TED-sivustolla otettiin 2.11.2022 käyttöön sähköiset lomakkeet (eForms). Hakutoimintoon on tehty muutoksia. Muokkaa siis valmiiksi tallentamiasi erikoishakuja. Tutustu muutoksiin sivuston Ajankohtaista-osiossa ja uudistetuilla ohjesivuilla.

Palvelut - 504097-2021

06/10/2021    S194

Ranska-Strasbourg: Jätteen keräystä, kuljetusta, kierrätystä ja käsittelyä koskevat palvelut Strasbourgissa sijaitsevissa Euroopan parlamentin käytössä olevissa rakennuksissa

2021/S 194-504097

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan parlamentti
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman
Postitoimipaikka: Strasbourg
NUTS-koodi: FRF11 Bas-Rhin
Postinumero: 67070
Maa: Ranska
Yhteyshenkilö: Direction de la gestion intégrée des infrastructures – contrats et marchés
Sähköpostiosoite: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://europarl.europa.eu
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9320
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Jätteen keräystä, kuljetusta, kierrätystä ja käsittelyä koskevat palvelut Strasbourgissa sijaitsevissa Euroopan parlamentin käytössä olevissa rakennuksissa

Viitenumero: 06A80/2021/M030
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
90510000 Jätteiden poiskuljetus ja käsittely
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Euroopan parlamentti aikoo tehdä julkisia hankintoja koskevan sopimuksen seuraavien palvelujen toimittamista varten: jätteen keräys, kuljetus, kierrätys ja käsittely Strasbourgissa sijaitsevissa Euroopan parlamentin käytössä olevissa rakennuksissa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 520 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
90511000 Jätteiden keruupalvelut
90511100 Kiinteiden yhdyskuntajätteiden keräyspalvelut
90511400 Paperinkeräyspalvelut
90512000 Jätteiden kuljetuspalvelut
90513500 Nestejätteiden käsittely ja hävitys
90514000 Jätteenkierrätyspalvelut
90520000 Radioaktiivisia jätteitä, ongelma- ja sairaalajätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevat palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FRF11 Bas-Rhin
Pääasiallinen suorituspaikka:

Strasbourg.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Euroopan parlamentti aikoo tehdä julkisia hankintoja koskevan sopimuksen seuraavien palvelujen toimittamista varten: jätteen keräys, kuljetus, kierrätys ja käsittely Strasbourgissa sijaitsevissa Euroopan parlamentin käytössä olevissa rakennuksissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 520 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 49
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjouspyyntömenettelyyn voivat osallistua samoin ehdoin kaikki luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt ja julkiset laitokset Euroopan unionin jäsenvaltioista, sekä kaikki luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt ja julkiset laitokset EU:n ulkopuolisista maista, jotka ovat allekirjoittaneet Euroopan unionin kanssa erityissopimuksen julkisten hankintojen alalla saadakseen mahdollisuuden sopimuksentekoon tämän tarjouspyyntömenettelyn yhteydessä, kyseisessä sopimuksessa määritettyjen ehtojen mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 076-146569
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 22/11/2021
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 29/11/2021
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Strasbourg, Ranska.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Katso tarjouskilpailuun osallistumisen ehdot tarjouseritelmistä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

2025.

VI.3)Lisätiedot:

Euroopan parlamentti järjestää pakollisen tutustumiskäynnin toimitiloissaan Strasbourgissa. Tutustumiskäynnin päivämäärä on ilmoitettu tarjouspyyntöasiakirjoissa. Tilaisuuteen voi osallistua enintään kaksi edustajaa kustakin yrityksestä. Katso tarjouksen tekemistä koskevista ehdoista yksityiskohdat siitä, kuinka tutustumiskäynnille on rekisteröidyttävä.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: LU - 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: FR - 67000
Maa: Ranska
Internetosoite: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Hankintaviranomaisen päätöksen voivat riitauttaa kahden kuukauden kuluessa menettelyn tuloksen ilmoituspäivästä laskien joko valitsematta jääneet tarjoajat tai (luonnolliset tai oikeus)henkilöt, joihin päätös vaikuttaa suoraan ja omakohtaisesti, vaikka he eivät ole olleet suoranaisesti päätöksen kohteena.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Greffe du tribunal de l’Union européenne
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29/09/2021