Szolgáltatások - 504164-2017

16/12/2017    S242

Magyarország-Budapest: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások

2017/S 242-504164

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Földművelésügyi Minisztérium
Nemzeti azonosító szám: AK02415
Postai cím: Kossuth Lajos tér 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozma Károly
E-mail: karoly.kozma@fm.gov.hu
Telefon: +36 17952396
Fax: +36 17950489
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

MKB12/2016 Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre.

II.1.2)Fő CPV-kód
90500000 Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

MKB12/2016 Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre.

Rész száma: 10
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások
90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

MKB12/2016 Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatásmegrendelési szerződés keretében, a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján. (10.rész).

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 07/03/2016
Befejezés: 31/05/2017
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 143-258743

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 10
Elnevezés:

MKB12/2016 Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre.

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
05/07/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Rego-Plast Kft.
Postai cím: József Attila út 81.
Város: Jászjákóhalma
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Postai irányítószám: 5121
Ország: Magyarország
E-mail: baloghkrisztian@regoplast.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Jász-Plasztik Kft.
Postai cím: Necső telep 1.
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
E-mail: jaszplasztik@jp.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Tisza-Bérc Kft.
Postai cím: Telepy György út 1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Postai irányítószám: 3534
Ország: Magyarország
E-mail: szlavik.monika@gmail.com
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 27 360 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 137. § (3) bekezdés szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/12/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások
90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország közigazgatási területe.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

MKB12/2016 Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatásmegrendelési szerződés keretében, a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján. (10.rész).

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 07/03/2016
Befejezés: 31/05/2017
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 27 360 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Rego-Plast Kft.
Postai cím: József Attila út 81.
Város: Jászjákóhalma
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Postai irányítószám: 5121
Ország: Magyarország
E-mail: baloghkrisztian@regoplast.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Jász-Plasztik Kft.
Postai cím: Necső telep 1.
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
E-mail: jaszplasztik@jp.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Tisza-Bérc Kft.
Postai cím: Telepy György út 1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Postai irányítószám: 3534
Ország: Magyarország
E-mail: szlavik.monika@gmail.com
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Módosuló rendelkezések:

1.1. Felek rögzítik, hogy ahol a Szerződés „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság” illetve „OKTF NHI” kifejezést tartalmaz, az – a 2.2. pontban foglaltak kivételével – „Földművelésügyi Minisztérium” kifejezésre módosul.

1.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 3., illetve 4. számú mellékletét képező „Nyilatkozat az OKTF NHI felé elszámolt mennyiségen kívül a tárgyévet megelőző évben teljesített hulladék mennyiségéről” tárgyú illetve „Nyilatkozat az OKTF NHI felé elszámolt mennyiségen kívül a tárgyévben teljesített hulladék mennyiségéről” nyomtatvány címében az „OKTF NHI” kifejezés az „FM vagy jogelődje, az OKTF NHI” szövegrészre módosul.

1.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés V.4. pontjának 3. bekezdése helyébe az alábbi bekezdés kerül:

„A Hulladékkezelőnek az utolsó havi jelentéssel együtt nyilatkoznia kell a tárgyévben az FM vagy jogelődje, az OKTF NHI felé elszámolt mennyiségen kívül a gyűjtött, hasznosított mennyiségéről a jelen szerződés mellékletét képező nyilatkozatminta szerint.”.

1.4. A Felek a Szerződés V.12. pontjában megjelölt teljesítés igazolás kiállításáért felelős személy neve és adatai helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Földművelésügyi Minisztérium képviseletében a teljesítés igazolására a Földművelésügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2014. (VIII. 1.) FM utasítást hatályon kívül helyező Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló új FM utasítás hatályba lépéséig V. Németh Zsolt Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős államtitkár, azt követően pedig Búsi Lajos jogosult.”.

1.5. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés V. pontját a következő 26. ponttal egészítik ki:

26. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítése során a kapcsolatot az alábbiakban megjelölt személyeken keresztül tartják:

A Földművelésügyi Minisztérium részéről a kapcsolattartó személy(ek):

Név: Timár Kata.

Tel. szám: +36 308222421.

E-mail cím: kata.timar@fm.gov.hu

Hulladékkezelő által kapcsolattartásra kijelölt személy(ek):

Név: Balogh Krisztián.

Tel. szám: +36 202221131.

E-mail cím: baloghkrisztian@regoplast.hu

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 2. c) pont ca) alpontja, valamint az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 22. § (1) és (3) bekezdése értelmében az OKTF jogutódlással 2016. december 31. napjával megszűnt azzal, hogy az OKTF szervezetében működő Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság (továbbiakban: OKTF NHI) a Minisztériumba olvadt be, az OKTF-nek a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet számára meghatározott igazgatási feladatai tekintetében a Minisztérium lett a jogutód. Az eljárás megindításakor a rendelet még nem lépett hatályba.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 27 360 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 27 360 000.00 HUF