälikvidit kiinteistösijoitukset. Poikkeuksena sijoitusperiodin alkupuolella ja enintään kolmen (3) vuoden ajan toimeksiannon alkamisesta sijoitusratkaisukokonaisuus voi sisältää likviditeetin hallinnoimiseksi myös likvidejä instrumentteja. Vaihtoehtoisten sijoitusten sijoitusmandaatin varat tulee sijoittaa ensisijaisesti sijoituksiin, jotka eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Näitä ovat vaihtoehtoiset korkosijoitukset, kiinteistösijoitukset ja pääomasijoitukset listaamattomiin yrityksiin. Vaihtoehtoisten sijoitusten sijoitusratkaisussa ei sallita pääsääntöisesti hedge fund -tyyppisiä sijoituksia, raaka-ainesijoituksia tai muita likvidejä vaihtoehtoisten sijoitusten sijoitusavaruuden tuotteita.

Sijoitusratkaisun tavoitteena on altistua epälikvidiyspreemiolle. Kaikkien sijoituskohteiden osalta tulee varainhoitajan tiedostaa ja ottaa huomioon säätiön sijoitushorisontti eli säätiön varallisuus tulee olla likvidissä muodossa vuonna 2029, minkä vuoksi esim. Private Equity -tyyppisten sijoitusten tulee olla erääntyneet mainitussa aikaperiodissa.

Valitun palveluntuottajan kanssa solmitaan joko varainhoitosopimus tai vakuutusluokista annetun lain 18 §:n mukainen sijoitussidonnainen kapitalisaatiosopimus.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/01/2019
päättymispäivä: 31/12/2029
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 17/12/2018
Paikallinen aika: 11:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 4 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 17/12/2018
Paikallinen aika: 11:01

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14/11/2018